horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-1-10 16:10:58

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﺷﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﻳﯧﺴﯩﺰ ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ

ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ  ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﺏ، ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻛﻪﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﺷﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﻳﯧﺴﯩﺰ ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ( ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﭗ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ)ﺗﺮﺍﺧﻮﻣﺎ ﺧﯩﻼﻣﺪﻳﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﺭﯦﺌﺎﻧﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻣﯩﻜﻮﭘﻼﺯﻣﺎ  ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﺭﺍﺳﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﮔﯘﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﺯﻯ ﺳﻮﻳﯘﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﻜﺮﻭﭖ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭘﻼ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻳﯘﻗﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ: ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ:
ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﭺ ﮬﻪﭘﺘﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯘﭼﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﺶ، ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺳﯧﻴﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﮬﻮﺯﯗﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ، ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻗﯩﺴﺘﺎﺵ، ﺳﯧﻴﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﺳﻪﻝ  ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﺪﯗ. ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﯧﻴﮕﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﺯﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺋﺎﻕ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ﺗﯧﻤﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ  ﻗﺎﻳﺘﯩﻼﺵ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﻮﺯﯗﻟﻤﺎ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ، ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ، ﺋﯘﺭﯗﻗﺪﺍﻥ، ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗﻗﺪﺍﻥ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ، ﺋﯩﺸﺸﯩﺶ، ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﺶ، ﭼﯩﯖﻘﯩﻠﯩﺶ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ( ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ-ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ.)

ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ:
ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﻤﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺩﺍ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯩﭗ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ  ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﻪﺭﮬﯩﺰ ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ. ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﺭﺍﻕ، ﭘﯩﯟﻩ ، ﻛﻮﻻ، ﻗﺎﺭﯨﻘﺎﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭ، ﻳﻪﻟﻠﯩﻚ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﭼﯜﭼﯜﻙ ﻳﯩﻤﻪﻙ ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﭘﻪﺭﮬﯩﺰ ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ.
ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ :ﺋﻪﺭﻗﻰ ﻛﺎﺳﯩﻨﻪ. ﺋﻪﺭﻗﻰ ﺋﻪﻧﮕﯜﺭ ﺷﯩﭙﺎ، ﺋﻪﺭﻗﻰ ﭼﯚﭘﯩﺠﯩﻦ ، ﻣﻪﺟﯜﻧﻰ ﭼﯚﭘﯩﺠﯩﻦ، ﻗﯘﺭﺳﻰ ﻛﺎﻛﯩﻨﻪﭺ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ. ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﺎﺭﺍﺳﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ، ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ، ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺟﯜﻧﻰ ﻟﯘﺑﯘﺑﻰ ﻛﻪﺑﯩﺮ، ﻣﺎﺩﺩﯨﺘﯩﻞ ﮬﺎﻳﺎﺕ، ﮬﻪﺑﺒﻰ ﺋﺎﺯﯨﺮﺍﻗﻰ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ.

ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﻗﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ : ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻖ ﻗﻪﻏﯩﺰﻯ، ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺮﻟﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺱ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﻳﯘﻗﻤﯩﻐﺎﻱ. ﻳﯘﻗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﻠﻰ....

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-10 20:02:30

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﺕ -  ﭘﺎﺕ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ، ﺭﯦﺘﺴﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻳﺴﯩﺰ .

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-1-10 22:17:49

ﺑﯘ...ﺑﯘ ... ﺑﯘ ﺭﯦﺘﺴﯩﭗ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ؟

9UGUZ يوللانغان ۋاقتى 2007-1-11 11:32:06

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-1-11 15:46:45

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﺕ - ﭘﺎﺕ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ، ﺭﯦﺘﺴﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻳﺴﯩﺰ
-------------------------------------
ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻤﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﺎ!!!

burkut26 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-11 20:28:35

ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ﻣﺎﯞﯗ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﭘﺘﯘ~~~

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-1-13 12:05:00

ﮬﻪ، ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ. ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ.....

hakcer309 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-13 12:09:04

ﮬﻪ ﭘﺎﺕ ﭘﺎﺕ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ؟
بەت: [1]
: ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﺷﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﻳﯧﺴﯩﺰ ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻳﻮﻟ