yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 19:54:37

amp«;amp«;ﺋﻮﻥ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ » » ﻣﯧﯖﯩﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ

<<ﺋﻮﻥ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ>> ﻣﯧﯖﯩﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ


ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺶ: ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ،ﻣﯧﯖﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﻮﻳﻼﺵ ﮬﻪﻡ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﯩﺪﻩ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ (ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ) ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﺋﺎﯕﻼﺵ: ﻳﯩﻨﯩﻚ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﻣﯧﯖﻪ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺋﺎﯕﻼﺵ ﻧﯧﺮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯗﭖ ﯞﻩ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯗﭖ، ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ: ﻛﯚﭖ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮﯓ ﻣﯩﯖﯩﻨﻰ ﭼﯩﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ. ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯧﯖﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯗﺭ. ﻣﯧﯖﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯚﭖ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﻮﻗﯘﺵ: ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻪﻗﯩﻞ - ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯩﻘﻰ، ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺋﯩﭻ ﭘﯘﺷﯘﻗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ: ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﮬﯜﻧﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺶ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺶ، ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﯨﺶ، ﺳﺎﺯ ﭼﯧﻠﯩﺶ، ﭼﺎﻣﺒﺎﺷﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ. ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﮔﯩﻤﯩﻨﺎﺳﺘﯩﻜﺎ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻞ - ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ: ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﻪ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯨﺪﯗ. ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﯞﻩ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ، ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ، ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻣﻮﻝ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻦ: ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﻪ ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻦ ﺳﻪﺭﭘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻦ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ. ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﮬﺎﯞﺍﻧﯩﯔ ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﻣﯧﯖﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ: ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ - ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ، ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ. ﻛﻪﯓ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﮬﻪﻡ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﯘ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ: ﻳﯧﻤﻪﻙ - ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ، ﺗﻪﯕﭙﯘﯓ، ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ C ﯞﻩ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ، ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ، ﻣﯧﯟﻩ - ﭼﯧﯟﻩ، ﺩﺍﺩﯗﺭ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺋﻮﺭﯗﻕ ﮔﯚﺵ، ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﯘﻳﻘﯘ: ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ، ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﭼﯩﺸﻰ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ، ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺴﺎ، ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.

<< ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﭽﯩﺴﻰ >> ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ.

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 09:25:05

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ . ﺳﯩﺰ ﺗﯩﺰﻻ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﺪﻩﻛﺴﯩﺰ.
بەت: [1]
: lt«;ﺋﻮﻥ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ»» ﻣﯧﯖﯩﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ