suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 10:56:48

[ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ] ﺋﯚﺗﯜﻙ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺱ-ﺑﻪﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﻙ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺳﯩﻞ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺕ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﯓ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺗﯜﻙ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻻﻻﻳﺴﯩﺰ؟

O ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﯞﻩ X  ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺗﯜﺯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﻙ ﭘﯘﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﮔﺮﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯗ. ﻛﻪﯓ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ، ﻗﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﻮﻧﭽﯩﺴﻰ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ: ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﻧﭽﯩﺴﻰ ﺗﺎﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ، ﭘﺎﭼﺎﻕ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺗﯜﻛﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ.
http://img04.21cn.com/2006/12/20/178393473.jpg

ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﯩﻘﻰ ﺗﻮﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ:
ﻗﻮﻧﭽﯩﺴﻰ ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺗﻮﻡ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﻛﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﯓ. ﻗﻮﻧﭽﯩﺴﻰ ﻛﻪﯓ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ : ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﻧﭽﯩﺴﻰ ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺗﻮﻡ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺋﯚﺗﯜﻛﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﺎﻗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻡ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
http://img04.21cn.com/2006/12/20/1991345860.jpg

ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻛﻠﻪﺭ:
ﻗﺎﺭﺍ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﻨﯩﻖ ﻛﺎﺭﺷﯩﻨﯟﺍﻱ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﯜﻙ ﺗﺎﻟﻼﯓ. ﺋﯚﺗﯜﻛﻨﯩﯔ ﻗﻮﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻛﻪﯓ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯗ.

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ: ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﯜﻙ ﻛﯩﻴﻤﻪﯓ. ﺑﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ، ﭘﯘﺕ ﺷﻪﻛﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ. ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﺎﺭﺷﯩﻨﯟﺍﻱ ﺭﻩﯕﻠﯩﻜﻨﯩﻤﯘ ﻛﯩﻴﻤﻪﯓ. ﺑﯘﻣﯘ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻩﯓ.
http://img04.21cn.com/2006/12/20/882893174.jpg

salachi يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 11:49:42

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 11:58:07

ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ  ﺋﯩﻜﻪﻥ .

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 13:17:31

ﻣﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻜﻪﻥ.

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 14:39:53

ئايالىمغا كۆرسىتىپ قوياي

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 15:39:46

ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﺘﻪﻙ؟

turkex يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 15:45:14

ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﺘﻪﻙ؟
-----------------------
ﻣﺎﮔﻪﭘﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯓ ﺋﻪﻣﺪﻯ ...[em11]

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 17:12:56

ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﻛﯜﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ

tarimi يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 19:57:17

ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﻙ ﻣﻮﺩﯨﻠﻰ،،ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯟﺍﻻﻱ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﻪ

RGB يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 22:45:50

ﮬﺎ ﮬﺎ ! ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﯩﻘﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﺎ ؟ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ .......................

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 23:12:49

ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜﺗﯜﻙ ﻛﯩﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﺧﯧﻨﯩﻢ؟

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-29 19:15:46

ﺳﯘﺯﯗﻙ، ﺋﻪﺳﻠﻰ ﭘﯩﻴﻤﺎ ﻛﯩﻴﻪﻣﯩﺘﻰ؟ ﻻﺗﺎ ﺧﻪﻱ ﻛﯩﻴﻪﻣﺘﻰ ﻳﺎ....
بەت: [1]
: [ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ] ﺋﯚﺗﯜﻙ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ