zilwa يوللانغان ۋاقتى 2006-12-5 13:24:37

ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺗﻮﻏﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﺒﻪﻟﻨﻰ ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯩﻜﺴﯩﻴﻪ

ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘﺩﺍ ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯩﻜﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ: ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﭼﻮﺗﻜﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﺒﻪﻟﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻳﯜﺯﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﭼﻮﺗﻜﯩﻼﭖ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘﺩﺍ ﻳﯘﻳﯩﯟﻩﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
     ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﯨﺪﺍ ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯩﻜﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ: ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻛﺘﯩﺮﯨﻴﻪ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺭﻭﻟﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻪﻣﺒﻪﻟﻨﻰ ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻪﻣﺒﻪﻝ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺑﺎﻛﺘﯩﺮﯨﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﯜﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﯩﺮﯨﻴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
     ﺗﯘﺯ ﺳﯧﭙﯩﭗ ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯩﻜﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ: ﮬﻪﺭ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﻣﺒﻪﻟﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﺗﯘﺯ ﺳﯧﭙﯩﭗ ﺑﺎﻛﺘﯩﺮﯨﻴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺋﻪﻣﺒﻪﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
    ﭘﯩﻴﺎﺯ، ﺯﺍﻧﺠﯩﯟﯨﻠﺪﻩ ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯩﻜﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ: ﺋﻪﻣﺒﻪﻝ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﻩﻧﺠﯩﯟﯨﻠﻨﻰ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯜﺭﻛﻪﭖ، ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺳﯘﺩﺍ ﭼﻮﺗﻜﯩﻼﭖ ﻳﯘﻳﯩﯟﻩﺗﺴﻪﻙ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﻳﻮﻗﺎﻳﺪﯗ.
     ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘﺩﺍ ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯩﺴﻜﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ: ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﺒﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺗﯚﻛﯜﭖ، ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﺘﺎ ﻗﯘﺭﯗﺗﯘﭖ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯘﺩﺍ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯘﻳﯩﯟﻩﺗﺴﻪﻙ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﻳﻮﻗﺎﻳﺪﯗ.

"ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ" ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-5 22:31:46

ﮬﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻳﺴﯩﺰ !

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-6 10:52:17

ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﯕﻼﺭ .
بەت: [1]
: ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺗﻮﻏﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﺒﻪﻟﻨﻰ ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯩﻜﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ