yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 19:09:45

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ( ﭘﯩﺴﺨﯩﻚ ﺳﯩﻨﺎﺵ )

1 . ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﻩﻣﺴﯩﺰ ؟
2 . ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺩﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﻣﺴﯩﺰ ؟
3 . ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻗﻮﭘﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ، "ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ " ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﺰ ؟
4 . ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ، ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻻﻣﺴﯩﺰ ؟ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺴﯩﺰ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ؟
5 . ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻣﺴﯩﺰ ؟
6 . ﺳﯩﺰ ﻗﯧﻴﻨﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﭖ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻣﺴﯩﺰ ؟
7 . ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﮕﻪﻧﺪﻩ ، ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﯞﻩ ﭘﺎﺳﻮﻧﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻏﺎﻥ - ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ ؟
8 .ﺳﯩﺰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ، ﭼﯩﻦ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ ﻗﻮﻳﺎﻣﺴﯩﺰ ؟
9 . ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯜﻧﯜﭖ ، ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﻪﻫﺮﻟﯩﻨﻪﻣﺴﯩﺰ ؟
10 . ﺳﯩﺰ ﻫﻪﺭ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻳﯧﯖﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ، ﻛﯩﺘﺎﺏ ، ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻣﺴﯩﺰ ؟
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﯩﺸﻰ :ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ "ﻫﻪﺋﻪ" ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ 3 ﻧﻮﻣﯘﺭ ، "ﻳﺎﻕ" ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ 0 ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ﺋﻪﮔﻪﺭ 26 ﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻧﻮﻣﯘﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺳﯩﺰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻜﻪﻧﺴﯩﺰ . ﺋﻪﮔﻪﺭ 26 ﺩﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﻪﻧﻤﻪﯓ . ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﭖ ، ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻼﭖ - ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﻪﯓ . ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﺪﺍ ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﺭ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ ، ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ . ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺧﺖ ، ﺋﺎﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ !

ﻣﻪﻧﺒﻪ :你了解自己吗?ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ .

abdullaev يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 21:17:35

ﮬﻪﻱ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﮬﻪ ...ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯘﻻﺗﺘﻰ...

zaparistan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 21:19:11

ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻮﺧﺸﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻻ ﻳﺎﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ ؟

balajan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 00:35:56

ﭘﺎﮬ ... ﺋﻪﺟﮕﭗ ﭘﺎﺳﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻛﻪﻧﻐﯘ ﺑﯘ .....ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯙﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﻠﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ...................

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 01:55:39

ﻣﻪﻥ 24 ﻧﯘﻣﯘﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 11:19:20

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 14:13:45

ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﻪ، ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯕﯩﺰﻣﯘ؟؟ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ....

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 18:17:44

ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﯞﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﯩﻤﯘ؟

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-10 08:27:00

ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ...
ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭘﻜﻪﻥ......
بەت: [1]
: ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ( ﭘﯩﺴﺨﯩﻚ ﺳﯩﻨﺎﺵ )