ahirlaxturux يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 23:00:24

ﯞﯨﺴﺘﺎ ﺩﻩﯞﯨﺮﻯ: Office 2007 ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ(ﭼﯘﺷﯘﺭﯗ


ﯞﯨﺴﺘﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ office 2007 ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ

cd-key
Office 2007 Suites
DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8

Office 2007 Applications
W2JJW-4KYDP-2YMKW-FX36H-QYVD8
ﭼﯘﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﻰ : BT ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ
http://www.vistafans.com/attachment.php?aid=59344
FTP ﭼﯘﺷﯘﺭﯗﺵ (ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯘﺷﯘﺭﯗﺵ)
ftp://test:test@ribbitar.3322.org/Soft/MicrosoftOfficeEnterprise2007.iso

ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺷﯩﻔﯩﺮ VLK ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ، ﻗﺎﭼﯩﻼﭘﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ، ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺶ ﮬﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ.

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 08:35:51

ﺗﯘﯞﯞﺍ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﻩ ﺗﯘﺭﺩﺍ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ! 2 - 3 ﻛﯜﻥ ﺑﯘﻟﻤﺎﺳﺘﺎ

humayun يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 10:49:39

btﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯘ..............................

UGHUZ يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 18:20:07

ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ !

iz_007 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 19:09:09

ﺏ ﺕ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﺪﻯ

iz_007 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 19:10:42

ﻑ ﺕ ﭖ ﻣﯘ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.

YAWUZ914 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 20:49:28

ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﻩ ﺗﺎﻗﺎﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗ، ﻣﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﺪﯗﻣﻐﯘ، ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ، ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ، 760 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﺎﺳﺎﭘﻪﺕ

urda يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 21:09:43

ﯞﺍﮬ   ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

alimjan15 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-15 02:40:10

ﭼﯘﺷﯘﺭﯛﺵ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺳﺘﯩﻜﻪﻥ
بەت: [1]
: ﯞﯨﺴﺘﺎ ﺩﻩﯞﯨﺮﻯ: Office 2007 ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ(ﭼﯘﺷﯘﺭﯗﺵ)