izdinish يوللانغان ۋاقتى 2006-12-28 18:39:14

ﮔﯘﮔﯘﻟﺪﺍ ﺗﻮﺭ ﺋﺎﻟﺒﻮﻣﻰ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ

ﮔﯘﮔﯘﻟﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺎﺳﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﺒﻮﻡ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺑﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ Gmail ﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻻﻳﺴﯩﺰ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ Google
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﻖ ﻧﺎﻣﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺒﻮﻡ ﻳﺎﺳﯩﻴﺎﻻﻳﺴﯩﺰ ، ﮔﯘﮔﯘﻝ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺒﻮﻣﯩﯖﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ
ﻗﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯜﺷﯩﺮﯞﯦﻠﯩﯔhttp://www.uighur.cn/blog/more.asp?name=yanfun&id=2799

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-28 21:05:56

Gmail ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﮬﻪﺟﻪﭖ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.

hamakat يوللانغان ۋاقتى 2006-12-29 09:38:24

ﺳﺎﺩﯨﻐﺎﯓ ﻛﯧﺘﻪﻱ، ﺋﻪﺯﯨﺰﻟﻪﺭ. ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ Gmailﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺳﺎﯕﻼﺭ، ﮬﯧﻴﺘﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻏﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺘﺘﻰ.

qurt يوللانغان ۋاقتى 2006-12-29 12:05:05

ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﭙﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﻣﺎﯞﯗ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ.

axik720 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-29 14:14:15

ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
بەت: [1]
: ﮔﯘﮔﯘﻟﺪﺍ ﺗﻮﺭ ﺋﺎﻟﺒﻮﻣﻰ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ