wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 09:22:36

ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ (ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ )

ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ(ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ)


   ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ )ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﻓﻮﻧﺪﻯ  ( ﻏﺎ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺗﯘﺗﯘﭖ، ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻫﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺯﯨﻴﺎ ﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺳﯧﭙﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﺎﻣﺴﯩﺰ 200 ﺋﻪﺯﺍ ﻻﺭ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ  ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ  ﺑﯘ  ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻱ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻱ :
ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍ ﻗﯩﺖ   ﺑﯘ ﻳﯩﻞ 6-ﻣﺎﺭﺕ
ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﺷﻪﻛﻠﻰ :ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ،ﺗﺎﺭﻗﺎﻕ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺶ .ﯞﻩ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ .
ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺳﺎﻧﻰ 200:ﻧﻪﭘﻪﺭ.
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ -ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ :

6-ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻ ﺩﯨﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﻟﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ 490ﻳﯜﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .

7-ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﻰ -7ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ 600ﻳﯜﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .

17-ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻞ ﺩﯨﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ   ﺗﯚﻟﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﮕﻪ 200ﻳﯜﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .

23-ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻞ ﺧﻮﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺭﯗﺯﯨﻤﻪﻣﻪﺕ ﺋﺎﺧﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﻔﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ 100ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﻯ .

14-ﺋﯩﻴﯘﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﺯ ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﻩﻟﯩﮕﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ 100ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﻯ .

1-ﺋﯩﻴﯘﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺷﻪﻫﻪﺭ -9ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺗﺎﻟﯩﭙﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﻫﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ 150ﻳﯜﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .

20-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﯘﺕ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺵ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﯜﻣﻪﻧﯩﺴﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﻏﺎ 20ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﻯ .

24-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﯘﺕ ﺗﺎﻟﯩﭙﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ 70ﻳﯜﻩﻥ ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .

ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻟﻮﯕﻘﯩﺴﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ "ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻳﻮﻟﻰ"ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ 150ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ﺋﯘ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ 15ﺩﺍﻧﻪ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﭽﯩﻼﺭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 40ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻢ ،3ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .

7-ﺋﺎﻳﺪﺍﺳﻪﻟﻜﯩﻦ ﺗﻮﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ  ﻛﯧﺴﻪﻟﭽﺎﻥ ﻣﻮﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯧﺘﯩﻢ -ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﻣﯘﺳﺎﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻛﯩﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ 300ﻳﯜﻩﻥ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺎﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ .

28-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﯘﺕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻮﻗﯘﺷﻠﯘﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭼﯚﭼﻪﻙ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ 150ﻳﯜﻩﻧﻠﯩﻚ ﯞﻩ 54ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ 200ﺩﺍﻧﻪ ﺩﻩﭘﺘﻪﺭ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ  -9ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ 20ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .

ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﯨﺴﺘﯩﺘﻰ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺭﻩﻫﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﮕﻪ100 ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ (ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﻫﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ 200-300ﻳﯜﻩﻧﮕﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،  )

7-ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﻰ  ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯨﯟﺯﯨﻴﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﭘﯩﻨﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ   ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﻪﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﭼﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ  1000ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ )ﺗﯚﺕ ﺋﺎﻳﺪﺍ( ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ 10 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻫﻪﻡ  ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﻫﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ 300ﻳﯜﻩﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻜﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﭘﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺋﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .

13-ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﯩﭙﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﻠﯘﻙ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﮕﻪ 90ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .

11-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﭘﯘﻟﯩﺪﯨﻦ 480ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ 140ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﻫﻪﻡ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺩﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ،ﯞﻩ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ 140ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻ ﺋﯘﺗﺘﯘﺑﯘﻻﻕ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ -6ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ 140 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯜﺗﯜﭘﺨﺎﻧﺎ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .

20-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺭﻩﻫﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ  100ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ .

28-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﻧﻮﺯﯗﮔﯘﻡ 200ﻳﯜﻩﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﻤﺰﺩﯨﻦ 100 ﻳﯜﻩﻥ ﭼﯩﻘﺮﯨﭗ ﻣﯘﺳﺎﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺯﻭﺭﯨﺨﺎﻥ ﻣﻮﻣﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ 1 ﺗﻮﻧﻨﺎ ﻛﯚﻣﯜﺭ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .
-3ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ  ﺋﯘﺗﺘﯘﺑﯘﻻﻕ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰ -3ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﭘﻪﺧﺮﯨﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ 200 ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .
4-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﯨﺴﺘﯩﺘﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺭﻩﻫﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ 100 ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﻯ .

6-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ 9ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺋﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ100 ﺳﻮﻡ ﻫﻪﻡ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ  ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻫﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ 60 ﺳﻮﻣﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ 160 ﺳﻮﻣﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯘﻕ .

12-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﺎﭘﭽﺎﻝ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﻗﺎﻳﻨﯘﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ 10 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ 1000ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻝ ﯞﻩ ﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺩﺍ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﻪﻛﺘﯩﻦ 200 ﻗﯘﺭ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .

19-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻ ﻏﺎﻟﺒﯩﻴﻪﺕ ﮔﯘﯕﺸﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ 3ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺘﺎﭘﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ 200ﻳﯜﻩﻥ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .
ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﻧﻮﺯﯗﮔﯘﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﻮﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻫﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ 300 ﻳﯘﻩﻥ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻳﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ....

ﺭﺍﺱ ﺗﺎﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻛﯚﻝ ﺑﻮﻻﺭ ﺩﻩﭖ  ﺗﺎﻻﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻧﻠﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﻩ ،ﻫﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ  ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ ﻣﻮﻫﺘﺎﺝ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﯧﻬﺮﻯ -ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ،ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺕ ﺯﻩﻧﺠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﻤﺎﻗﺘﯩﻤﯩﺰ!!!!ﻣﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ   ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ  ﺋﻪﯞﺯﻩﻝ ﺩﻩﭖ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ -ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ....
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺷﯘﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﯓ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺑﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ ،،ﺋﻪﯓ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ  ﭘﯘﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ  ﺳﻪﻛﺮﺍﺗﺘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ،ﻗﯧﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺯﻩﻣﺰﻩﻡ ﻛﻪﺑﻰ ﺗﺎﻣﭽﺎﯕﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯜﻣﯜﺗﻠﯜﻙ ﻗﺎﺭﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﻫﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ .ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﻏﯩﺰﺍﺳﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎﻕ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻣﯧﻬﺮﻯ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺯﻩﻧﺠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﺭ ﻳﺎﻥ ﭘﻮﺭﻩﻙ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ
.
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ  ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻰ    13565777257:
  ﭺ ﭺ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ    365199404
  

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 11:02:10


ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ

umudwar308 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 11:19:51

ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﺴﯘﻥ ﻛﯚﯕﯜﻝ،
ﻗﯧﻴﻨﯩﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﻰ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ.
ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﺎﭘﺘﯩﭙﯩﺪﻩﻙ،
ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻏﺴﯘﻥ ﺋﺎﻣﻪﺕ....
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ﺭﺍﺳﺖ،ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﻣﯧﮭﯩﺮ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﻣﻮﮬﺘﺎﺝ .ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ!

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 11:21:44

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻱ

salma يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 13:15:28

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 14:10:01

ﻣﯩﻨﯖﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﻣﻤﯘ ﺑﺎﺭ..... ﻛﯩﻴﯘ ﻛﯩﻴﯘ ﻧﯘﻣﯘﺭﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺪﯨﻢ . ﻣﯧﻨﯩﯔ 492642676

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 14:53:33

ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺧﯩﺠﯩﻞ... ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻻﺗﺘﻰ.

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 15:00:19

ﺭﺍﺳﯩﺖ ﻣﻪﻧﻤﯘ  ﺑﻪﻙ  ﺧﯩﺠﯩﻞ  ،،،،ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ ،،،،ﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻟﯜﻍ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﻪﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ....

lokqak يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 16:46:11

ﺋﯘﻟﯜﻍ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 18:18:28

ﻗﯘﻳﻪ ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻖ ﭼﯩﻼﺷﻘﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﭽﻪﻳﻠﻰ ...ﻗﯘﻻﻕ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﭖ  ﺟﯘﺑﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯖﻘﯘﻟﯩﻘﯩﺪﻩﻙ ﻟﯩﻖ ﻟﯩﯩﻖ ﻟﯩﻖ ﻗﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ﺋ..
ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯩﭽﻪﻳﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺗﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﭖ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪﻗﯘﻳﻪ ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﺎ ﭼﯧﻴﯩﯖﻨﻰ ........
\ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭺ ﭺ ﻧﻮﻣﯘﺭﯗﻡ :365199404

mux يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 19:40:44

wapadarim912
   

                                                               ﺗﯩﻠﻪﻙ                              


                    ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯩﻜﻪﻥ،
                     ﺋﺎﺯﺍﭖ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﻜﻪﻥ.
                     ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﻤﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﻪ،
                     ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯩﻜﻪﻥ.
                     ﻧﻪﺱ ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ .
                     ﻗﺎﺭﺍ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯩﻜﻪﻥ.
                     ﺭﯨﺴﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﭼﺎﭼﺴﺎﻡ ﺑﺎﮬﺎﺭﺩﺍ،
                      ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯩﻜﻪﻥ،
                      ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ،
                       ﺋﯜﻟﯜﻡ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯩﻜﻪﻥ.

ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ ﺳﺰ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ 912 ( ﺋﺎﻛﺎ )

ﻣﻪﻥ ﺳﺰﻧﯩﯔ 1 ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ .ﮬﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ 1 ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ .
ﻛﻮﻧﯩﻼﺭ  ﺗﺎﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻛﯚﻝ ﺑﯘﻻﺭ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ      1ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﯘﺭﺭﺍ..........................

mux يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 19:40:50

mux يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 19:41:02

babor يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 20:14:59

ﺋﺎﻟﻼﮬ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﯘﻟﯘﯕﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺴﯘﻥ. ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺷﻪﺑﻨﻪﻡ ﺗﻮﺭ ﺑﯩﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻥ . ﻗﯘﺷﯘﻟﯘﺷﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻣﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 20:36:29

ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ..........ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭼﻪﻙ ﭼﯩﮕﯩﺮﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ

hakikat يوللانغان ۋاقتى 2006-11-25 22:26:47

ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ
http://fs7.139.com/0/248/tangnur/mov/20058136168402.rm

Azariya يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 02:11:10

\"ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺷﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﮬﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﻱ ﮬﯧﺴﺎﭘﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ.ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ (ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻠﯩﮕﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ)ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯚﻣﺮﯛﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﮬﯧﺴﺎﯞﯨﺪﺍ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ\"(ﻛﻪﻟﯩﻠﻪ-ﺩﻩﻣﯩﻨﻪﺩﯨﻦ)

Azariya يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 02:23:13

\"ﻳﻮﻝ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ\" ﺋﻪﺩﯨﭗ ﻟﯘﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﻰ،ﺋﻪﻣﯩﻠﻠﻪﺷﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ \"ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ\"ﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﺯﺍ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ..ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻳﻮﻝ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﮭﻨﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،ﮬﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ...ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻱ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﻪﺵ ﻳﻮﻟﻼﺭ!

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 09:14:30

ﺑﯩﺰ ﺗﯩﺮﺷﯩﻤﯩﺰ ...ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ...........ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﯞﯗ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺗﻨﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺩﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ...............ﮬﻪﻱ ﮬﻪﻱ ﮬﻪﻱ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﭖ .....

salma يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 12:29:20

ﻣﯘﺷﯘ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﻠﯩﻤﯘ ؟
بەت: [1] 2
: ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ (ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ )