yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 16:44:48

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﺎﺳﺘﯘﻡ ﻛﯩﻴﯩﺸﺘﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﺎﺳﺘﻮﻡ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺯﯙﺭﯗﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﭘﺎﻛﯩﺰ، ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻟﯩﻜﯩﻦ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﺎﺳﺘﯘﻡ ﻛﯩﻴﯩﺸﺘﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺳﺎﻻﮬﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.
1. ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﻛﺎﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﭼﻮﯓ-ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻠﻜﻰ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
2. ﻓﯩﮕﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ، ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺳﻮﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
3. ﻳﻪﯕﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺭﻛﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
4. ﺗﯜﮔﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﺶ-ﺋﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ...
5.ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻘﺎ ﻛﯚﭖ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
6.ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ..
7.ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺧﯘﺭﯗﻡ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﻛﯩﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
8. ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﯩﻨﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ:ﺑﯩﺮﻯ، ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺳﯘﺭﯨﺘﻰ ﭼﯘﺷﯘﺭﯗﻟﮕﻪﻥ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﯞﻩ ﮔﺎﻟﯩﺴﺘﯘﻛﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ، ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﻛﺎﺳﺘﯘﻡ-ﺑﯘﺭﯗﻟﻜﺎ، ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ، ﮔﺎﻟﯩﺴﺘﯘﻙ، ﺋﺎﻳﺎﻍ، ﭘﺎﻳﭙﺎﻕ، ﻛﻪﻣﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ ﻛﯚﺭﯗﻧﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ.....

taxmamat يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 17:37:42

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 17:41:03

ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ ﮔﺎﻟﺌﺎﺳﻘﯘﻧﻰ...

Oyghan يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 18:05:06

ﺧﯘﺷﯘﻡ ﻳﯘﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﮔﯩﻼﺳﺘﯩﻘﻤﯘ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 18:25:00

ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﮔﯩﻼﺳﺘﯘﻙ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻢ...
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﺎﺳﺘﯘﻡ ﻛﻪﻳﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯨﻢ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 18:48:27

ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟

turkex يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 19:07:30

ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ ...ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ...

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 19:39:38

ﺧﻮﭖ!

SNAKE يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 21:13:15

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﺎﺳﺘﯩﻴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ ،ﻛﯚﻙ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻻﺗﺎ ﻛﻪﺵ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ.

*algha* يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 21:24:51

ﮔﺎﻻﺳﺘﯘﻗﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻐﯘ،ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﭼﻪﮔﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.

Muntazir919 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 21:26:33

xanu يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 21:59:36

ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻻ ﻛﺎﺳﺘﻮﻡ ﻛﯩﻴﯩﭗ ،ﮔﺎﻻﺳﺘﯘﻙ ﺗﺎﻗﯩﯟﺍﻟﯩﻤﻪﻥ ،   ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺟﯘﻣﯘ ﺋﯘ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﻳﻪﯓ ﻣﺎﺭﻛﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﻩﺗﻤﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ ،

play-boy يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 01:31:08

ﮬﻪﻱ ﺑﺎﻟﻼ  ﻛﺎﺳﺘﻴﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺭﻛﺎ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﻠﯟﻩﺗﻤﻪﺱ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ؟؟

matu يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 08:40:26

ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﺎﺭﻛﺎ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﭽﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﺎﻳﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﮔﺎﻟﯩﺴﺘﯘﻙ ﺳﻪﺗﻪﯓ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ،ﻛﯚﻧﮕﻪﭺ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ.ﮔﺎﻟﯩﺴﺘﯘﻙ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟﻭﻟﻰ،ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻪﯕﻼﺭ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯩﻘﯩﯖﻼﺭ، ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ؟
ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯩﻴﺴﻪ ﻛﯩﻴﺴﯘﻥ ،ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻕ ﭘﺎﻳﭙﺎﻕ ﻛﯩﻴﻤﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ......

wahxi يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 08:55:56

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 11:53:34

ﻣﻪﺗﻮ، ﻧﻪﻕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺟﯩﻖ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.
ﺗﯧﺨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﺎﺳﺘﯩﻴﯘﻡ-ﺑﯘﺭﯗﻟﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﻟﯜﻳﻮﯗﺷﻴﯥ...

umakkulke يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 12:44:02

ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﺎﯞﯗ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﺩﻩ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ~~

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-3 21:08:49

ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﮔﯩﻼﺳﺘﯘﻙ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻢ...
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﺎﺳﺘﯘﻡ ﻛﻪﻳﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯨﻢ
==============
20 ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﺎ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻜﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻪﻟﭙﺎﺯﺩﯨﻦ ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ،  ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﯟﯦﺮﯨﯔ، ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻳﺎﺯﯨﯟﯦﺮﯨﺪﯗ، ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﺘﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺯﯨﯟﯦﺮﯨﺪﯗ، ﺋﯘﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ.

ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻞ ﺭﻩﯓ! ﺳﺎﻧﯩﺴﺎﻡ 6 ﺑﯘﻳﯘﻣﻐﺎ 3 ﺧﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺭﻩﯓ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ ، ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻪﻙ ﻣﯘﮬﯩﻤﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ، ﮔﺎﻟﯩﺴﺘﯘﻙ ﻗﯩﺴﻘﯘﭺ، ﻣﻪﻳﺪﻩ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻟﻴﺎﻏﻠﯩﻖ، ﺑﻪﻟﺒﺎﻏﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﻰ، ﺑﻪﻟﺒﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯧﭙﻰ، ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﯕﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺷﯘ 3 ﺧﯩﻠﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ؟
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺧﻠﯩﺘﯩﺸﻤﯘ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﭽﺎﻥ ﺯﯗﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﻛﯚﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ.

matu يوللانغان ۋاقتى 2006-12-4 08:19:03

ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﺎﻟﯩﺴﺘﯘﻙ ﻗﯩﺴﻘﯘﭺ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺑﻪﻟﺒﺎﻏﻘﺎ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﻪ ﻗﯩﺴﻤﺎﻳﺴﯩﺰ،ﺳﻮﻣﻜﺎ ﺗﯘﺗﯘﯓ.

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-6 22:43:20

ﺑﻪﻟﺒﺎﻏﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ.  ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ...
بەت: [1] 2
: ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﺎﺳﺘﯘﻡ ﻛﯩﻴﯩﺸﺘﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ