yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 08:51:55

ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺧﯩﺘﺎﺏ [ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﻛﯚﺭﻣﻪﯕﻼﺭ]

ﺋﻪﺧﻼﻕ-ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ- ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ، ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪﭖ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪﻙ. ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻜﻨﻰ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ، ﻛﯧﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭﺩﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﺷﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﺌﯩﻴﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﻪﺗﯟﺍﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﮬﺎﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺶ، ﻣﯧﯖﯩﺶ-ﺗﯘﺭﯗﺵ، ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ، ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﺸﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ. ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ، ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ، ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ. ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯜﻙ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺳﻪﮔﻪﻙ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻰ، ﺩﺍﺩﯨﻞ، ﺟﯘﺭﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻳﺌﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﺎﺩﯨﺴﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ، ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﯩﺘﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ، <<ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﭖ، ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺱ>>ﺑﻮﻳﭽﻪ ﮬﯚﻛﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ- ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭ، ﺳﺎﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯘﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ. ﺳﺎﭘﺎ-ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻗﯘﻡ. ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺯﯙﺭﯗﺭ. ﺳﺎﭘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ، ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺳﺎﭘﺎ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯗﺭﮔﻪﻧﺪﻩ، ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﯞﻩ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ، ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻘﺎ ﯞﻩ ﻗﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﯚﺭﻩﻟﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﭺ ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ، ﻣﻪﻧﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﭼﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯘﺵ، ﺋﺎﻛﺎ-ﮬﻪﺩﯨﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯩﻨﻰ -ﺳﯩﯖﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﯘﺵ، ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﯞﻩ ﺋﻪﻟﮕﻪ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ- ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﻰ. ﺋﯚﺯ ﻏﯘﺭﯗﺭﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎﻥ-ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ- ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯘﻙ ﺑﯘﺭﭼﻰ. ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺩﻩﻝ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ، ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭ-ﻧﯘﻣﯘﺳﻰ، ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﻰ ﺩﻩﻝ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﮔﺮﻯ-ﺗﯘﻗﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ. ﻳﯧﯖﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﻳﯧﯖﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻣﺎﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﯘﻧﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ. ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ، ﺧﯩﺮﯨﺲ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻳﯩﻘﯩﻠﺴﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﯞﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﺗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻠﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺷﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ: ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﯘﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻼ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ  ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ، ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻼ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ، ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ.

KuYuM~Qan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 10:04:41

ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 10:08:34

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ؟

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 15:37:54

ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﻮﻟﻼﭖ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 15:37:54

ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﻮﻟﻼﭖ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 17:05:57

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﻏﯘﻟﺒﺎﻻ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ....
ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﮕﯘﭼﯩﻠﻪﺭ....
ﺷﯘﯕﺎ

tax-kiz يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 19:37:19

ﮬﺎﮬﺎﮬﺎ،،،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﻤﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ \" ﻳﺎﻣﺎﻥ \" ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ﮬﯩﭻ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﺟﯘﻣﯘ!!!!!

karquk يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 20:24:08

ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺩﯨﻘﯩﻘﻪﺕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ....ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ................

izhar07 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 21:33:44

ﺋﯚﺯﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ   ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ  . ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
     ﺭﻩﻧﺠﯩﻤﻪﻳﺴﯩﺰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ  ، ﻣﻪﻧﻤﯘ  ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ

KuYuM~Qan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-28 17:37:46

ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯚﺭﻣﻪﭘﺘﯘ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﻰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ  
ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ  

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-29 19:11:45

ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﯕﻼﺭ، ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ...
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ....

qaxmazilal يوللانغان ۋاقتى 2007-1-7 06:29:26

ﻣﺎﯞﺯﯗﻧﻰ ﻛﯚﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯗ...........؟؟............

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-7 13:55:17

ﻣﺎﯞﺯﯗ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ...

arzu415 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-11 08:06:43

ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚﭖ .
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ 20 ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ ؟

azhar007 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 16:32:37

ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﯕﻼﺭ، ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ...
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ....


ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭ : ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻢ ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺩﻩﭖ  ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ << ﮔﯩﺮﯨﻢ >> ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ . ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺧﯘﺩﺍ  ﮬﻪﻣﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ.

azhar007 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 16:33:12

ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﯕﻼﺭ، ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ...
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ....


ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭ : ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻢ ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺩﻩﭖ  ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ << ﮔﯩﺮﯨﻢ >> ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ . ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺧﯘﺩﺍ  ﮬﻪﻣﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ.

azhar007 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 16:33:20

ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﯕﻼﺭ، ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ...
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ....


ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭ : ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻢ ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺩﻩﭖ  ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ << ﮔﯩﺮﯨﻢ >> ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ . ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺧﯘﺩﺍ  ﮬﻪﻣﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ.

ipar يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 10:07:30

ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯘﺵ، ﺋﺎﻛﺎ-ﮬﻪﺩﯨﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯩﻨﻰ -ﺳﯩﯖﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﯘﺵ، ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﯞﻩ ﺋﻪﻟﮕﻪ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ- ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﻰ. ﺋﯚﺯ ﻏﯘﺭﯗﺭﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎﻥ-ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ- ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯘﻙ ﺑﯘﺭﭼﻰ.
    ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻜﻪﻥ.

layli يوللانغان ۋاقتى 2008-11-8 22:45:56

نېمە دەيدۇ بۇ ئادەم كىملەر ئويناپتۇ ؟؟؟؟؟ بىز يەنە جېق جۇمۇ !!!!!!!!!! بىزنى ئازدۇر ۋاتقان يەنە شۇ بەزەن يامان نىيەتلىك ئوغۇل بالىلار ئەمەسمۇ!!!!! لېكىن .....مەنغۇ ئېزىپ باقمىدىم.  
بەت: [1]
: ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺧﯩﺘﺎﺏ [ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﻛﯚﺭﻣﻪﯕﻼﺭ]