izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 09:39:45

(ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﮕﯜﭼﻰ) ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ am

ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ  ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﻪﻧﯩﺘﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ، ﻛﻪﻧﯩﺘﺘﯩﻜﻰ  ﻗﺎﻳﺴﻰ  ﻳﺎﺵ ﻗﯩﺰ  ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ  ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﻪﻧﯩﺖ  ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ  ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ  ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻥ  ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ  ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ  ﺋﯩﺠﺎﺯﻩﺕ  ﺑﯧﺮﯨﺶ  ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ  ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻥ  ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ  ﺋﺎﺩﺩﻯ : ﻗﯩﺰ  ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ  ﺋﯩﻜﻜﻰ  ﻛﯩﺸﻰ  ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﮬﻪﺭﯨﺪﯨﻦ  ﺑﯩﺮﻧﻰ  ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ  ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ  ﻳﺎﻏﺎﭺ  ﮬﻪﺭﯨﺪﻩﺷﻜﻪ  ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺷﯘ  ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ  ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺸﯩﮕﻪ  ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ  ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﻰ  ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ . ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ  ﺑﻪﻛﻼ  ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ؟  ﻟﯩﻜﯩﻦ  ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ  ﺑﯘ  ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ  ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ  ﭼﻮﯓ ﮬﯩﻜﻤﻪﺕ  ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ  ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺗﻮﻟﯘﻗﺘﯩﻜﻰ  ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ  ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ  ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ  ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ، ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯘﻡ  ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺗﻮﻟﯘﻗﻨﻰ  ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ  ﻣﯧﻨﻰ  ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ  ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ  ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﺎﻧﯩﺪﻯ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ  ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ  ﮬﯧﻠﯩﮭﻪﻣﻤﯘ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﯨﻦ  ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ . " ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ، ﻧﯩﻜﺎﮬ  ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ  ﻛﯩﭽﯩﻚ  ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺋﻮﻳﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﻛﯩﭽﯩﻚ  ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻧﺪﺍ  ﺑﯩﺮ  ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ  ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  ﺧﺎﭘﺎ  ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ  ﻳﻪﻧﻪ  ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ  ﺑﯩﻠﻪﻥ  "ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ " ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ  ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ  ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺳﯩﺰ  ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﺪﻯ  ﺋﺎﺭﻗﯩﻨﻰ  ﺩﻩﯕﺴﻪﭖ ﺋﯩﺶ  ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ  ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﺋﺎﯞﺍﻝ  ﺷﯘ  ﻗﯩﺰ  ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ  ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ ، ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ  ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ  ﻗﯩﻠﯩﯔ ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ  ﻛﯚﺭﯛﯓ ، ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ  ﺑﯧﻘﯩﯔ ، ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ  ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻻﻣﺴﯩﺰ ﻳﻮﻕ ؟ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺶ  ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻨﯩﯔ  ﮬﻪﻣﻤﻪ  ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ  ﻳﺎﺧﺸﻰ  ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ ،  ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﯜﺭﯛﭖ  ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﺪﯨﻦ  ﻗﺎﻗﺸﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ  ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ  ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ . ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ   ﺑﻪﺯﻯ  ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ  ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ  ﺷﯘ  ﮬﺎﻣﺎﻧﻼ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ  ﻳﺎﻛﻰ  ﻗﺎﺭﺷﻰ  ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ  ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﯓ . ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺯﺍﺩﻯ  ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻮﻝ  ﺗﻮﻏﺮﺍ  ﻗﺎﻳﺴﻰ  ﻳﻮﻝ  ﺧﺎﺗﺎ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ  ﺑﯩﺮ  ﻧﻪﺭﺳﻪ  ﺩﯨﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ، ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ  ﺋﯩﻜﻜﻰ  ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ  ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ  ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯩﮭﺮﻯ ﺋﯚﭼﻤﯩﮕﻪﻥ  ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮﮔﻪ  ﺑﯧﺴﯩﺶ  ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ......"
3ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ  ﺑﻮﭘﺘﯘ ، ﺷﯘ  ﭼﺎﻏﺪﺍ  ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ  ﺑﯩﺮ  ﻛﯩﺘﺎﭘﭽﻪ ﯞﻩ  ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﯩﻤﻨﯩﯔ  ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻰ  ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ  ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻣﻐﺎﺑﻮﻟﻐﺎﻥ  ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ  ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ  ﭼﻮﯓ . ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ  ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ  ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ  ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﺎﻕ ﺋﯘﻧﭽﯩﻤﯘ  ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ .  ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﮬﻪﺭﻩ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ  ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ . ﮬﻪﺭﻩ  ﺗﺎﺭﯨﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﻛﯜﭺ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ  ﮬﻪﻡ  ﺑﯩﺮ  ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ  ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻼ  ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﯓ  ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ  ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ  ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ  ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺑﯩﺮ  ﻛﯩﺸﻰ  ﻳﻪﻧﻪ  ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﻮﻝ  ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﻳﺎﻛﻰ  ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ  ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﯦﺘﯩﻤﻰ  ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ  ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ  ﺋﻪﯓ ﺑﯩﻨﻮﺭﯨﻤﺎﻝ  ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ . ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ  ﺭﯦﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ  ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ  ﺳﺎﻗﻼﭖ  ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﻗﺎﺭﺷﻰ  ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ  ﺑﺎﺭ  ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﺭﻭﮬ  ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ  ﻛﯧﺮﻩﻙ .

ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ  ﻳﯩﻠﻰ ﭼﯩﯖﺨﯘﺍﻏﺎ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺎ  ﻟﯩﻜﺴﯩﻴﻪﺳﻰ  ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻠﻰ  ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮ  ﮔﻪﭖ  ﺑﻮﻟﯘﻧﺪﻯ . ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ  ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻛﻼ  ﺟﯩﻤﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ  ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ  ﻗﯩﻠﺴﺎ  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﺮﺍﻕ  ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ  ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ . ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ  ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ  ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ " ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ  ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰ  ﯲﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ  ﻛﯧﺮﻩﻙ "  ﺩﻩﭖ  ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ . ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ " ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ  ﻗﯩﺰ  ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﺍ  ﺋﻪﻣﻪﺱ  ﺑﻪﻟﻜﻰ  ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ  ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﺍ  ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ  ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ " ﺩﯨﺪﻯ . ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ  ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ  ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ  ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﻛﯩﺸﻨﻰ  ﻗﺎﻳﯩﻞ  ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺑﻪﺯﻯ  ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ  ﺟﯩﻤﻐﯘﺭ  ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ، ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﺨﯘﻣﺎﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ . ﻣﻪﻳﻠﻰ  ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ  ﺑﻮﻻﻳﻠﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ  ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯﻧﯩﯔ  ﺋﯚﯨﮕﻪ  ﺧﺎﺱ ﻳﺎﺧﺸﻰ  ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﻯ  ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ  ﺋﺎﺭﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ  ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ  ﻗﯩﺰ  ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ  ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﯓ  ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﺍ  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ  ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﯖﻜﻰ ، ﺋﯘﻧﻰ  ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻤﺎﯓ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ  ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ  ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ  ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﺎ ﺋﯘ  ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ  ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ  ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ  ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﭼﯜﻧﻜﻰ  ﺳﯩﺰ  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘ ﺳﯩﺰ  ﺋﯜﭼﯜﻥ  ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .
ﺋﻮﻳﻼﭖ  ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ  ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ  ﯞﻩ  ﻗﺎﺭﺷﻰ  ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ  ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ  ﺗﻪﻟﻪﭖ  ﻗﯘﻳﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ، ﺑﯩﻠﯩﭗ  ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﺭﺷﻰ  ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ  ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ  ﺋﯜﻣﯩﺪ  ﻗﯩﻠﯩﭗ  ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ  ﻣﻪﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ  ﺑﻪﺭﺳﻪﻣﻼ  ﺑﻮﻟﺪﻯ  ﺩﻩﭖ  ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ . ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ . ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﯕﺪﻩ  ﺗﻪﯓ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ  ﺳﯚﺯﻯ  ﺗﯩﻠﻐﺎ  ﺋﯧﻠﯩﻨﺴﺎ  ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ  ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ  ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﻠﯩﻨﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ  ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ  ﮬﺎﻣﯩﻨﻰ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .  ﻗﺎﺭﺷﻰ  ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ  ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ  ﺳﯚﻳﺴﻪﻙ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ  ﺷﯘﻧﭽﻪ  ﺳﯚﻳﯩﺸﯩﻤﯩﺰ  ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻪﻥ . ﺧﯘﺩﺩﻯ  ﮬﻪﺭﻩ  ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ  ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ، ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ  ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﻛﻪﯓ  ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ، ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ  ﯞﻩ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﯩﺮﺍﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ  ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ  ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻪﻥ .
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ  ﻳﻮﻟﻰ  ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ، 100% ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﺎﻛﻰ 100% ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﻨﻰ  ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ  ﻧﯩﻜﺎﮬﺘﯩﻤﯘ  ﮬﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ . ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ  ﺧﻮﺷﺎﻝ  ﻳﺎﺷﺎﺵ ﯞﻩ  ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﯩﻤﯘ  ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ  ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ .


oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 10:15:36

ﻳﺎﺧﺸﻰ  ﺗﯩﻤﯩﻜﻪﻥ  ﻣﻮﮬﻪﭘﭙﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎ  ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ،،،،،

keyser01 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 10:21:01

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 11:19:07

Al Pacino ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﯞﺍﺗﺴﯩﺰ

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 12:36:52

ﺋﺎﯞﯗ  ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ \" ﺋﯘﻧﺘﯘﺷﻨﯩﯔ 8 ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ\"ﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ  ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ .  ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ  ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ  ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﭖ  ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘ  ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ  ﮬﯩﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .  
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ  ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺷﯘﻛﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ  ﻳﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ  ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ  ﺋﻮﻳﻼﭘﺮﺍﻕ ﻣﺎﯕﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻧﺘﯘﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ  ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ  ﻗﺎﻻﻻﻳﺴﯩﺰ . ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ  ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ.

ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ  ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ  ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ، ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ، ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ  ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻪﻥ .  ﺑﯩﺮ  ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ  ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯩﺖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ  ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ  ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﺴﯩﻨﻰ  ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ  ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ  ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ . ﻟﯩﻜﯩﻦ  ﺋﻪﻧﻪ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ  ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻳﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ  ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﭘﯜﺭﻛﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ  ﺋﯩﺸﻘﺎ  ﺋﺎﺷﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ .umidiya يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 15:02:48

ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﻮﻧﺎ ﮔﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻛﻤﻪﻥ !

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻏﻪﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﻣﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﺎﻟﻼﻕ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﺪﺍ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﯩﻚ ﻏﻮﺭﻭﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﻴﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .
ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺧﻤﺎﻗﺘﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﺷﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﮬﯧﺠﯩﻘﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 15:24:29

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﮬﯧﻠﯩﮭﻪﻣﻤﯘ ﺑﺎﺭ ، ﭘﻪﻗﻪﺕ  ﺳﯩﺰﮔﻪ  ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ  ﮔﻪﭖ ﺧﺎﻻﺱ .  ﺋﺎﻟﻼ  ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ  ﻣﺎﺱ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ . ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ  ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ .

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-10 07:14:03

ﺭﺍﺳﯩﺖ  ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭ  ﺑﻪﻛﻤﯘ  ﺋﺎﺯ .  
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺑﻮﻟﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ  ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ  ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﯩﻢ : ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ . ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺭ ، ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ \"凡人间保持自己的精英性是很宝贵的\"

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-1-13 01:05:37

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ؟
ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﺑﺎﻻ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼﯞﺍﻟﺪﻯ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯘ

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯧﺨﻰ.....
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺷﯩﭙﯩﻠﺪﺍﺗﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯞﻩﺗﺘﻰ،ﻧﯩﻤﻪ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻧﻐﯘ.ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯧﺨﻰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﯕﯟﯦﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ........ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻢ،ﺋﯘﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﺎﻱ،ﻣﺎﻟﯩﻢ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭙﺘﯘ  ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻗﯘﺗﻼﺷﺘﯩﻢ
ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺩﻩﯞﻩﺗﺘﯩﻢ ﺟﯘﻣﯘ،ﮬﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﻼ ﻣﯩﻨﻰ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮔﺎﻟﯩﻠﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﻮﺭ ﻗﯩﻠﯟﯦﺘﻪﺭﻛﻪﻧﺪﯗﻕ...........

ﺗﻮﻻ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺧﻮﺷﯘﻡ ﻳﻮﻕ،ﮔﯩﭙﻰ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯘﺭﺳﺎ.........ﻣﺎ ﺑﺎﺵ ﻗﯧﺘﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻳﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﯜﯞﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﯞﯨﭽﯩﺮﻻﭖ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﺋﺎﺩﻩﻡ.........

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 16:24:43

ﻧﯩﻤﻪ  ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ، ﻣﺎﻧﺎ  ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ  ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻼﺭﻏﺎ  ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ  ﺑﻮﻟﯘﭖ  ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ
ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ

ﺗﻮﻻ  ﻳﺎﺧﺸﻰ  ﻗﯩﺰﻻﺭ  ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ  ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ  ﻣﻪﻳﻠﯩﻢ  ﻳﻮﻕ

Koktikin يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 17:22:51

ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﻪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩﯨﺴﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ .

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-2-1 00:36:42

ﺋﺎﺩﺍﺵ،ﻳﯧﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺳﻪﺗﻪﯓ ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ،ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﯘ،ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﺴﯩﻤﯘ ﻗﻮﭘﺴﯩﻤﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭼﯘﺭﻗﯩﺮﯨﺸﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯩﺸﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺭﻣﻪﻣﺪﯗﻕ؟
-------
ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﮕﯜﭼﻰ
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺑﻪﻙ ﺟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.
ﭼﯩﺶ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻢ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ﮬﻪ.......
ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﻤﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-1 14:24:58

ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ  ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﯘ  ﻳﺎﺧﺸﻰ  ﺋﯩﺸﻜﻪﻥ ،

tolun يوللانغان ۋاقتى 2007-3-7 22:13:31

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ !
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﺸﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ !

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-14 17:18:50

ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﺸﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ !

ﻣﺎﯞﯗ  ﮔﻪﭖ  ﻳﺎﺧﺸﻰ  ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ .

sayipjiamal يوللانغان ۋاقتى 2008-3-2 04:33:16

ﺑﯧﺮﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺮﺷﯩﺶ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﺭﯛﺷﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮬﯘﺯﯗﺭ.

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2008-3-2 07:07:00

ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ

sayipjiamal يوللانغان ۋاقتى 2008-3-7 17:43:10

ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﭘﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﭖ ﻗﯘﻳﯘﯓ،ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﺭﻣﯩﺴﻪ ﺑﯩﻜﺎﺭ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯘﯕﻐﺎ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﻗﯘﻳﯘﯓ.
بەت: [1]
: (ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﮕﯜﭼﻰ) ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ