yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 18:17:26

ﺟﯚﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻣﺴﯩﺰ ؟

ﺋﻪﺭ - ﺧﻮﺗﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ، ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ، ﺋﺎﺯ - ﺗﻮﻻ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺟﯚﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ، ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ .
ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ 20 ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯚﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﺴﻪ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﻗﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯗﻕ . ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﭖ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ . ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ( ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ) ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .
ﺟﯚﺭﯨﯖﯩﺰ :
1 . ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ ؟
2 . ﮔﯧﺰﯨﺖ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ؟
3 . ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﭽﻰ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﻛﯩﻴﯩﺪﯗ ؟
4 . ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﺪﯗ ﻳﯧﻐﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﻣﺪﯗ ؟
5 . ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ؟
6 . ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ؟
7 . ﺋﻪﯓ ﺋﻪﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ؟
8 . ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﮬﻪﭘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯜﺳﻜﯩﻨﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ؟
9 . ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ؟
10 . ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ؟
11 . ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ؟ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ ؟
12 . ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﻣﺪﯗ ؟
13 . ﻗﯧﻴﻨﺎﻧﺎ ، ﻗﯧﻴﻨﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺑﺎﺭ ؟
14 . ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﻣﯧﯟﻩ ﻗﺎﻳﺴﻰ ؟
15 . ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ؟
16 . ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺋﻪﯓ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ؟ ﺋﻪﯓ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﭽﯘ ؟
17 . ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ؟ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ؟
18 . ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺗﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ؟
19 . ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ؟
20 . ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ؟
ﺑﺎﮬﺎﻻﺵ :
18 ﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺳﯩﺰ ﺟﯚﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ .
14 ﺩﯨﻦ 17 ﮔﯩﭽﻪ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺳﯩﺰ ﺟﯚﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮﻗﻪﺩﻩﺭ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ .
ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﮕﻪﻥ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﯖﯩﺰ 14 ﻛﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ، ﺳﯩﺰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ : ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﻧﯩﻜﺎﮬ -ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .
ﻣﻪﻧﺒﻪ : ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ

hamakat يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 20:07:21

ﺑﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﻪﺭﻗﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ.

hamakat يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 20:07:48

ﺑﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﻪﺭﻗﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ.

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 20:59:58


ﺑﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﻪﺭﻗﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ
-----------------------
ﺋﺎﺯﯨﺮﺍﻕ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯘﺭﺳﻪ ﺑﻮﭘﻘﺎﻻﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ...

hamakat يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 21:18:26

ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ، ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﺳﻪ ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﺭﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ.

abdullaev يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 21:19:59

ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﻛﻪﻥ ﺑﯘ .....ﻣﻪﻥ 17ﻧﯘﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ..

dada يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 07:04:26

ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻧﻜﻪﻥ...  ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺟﯘﻣﯘ...
بەت: [1]
: ﺟﯚﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻣﺴﯩﺰ ؟