yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 19:18:51

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 23am

ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﻨﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﭽﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺳﻪﯞﻩﭘﻨﻰ ﻳﻪﻛﯘﻧﻠﯩﮕﻪﻥ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ 23 ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ:
1. ﻣﻪﻳﯘﺳﻠﯩﻨﯩﺶ، ﮬﻪﺳﻪﺗﺨﯘﺭﻟﯘﻕ،
2. ﮬﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺶ
3،. ﺷﻪﮬﯟﻩﺗﻜﻪ، ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺶ،
4. ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﭼﺎﺭﭼﺎﺵ،
5. ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮﻻ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ،
6. ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﻳﻪﭖ- ﺋﯧﭽﯩﺶ
7. ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺵ،
8. ﻛﯚﻳﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺶ
9. ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﯧﻴﯩﺶ
10. ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺳﯩﻤﯩﺰﻟﯩﻚ
11. ﺗﯘﺯ ﯞﻩ ﺷﯩﻜﻪﺭﻧﻰ ﻧﻮﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯩﺴﺘﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
12. ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ، ﮬﺎﺭﺍﻗﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﯩﺴﺘﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
13. ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﻳﯘﺭﯗﺵ
14. ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺶ
15. ﺭﺍﮬﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﭗ، ﺟﺎﭘﺎﺩﯨﻦ ﻗﯩﭽﯩﺶ،
16. ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻼ ﻳﯘﺭﯗﺵ
17. ﻣﯩﯖﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ،
18. ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺵ
19. ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺶ
20. ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘﺷﻰ ﺗﯘﺭﺍﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ
21. ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺗﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ
22. ﺗﯧﻠﯩﯟﯨﺰﯗﺭ ﻛﯚﺭﯗﺷﻜﻪ ﻣﻪﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ
23. ﺋﻪﺭ- ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﯘﺭﯗﺵ.
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﻳﻘﺎﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ....
ﻗﯧﻨﻰ...

abdullaev يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 21:14:51

24.ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯜﻧﻠﻪﺵ
25.ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﯘﺷﺸﯘﻗﻠﯘﻕ

dada يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 07:01:43

ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺗﻪﻣﻪ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ...

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 16:08:39

ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺗﺎﻳﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 17:36:50

ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺯﯨﻴﺎﺩﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
بەت: [1]
: ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 23 ﺗﯜﺭﻟ