yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-13 19:06:51

ﺳﯩﺮ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺋﯚﺯ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﭼﻮﯓ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ، ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺮﻯ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺭﺍﺕ-ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚﭖ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﺸﯘﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﺱ. ﺷﯘﯕﺎ، ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ، ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ﺗﯩﻠﺪﯗﺭ. ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ، ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﺘﯘﺭ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯚﺯ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ<<ﺳﺎﯕﯩﻼ ﺩﯨﺪﯨﻢ، ﺯﯨﻨﮭﺎﺭ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺩﯦﻤﻪ>>ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ. ﭼﯘﻧﻜﻰ، ﺋﯚﺯ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻟﻤﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﯘﺭﺑﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﺴﯘﻥ؟!
ﺑﯘ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﻘﺘﯘﺭ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ، ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻨﻪ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻥ، ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﻞ.
ﺳﯩﺮ ﺳﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯜﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯧﺘﺒﺎﺭﯨﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ.
ﺳﯩﺮ ﺳﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻗﺎﭼﺎﻧﻐﯩﭽﻪ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﻟﮕﯜﭼﻪ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺗﺎﻛﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻼﺵ، ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯘﺭﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ. ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺳﯩﺮﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!!!!
ﻣﻪﻧﺒﻪ:    ﺳﻮﯞﻏﺎﺕ

salma يوللانغان ۋاقتى 2006-12-13 21:16:18

ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ. ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭘﻼﭖ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ.

sarsan0 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-13 21:30:26


   ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ ....

umakkulke يوللانغان ۋاقتى 2006-12-13 23:49:39

ﺋﻪﺟﻪﭖ  ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ  ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ ﺳﯩﺰ -ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ~~

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 08:15:22

ﺳﯩﻠﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 10:55:17

ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﭘﺘﯘ، ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩﺪﯗﺭﺳﯩﺰ...

tarimi يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 11:20:58

ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﮕﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ  ﺑﺎﻻ.

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 11:49:17

ﮬﺎﮬ...ﮬﺎﮬ.... ﻳﻪﻧﯩﭽﯘ؟

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 16:52:53

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﮕﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ!!!!

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-14 20:55:57

ﭼﻮﯕﻼﺭ، ﻗﯧﺮﯨﻼﺭﻣﯘ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﮕﻪ ﻣﻮﮬﺘﺎﺝ ﺑﺎﻻ.

qiqek يوللانغان ۋاقتى 2006-12-16 21:24:50

ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯘ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ!...

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-17 16:00:59

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ....

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-20 15:12:14

ﺑﺎﭼﻜﺎ !

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-22 13:51:02

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-22 14:10:20

بەت: [1]
: ﺳﯩﺮ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ