F1 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 17:54:38

office 2007 ﺩﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻓﻮﺭﻣﯘﻻ، ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻻﺭ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﻪﻥ office 2003 ﺩﻩ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻧﻰ ﺳﯩﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﻓﻮﺭﻣﯘﻻ ﺗﯜﺯﻩﺗﺘﯩﻢ. office 2007 ﻧﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
1.     sumifs ﻓﻮﺭﻣﯘﻻﺳﻰ، ﻛﯚﭖ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ، ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. (ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ sumif ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺗﺘﻰ.)
2.    countifs ﻓﻮﺭﻣﯘﻻﺳﻰ، ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯚﭖ ﺷﻪﺭﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻗﯘﺭ ﯞﻩ ﺭﻩﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯩﺰ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ  ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻧﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ. (ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ countif ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯩﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.)
3.    ﻛﯚﭖ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﺳﻘﺎﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯘﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﺳﻘﺎﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﺳﻘﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. (ﺗﺎﺳﻘﺎﺵ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ 筛选 ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ، ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ)
4.    ﺑﻪﺕ ﻗﯧﺸﻰ ﯞﻩ ﺑﻪﺕ ﭘﯘﺗﻰ ﻻﻳﯩﮭﻪﻟﻪﺵ ﻛﯚﺯﻧﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻻﻳﯩﮭﻪﻟﯩﻨﯩﭙﺘﯘ. ﻛﯚﺯﻧﻪﻛﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﯩﺘﻰ ﺋﻮﯓ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 19:15:49

ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ، ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ......

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 20:00:36

ﭘﻮﺭﻣﯘﻻ ﺩﻩﯓ ............................

bariber يوللانغان ۋاقتى 2007-3-3 21:52:52

ﭘﻮﺭﻣﯘﻻ ؟ ............................

ailiyia يوللانغان ۋاقتى 2007-4-9 11:09:18

  ﭘﻮﺭﻣﯘﻻ ؟

attela يوللانغان ۋاقتى 2007-4-14 23:02:55

yawuzbag يوللانغان ۋاقتى 2012-7-22 19:01:31

فورمۇلا دىسە توغرىدۇ؟؟
بەت: [1]
: office 2007 ﺩﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻓﻮﺭﻣﯘﻻ، ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻻﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪ