kap-yurak يوللانغان ۋاقتى 2007-2-4 21:33:18

ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ

1 )   ﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ:
    ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﻰ ﺳﯘﺭﺗﯘﯞﻩﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﺯﻧﻰ ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﺳﯘﺭﺗﯘﭖ،ﻳﯩﻨﯩﻚ ﺋﯘﯞﻻﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ، ﺗﯩﺮﻩ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ.
2)  ﻟﯩﻤﻮﻥ ﺳﯘﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﺎﺭﺗﯩﺶ:
    ﻟﯩﻤﻮﻧﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯘﯕﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻤﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘ ﯞﻩ ﺷﯩﻜﻪﺭ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻟﯩﻤﻮﻥ ﭘﻮﺳﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺳﯘﻳﯩﺪﻩ ﻳﯘﺯﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯘﻳﯘﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﺗﯩﺮﻩ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ.
3)  ﻛﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﻗﺎﺭﯨﺪﺍﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ :
    ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺩﺍﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﺯﺳﯩﯖﯩﺰ،ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯘﭺ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ  ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﻳﯩﻨﯩﻚ ﺋﯘﻻﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ، ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ   ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯘﻗﺎﻳﺪﯗ.
4)  ﻗﻮﻝ ﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﺳﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ:
    ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﺋﯘﭺ ﻗﯘﺷﯘﻕ ﺗﯘﺯ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ،ﺋﯘﻧﯘﯕﻐﺎ ﻗﻮﻟﻨﻰ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻨﯩﺖ ﭼﯩﻼﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﻗﻮﻝ ﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ،ﮬﻪﻡ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻧﯘﯕﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ  ﭘﯘﺕ ﺗﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﯘﺗﻨﻰ ﺗﯘﺯ ﺳﯘﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻳﯘﭖ  ﺳﻮﻏﺎﻕ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻳﻘﯩﯟﻩﺗﺴﻪ، ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ.
5)  ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﺶ:
    ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻳﻨﻰ ﺗﯚﻛﯘﯞﻩﺗﻤﻪﻱ،ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺳﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﭘﺎﺧﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻼﭖ،ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﻜﻪ ﺳﯘﺭﺗﯘﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﺋﯚﺳﯩﺪﯗ.
6)  ﺩﺍﻧﻰ ﺧﻮﺭﻩﻛﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ:
   ﮬﻪﺭ ﻛﯘﻧﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻮﻧﯘﺱ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ﺩﻩﻣﻠﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﻳﯘﺯﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﻧﻰ ﺧﻮﺭﻩﻙ 2-3 ﻛﯘﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﯘﻟﯩﺪﯗ.
7)  ﻗﺎﭘﺎﻕ ﺋﯩﺸﺸﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰ ﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ:
    ﻗﺎﭘﺎﻕ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﺩﺍﻛﯩﻐﺎ ﻣﯘﺯ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﯩﺸﺸﯩﻖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﺎﻧﯩﺪﯗ.
                                                         >>ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺕ ﮔﯩﺰﯨﺘﻰ>> ﺩﯨﻦ

ttt يوللانغان ۋاقتى 2007-2-4 22:45:35

ﭘﻮﻧﻮﺱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯘ ؟

telfon يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 02:18:06

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ،ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ
http://www.Telfon.cn

ipar يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 09:48:36

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ. ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﻪﭘﺴﺎﻟﺴﺎﻕ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ، ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﺍﺯﯨﻤﯩﺰﻛﻰ، ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻗﻮﻝ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.

sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-2-6 11:45:50

ﯞﯗﻱ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ~~
بەت: [1]
: ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ