yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-13 19:39:36

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻝ

ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﻳﯘﺳﯘﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯘﺷﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻥ، ﺑﯩﺮ ﯞﯗﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﺎﻟﻼﭖ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﻜﯩﺪﻩ، ﺷﺎﺩﻟﯩﻖ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ، ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ-ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﺑﻪﺧﯩﺶ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮﺩﺍﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﯘﻟﻘﻼﺭﻧﻰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﺗﻘﯘﭼﻰ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎﻧﯟﺍﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ.ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﻛﻪﺑﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﯨﺮﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯗﺭ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ-ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ. ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺩﯨﻴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯗﺭ. ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﯩﻐﯩﻨﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﺮﻩﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﮬﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺭﺍﮬﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺭ، ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﺭ، ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻛﻪﺑﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﭺ-ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻨﻰ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻼﺭ، ﮬﻪﺭﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ-ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ ﻣﺎﻝ ﻳﯩﻐﺎﺭ ﯞﻩ ﺯﯙﺭﯗﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺋﯘﻧﻰ ﺷﺎﺩﻻﻧﺪﯗﺭﺍﺭ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﻠﺴﺎ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻟﻘﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﺪﯗﺭ. ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻛﯧﻤﻪ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﺍ ﭘﺎﻻﻗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ، ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﻪﺭ.ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ، ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ، ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﺨﻮﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﺒﯩﻐﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭ.....
ﻣﻪﻧﺒﻪ:ﺳﻮﯞﻏﺎﺕ

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 11:08:34

ﺩﻩﮬﺸﻪﺕ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ!
ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺯﯨﻨﻪ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺴﯩﺰ... ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻳﻮﻟﻼﯞﺍﺗﯩﺴﯩﺰ.

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 12:36:19

ﺋﻪﺭ -ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻛﯜﻳﯜﻧﺴﻪ ﻳﯩﯖﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﻨﭽﯩﻠﻖ ﻳﯘﻗﻜﻪﻥ!

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 17:46:39

ﺑﺎﭼﻜﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ:
<<ﺳﻮﯞﻏﺎﺕ>>ﺩﻩﯕﻪ....
بەت: [1]
: ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻝ