yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-7 14:34:42

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 9ﺧﯩﻞ ﻣ

1. ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯ
1) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻧﺎﺯﯗﻛﻠﯘﻕ؛
2) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺯﻭﻣﮕﻪﺭﻟﯩﻚ؛
3) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻣﺎﻧﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ؛
4) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺧﻪﺳﺴﻠﯩﻚ؛
5) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯜﻧﺪﺍﺷﻠﯩﻖ؛
6) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺳﻪﯞﯨﺮﺳﯩﺰﻟﯩﻚ؛
7) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯘﻙ؛
8) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ؛
9) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ؛

2. ﺋﻮﻥ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯗﻟﺴﻪ، ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﺘﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
1) ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻪﻗﻰ-ﺗﯘﺭﻗﯩﯖﯩﺰ، ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ؛
2) ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ؛
3) ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ؛
4) ﺧﯘﺷﺎﻝ-ﺧﯘﺭﺍﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﯕﺪﺍﺷﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ؛
5) ﺩﻭﺳﺘﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭻ-ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰ، ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭻ-ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ:
6) ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﻟﭙﯘﻧﯘﺷﯖﯩﺰ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ؛
7) ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯘﺭ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﺰﻏﺎ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ؛
8) ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﮬﯘﺯﯗﺭ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ؛
9) ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯖﯩﺰ؛
10) ﺗﻮﻻ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ:

akram888 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-7 17:04:26

ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻓﻮﺭﻣﯩﻼﻻﺭﻏﺎ ﺳﯧﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ !
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ! ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ ، ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ، ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻮﺯ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﯩﻢ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﻮﺭﯨﯟﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ !

sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 08:19:35

ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺭﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯩﺪﻯ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ

Jessecook يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 13:00:43

ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺧﻪﺳﺴﻠﯩﻚ؛  ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻢ؟؟؟؟

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-8 13:03:50

ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺧﻪﺳﺴﻠﯩﻚ؛ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻢ؟؟؟؟

ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﭘﯩﺨﺴﯩﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ
بەت: [1]
: ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 9ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯﯞﻩ3