yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 08:42:14

[ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ]ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬ ﺑﻮ

ﺑﺎﺵ ﻗﯧﻴﯩﺶ- ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﻗﺎﻳﺴﺎ، ﻳﯜﺭﻩﻙ، ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺑﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻣﯘﺭﺗﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﯘﯓ.
ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﺶ- ﺑﯧﺸﯖﯩﺰ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﺴﺎ، ﻧﯧﺮﯞﺍ، ﻳﯜﺭﻩﻙ، ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﯘﯓ.
ﮬﺎﺳﺮﺍﺵ- ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﮬﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﮬﺎﺳﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﺴﯖﯩﺰ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﺑﯩﻨﯘﺭﻣﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯘﺭ. ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﯘﯓ.
ﺋﯘﺳﺴﺎﺵ- ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯘﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯘﺳﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭﺗﯩﯖﯩﺰ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﯘ ﺑﯩﻨﻮﺭﻣﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯘﺭ. ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺳﯧﺴﺘﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﯘﯓ.
ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﯧﭽﯩﺶ-ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﻛﯚﭖ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﭙﻼ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﺎﺟﺮﺍﺗﻤﺎ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑﯧﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﺮﺍﺗﻤﺎ ﺋﺎﺟﯩﺮﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﯘﯓ.
ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳﻰ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ- ﮬﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﯘﯓ.
ﭼﺎﺭﭼﺎﺵ- ﺟﯩﮕﻪﺭ ﯞﻩ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﯘﯓ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-19 21:21:44

ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺑﻠﯩﺰﺩﻩﻙ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻠﻰ

IZDANGUQI@X يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 08:59:13

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 09:49:55

ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﯘﻥ ﺋﯘﻣﯘﺭﺗﻘﺎﻣﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ.

sungril يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 11:23:07

ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺴﯩﺰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ،ﮬﺎﺭﻣﺎﯓ

KALANDAR يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 11:24:52

ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺘﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻮﺭﻗﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ...........

RUSLAN@ يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 11:40:05

ﻣﻪﻧﻤﯘ baqka1ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ...ﺑﯧﺸﯩﻢ ﺗﻮﻻ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﺩﯦﺴﻪ..

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 11:46:52

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 15:24:11

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﻪﻝ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ - ﺩﻩ ،

nawa717 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-18 20:10:18

alma يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 11:38:47

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-22 18:18:31

ﺵ4ﻧﺪﺍ1
بەت: [1]
: [ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ]ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬ ﺑﻮﻟﯘﯓ