yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 12:02:01

ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﺧﺘﯩﯔ ﻗﺎﯞﺍﻗﻼﺭﺩﺍ [ﺗﯘﺭﺳﯘﻧﺒﻪﮒ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ

ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﯨﯔ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ،
ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺗﻪﺧﺘﯘ-ﺭﺍﯞﺍﻗﻼﺭﺩﺍ.
ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻪ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﺗﻮﯞﻻﭖ،
ﺩﯗﺗﺎﺭ، ﺗﻪﻣﺒﯘﺭ، ﺭﺍﯞﺍﺑﻼﺭﺩﺍ.

ﺑﻪﺧﺖ-ﮬﯚﺭﻟﯜﻙ، ﺋﯩﻨﺎﻕ-ﺋﯚﻣﻠﯘﻙ،
ﺗﯩﻠﻪﭖ ﺳﻪﺟﯩﺪﻩ ﺗﺎﯞﺍﭘﻼﺭﺩﺍ.
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﻰ ﻣﯩﺮﺍﺳﻼﺭﻧﻰ،
ﺟﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭﺩﺍ.

ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﯩﯔ ﺳﻪﻥ،
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﺯﺍﻗﻼﺭﺩﺍ.
ﺑﺎﺑﻼﻧﺪﯨﯔ ﺗﺎﻻﻱ ﻣﻪﺭﺗﻪﻡ،
ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ﭼﺎﯞﺍﻛﻼﺭﺩﺍ.

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ﭼﺎﯞﺍﻛﻼﺭﻏﺎ،
ﻣﻪﻱ ﺋﯩﭽﻜﻪﭺ ﺗﺎﯞﺍﻗﻼﺭﺩﺍ.
ﺑﻮﺭﺩﺍﻟﺪﻯ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ،
ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﯕﺪﺍ ﻛﺎﯞﺍﻛﻼﺭﺩﺍ.

ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﻰ ﺗﺎﻻﻱ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪ،
ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺳﺎﯞﺍﻗﻼﺭﺩﺍ.
ﺑﯩﻞ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ،
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﺧﺘﯩﯔ ﻗﺎﯞﺍﻗﻼﺭﺩﺍ.......

lukqak يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 13:08:06

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﯧﺌﺮﻛﻪﻥ.

hamakat يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 17:02:31

ﺷﯧﺌﯩﺮﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ.

DELL يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 22:19:06

ﻻﺗﯩﺪﻩﻛﻼ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻳﻤﺎﺳﻜﻪﻥ ﺑﯘ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-21 08:33:59

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﺎﺋﯧﺮﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﮔﮕﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!!!

xikasta يوللانغان ۋاقتى 2006-12-21 15:09:55

ﺷﺎﺋﯧﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﻗﺎﯞﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺋﯚﺯﻯ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-22 14:06:31

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-12-25 12:45:52

ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺑﺎﻟﻼﺭ ﺩﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﺎﺯﺩﯨﻐﺎﻥ .

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-25 19:27:00

ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ...
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ...
ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯚﺯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ

yalhuz يوللانغان ۋاقتى 2006-12-26 16:53:17

ﺷﯩﯧﺌﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﻼﺭﻣﯘ  !!~؟   ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺴﯩﻞ ﺷﯩﯧﺮﻛﻪﻥ !!!~  ....  ﺷﺎﺋﯩﺮﻏﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ  !!!~   ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﮬﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻱ !!!~

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-30 14:24:41

ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﯕﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ....
بەت: [1]
: ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﺧﺘﯩﯔ ﻗﺎﯞﺍﻗﻼﺭﺩﺍ [ﺗﯘﺭﺳﯘﻧﺒﻪﮒ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺗﺎﻳﻤ