svygu يوللانغان ۋاقتى 2006-12-10 16:32:20

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ

[
ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺩﻯ. ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﭖ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﭗ، ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘﻟﻤﺎﺱ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﮔﯜﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯜﻥ-ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﻤﻪﻛﺘﻪ...ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﭖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ {ﺋﺎﺯﺍﺏ} ﻻﺭ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﺪﻯ...
ﻣﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﮔﯜﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﺎﺭﻣﺎﻱ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯧﮭﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﯚﻳﯜﻧﺴﻪﻡ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ {ﺋﺎﺯﺍﺏ} ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺴﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪﻩ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ ﻏﻪﺷﻠﯩﻚ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﻏﻪﺷﻠﯩﻚ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺗﯧﮕﻪﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﺗﻪ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ.
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭘﯩﻨﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺩﺍﺩﯨﻨﯩﯔ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯩﯧﺮﻩﻱ: ﺩﺍﺩﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯩﺸﻰ، ﺋﻪﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﭼﻰ ...ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻪﺗﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎﻥ،ﺑﯘ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﮬﺎﺭﺩﯨﻢ-ﺗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺩﯨﻤﻪﻱ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﺍﺩﺍ. ﺩﺍﺩﺍ ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﭼﺎﺭﭼﯩﺪﯨﯖﯩﺰ،ﮬﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻳﺴﯩﺰ ﺩﯨﻴﯩﺶ ﺗﯜﮔﯜﻝ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﺎﭼﻤﺎﻱ ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺗﺎﭘﺎ-ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﯩﻜﻪﻥ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻏﯩﺰﺍﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﺎﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺩﺍﺩﺍ ﻏﯩﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻳﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ،...ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻤﯩﮕﻪﻥ ﺩﺍﺩﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﭖ-ﺋﯘﻗﯘﺑﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ... ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺩﺍﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﭙﺘﯘ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺩﯨﻨﯩﯔ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﺴﻰ: ﺑﯘ ﺩﺍﺩﺍ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻛﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻳﯘﻕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﺩﯗ ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺭﺳﯩﺰ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻣﻪﮬﺒﯘﺑﻪﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯞﯨﻠﯩﭗ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺩﯨﯖﯩﺰ؟ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﭺ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟ ﯞﻩ ﺋﯧﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﯞﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ-ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺳﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﻳﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰﻻ {ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻥ} ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ...ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻣﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻛﺮﺍ {ﺋﺎﺯﺍﺏ}ﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﺩﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺩﯨﮋﻭﺭﻧﻰ... ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺧﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ. ﺋﯧﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻱ ﺋﯩﭽﻰ ﺗﯩﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯘﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ {ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﻝ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ} ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻧﺠﯩﭗ ﺩﯨﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ،ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺩﻩﺭﺕ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﯞﻩ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻣﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ...
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ، ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺩﻩ { ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﺋﯚﺯﻩﯕﮕﻪ ﺳﺎﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﻝ}ﺪﯨﮕﻪﻥ ﮬﯩﻜﯩﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﻳﯜﻧﯩﺸﮕﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﻳﯜﻧﯩﺸﮕﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ،ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻳﻪﻧﻪ{ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ ﺧﻮﺗﯘﻥ} ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺑﺎﺭ، ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺳﺎﻗﻼﻳﻠﻰ. ؟ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻳﻠﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﻯ،ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ،ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ،ﺧﯘﺷﺨﯘﻳﻠﯘﻕ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﺎﻳﻠﻰ،ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﻪﻛﮕﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﺑﯘﺭﭼﯩﻤﯩﺰ. ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻛﯜﻳﯜﻧﻪﻳﻠﻰ.ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﯜﭖ، ﺳﯜﻳﯩﺪﻩ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﭺ ﻗﻮﺷﺎﻻﺭﺳﯩﺰﻣﯘ؟

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-10 18:41:02

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-10 19:03:11

ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻳﻠﺴﺎ ﮬﻪ؟؟؟

svygu يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 22:39:45

ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ، ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ، ﺷﺎﺩﻟﯩﻖ، ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﺳﯜﻳﮕﯜﺩﯨﻦ.
بەت: [1]
: ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ