yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 12:45:24

amp«;amp«; ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﺪﻩ 3

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ: ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺭﻭﻣﺎﻧﺘﯩﻚ، ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺳﻪﺯﮔﯘﻣﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
ﻻﻳﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯧﻠﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ-ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﯘﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ ﺷﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ ﯞﻩ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ. ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭﺩﯨﻦ، ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﻳﻪﻟﻜﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺋﯚﺯﯨﯖﺰ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺴﯩﺰ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﻤﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﯩﺰ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ...
ﺳﯩﺰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺴﯖﯩﺰ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ...ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺴﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﺰﻧﯩﯔ، ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﮬﺎﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺧﻮﺭﯨﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ؟؟؟!!! ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﮬﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮬﯧﺴﻴﺎﺕ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﺒﺎﺷﺘﯩﻦ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ، ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﯖﻜﻰ، ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﻏﻼﺷﻘﺎﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﯚﻳﮕﯜﺩﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ. ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ، ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﻪﻱ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﯩﯔ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺋﺎﺯﺍﺏ-ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ، ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﻐﯘ-ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ...
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯗ، ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻕ، ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﺩﯗﺷﻘﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﯜﻣﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻪﻥ. ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﯩﭙﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻟﻪﮔﻠﻪﻛﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ، ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ....
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﺏ-ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ ﻛﯚﭘﯩﭽﻪ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧﯘﺷﯩﻐﺎ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﭼﺎﺭﻩ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ...
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ، ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ -ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪﺭﻩﭘﺘﯘﺭ...
ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﺘﺎﻟﻤﺎﺳﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﯩﯖﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﻩ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯚﻟﻪﯕﮕﯩﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛﻝ-ﻛﯧﺴﻞ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ، ﺋﺎﺯﺍ-ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﯖﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻱ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﯔ...
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﯚﻳﯜﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﺎﺯﯗﻙ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ، ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺭﺍﻳﯩﺶ، ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ..

bujahan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-22 09:29:17

ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﺗﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ !!!

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 14:59:08

ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﯚﻳﯜﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﺎﺯﯗﻙ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ، ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺭﺍﻳﯩﺶ، ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ..
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺩﯗﻡ.

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 16:05:32

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ، ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ -ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪﺭﻩﭘﺘﯘﺭ...
................................
ﺑﯘﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻮﻳﺪﯦﻜﻪﻥ،،،،

sungril يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 16:36:44

ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ ~~ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ ~~

yvonne يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 16:43:23

ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 16:44:22

ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

sungril يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 17:03:54

ﺟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ،ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﯖﯩﺰﻻ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻗﯩﻴﻨﯩﻤﺎﯕﻪ ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﻪ~~

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 17:06:41

ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯧﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ...

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 17:17:47

ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﻣﯩﻨﯩﯔ.....

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 18:02:08

ﮬﻪﻱ ...  ﺩﯦﻤﻪﻙ  ﺋﺎﺳﺎﻥ  ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ  ﺗﻪﺱ ،  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺑﻮﻟﺴﺎ  ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ  ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ  ﻗﯩﻠﯩﭗ  ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ .

afiyfa يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 19:41:10

ﺋﯩﺴﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺧﯘﺵ ﺑﯘﻟﺴﺎﯓ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﯞﻩﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﺘﺎﻟﻤﺎﻱ ﭼﻪﻛﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﭖ.

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 21:07:35

ﺑﯘ ﺳﻪﮬﯩﭙﻪ ﻗﯩﺰﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ...

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-21 08:31:45

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﺗﯩﻦ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ....
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﺴﻪ، ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺴﻠﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﺰ، ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﻪﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.....

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-21 08:48:05

ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ.....


ﺗﻪﯓ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،
ﺋﻮﺭﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺱ ﺩﻩﯞﯨﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ.
ﻛﯚﺭﻩﯕﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻦ ﺋﺎﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ،
ﺋﺎﺧﺮﻯ ﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﻗﻪﺑﯩﺮﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ....

sungril يوللانغان ۋاقتى 2006-12-21 12:15:52

ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﯚﻳﯜﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﺎﺯﯗﻙ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ، ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺭﺍﻳﯩﺶ، ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻳﺎﺩﻟﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ ~~

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-22 13:49:32

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-22 14:05:40

0997turdi يوللانغان ۋاقتى 2007-5-15 22:12:46

ﺗﻪﯓ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،
ﺋﻮﺭﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺱ ﺩﻩﯞﯨﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ.
ﻛﯚﺭﻩﯕﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻦ ﺋﺎﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ،
ﺋﺎﺧﺮﻯ ﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﻗﻪﺑﯩﺮﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ....

ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺭﺩﺍﻧﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ،

newstar يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 12:57:57

ﮬﻪﻱ ... ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ .
ﺩﻩﻝ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
بەت: [1] 2
: lt«; ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﺪﻩ »»ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ32