anwar0903 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 10:24:48

EXCEL教学成绩统计系统 ﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯞﯦﻠﯩﯔ

ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﺪﯨﻠﯩﮕﻰ :  ﺧﯘﻻﺳﯩﻼﺵ ، ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺷﻪﺧﺴﯩﻠﻪﺭﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﻪﻡ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ-ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪﺍﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . 14 ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺗﯩﺰﯨﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ . ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻛﯚﭖ .
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﺩﯨﺮﯨﺴﻰ :  http://www.skycn.com/soft/25163.html

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 11:04:30

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺧﯧﻠﻪ ﻳﯘﻗﯘﺭﺩﻩﻙ ..

konamiltik يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 19:50:11


  ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

izlirim يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 18:15:06

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ !
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F1 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-17 14:44:14

ﺑﯘ ﯞﯨﺮﯗﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﺑﻮﻟﻤﯖﻼﺭ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻩﯕﻠﻪﺭ ﺗﯜﺯﯛﯞﺍﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺷﯘ.
بەت: [1]
: EXCEL教学成绩统计系统 ﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯞﯦﻠﯩﯔ