juxkun يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 20:45:33

ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﭘﯩﻨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ...

ﻣﻪﻥ wordﺗﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﻨﯩﻴﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ . ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ؟

hakikat يوللانغان ۋاقتى 2007-1-10 22:16:02

ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻚ  ﺋﯩﺴﺘﻮﻧﯩﺪﯨﻦ 格式ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ  中文格式ﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ 拼音指南ﻧﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

juxkun يوللانغان ۋاقتى 2007-1-22 14:15:59

ﻣﻪﻥ ﭘﯩﻨﻴﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﺎﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ.(ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﺯﻣﺎﻗﭽﻰ.)

izlirim يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 15:54:23

بەت: [1]
: ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﭘﯩﻨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ...