yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 19:49:41

ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ

ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.
1. ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﻳﻪﭖ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
2. ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﮔﯚﺵ ﻳﻪﭖ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﻳﺎﻕ )
3. ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﻳﺎﻕ )
4. ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﭺ ﺳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﻳﺎﻕ )
5. ﺗﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﻳﺎﻕ )
6. ﺳﯩﺰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﻤﯘ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
7. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ( ﻳﺎﻕ )
8. ﺑﯧﻠﯩﻖ، ﮔﯚﺵ، ﺗﯘﺧﯘﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﺯﯗ - ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﻳﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻣﺪﯗ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
9. ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﯩﻨﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﺍﯞﺍﻕ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﯩﺰ ﺳﯧﻠﯩﭗ، ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻳﺎﻣﺪﯗ؟ ( ﻳﺎﻕ )
10. ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺋﯘﺧﻼﭖ ﻗﺎﻻﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
11. ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭﻩﺕ ﺳﺎﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﻪﺭﻩﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯩﯖﻘﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ( ﻳﺎﻕ )
12. ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﯞﻩ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﭘﻪﺭﺩﯨﯖﯩﺰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﺎﻗﻤﯘ؟ ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰ ﻗﯧﻴﯩﭗ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻏﻮﯕﯘﻟﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﻣﺪﯗ؟ ( ﻳﺎﻕ )
13. ﺑﻮﻳﻨﯩﯖﯩﺰ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻮﯕﺎﻱ ﺗﻪﺭﻟﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﯕﺎﻳﻼ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﻟﻪﻣﺪﯗ؟ ( ﻳﺎﻕ )
14. ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯚﺗﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﻪﻟﻐﻪﻡ ﻛﯚﭘﻤﯘ، ﻛﯚﻛﺮﻩﻙ ﻗﻪﭘﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺪﯗ؟ ( ﻳﺎﻕ )
15. ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻝ ( ﻣﻪﯓ ) ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻧﺎﯞﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ( ﻳﺎﻕ )
16. ﭼﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﻧﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﻗﺎﻧﺎﭖ ﻛﯧﺘﻪﻣﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻗﺎﻥ ﺳﯚﺳﯜﻥ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻳﯘﭖ ﭼﯜﺷﻪﻣﺪﯗ؟ ( ﻳﺎﻕ )
17. ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ( ﻳﺎﻕ )
18. ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
19. ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
20. ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
21. ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﭼﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﻮﺗﻜﯩﻼﭖ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
22. ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺯﯗﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ، ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
23. ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﺋﯘﻛﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻟﻐﯘﺯﯗﭖ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
24. ﻛﯚﻛﺮﻩﻙ ﻗﻪﭘﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﯞﺍﻗﺘﻰ - ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ( ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )
ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﯔ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﯖﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭼﯩﻘﺴﺎ. ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ 20 ﺩﯨﻦ 24 ﻛﯩﭽﻪ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ، 15 ﺩﯨﻦ 19 ﻏﯩﭽﻪﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ، 10 ﺩﯨﻦ 14 ﻛﯩﭽﻪ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ، 5 ﺗﯩﻦ 9 ﻏﯩﭽﻪ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻻﻳﺴﯩﺰ.

<< ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﻯ >> ﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ.  

dawut007 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 00:58:55

ﻣﯩﻨﯔ 17ﭼﻘﺘﻰ....ﺩﯨﻤﻪﻙ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ

muxkul يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 02:21:35

ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ!!
ﻧﻪﺥ 15 ﻧﯘﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ، ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ. ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ!!!!!!!~~~~~~~~~~~~

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 11:36:02

2... ﮔﯚﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﭘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 11:36:31

ﻣﻪﻥ 19 ﻧﯘﻣﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ..........
بەت: [1]
: ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ