dehan يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 07:10:55

ﭘﯩﻼﺗﻮﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﻧﯩﻜﺎﻫ ﺗﻮ

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯩﻼﺗﻮ(ﻳﯘﻧﺎﻥ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ)ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﺟﺎﯞﺍﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻏﺪﺍﻳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺩﺍﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻳﺮﯗﭘﺘﯘ،ﺷﻪﺭﺗﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻮﻏﺪﺍﻱ ﺩﺍﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﯩﻼ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯩﯖﯩﺶ،ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻡ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﯩﻼﺗﻮ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ. ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﭘﯩﻼﺗﻮ:
ﺑﯩﺮﻻ ﺑﺎﺷﺎﻕ ﺋﯜﺯﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ،ﺑﯩﺮﻩﺭ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺑﺎﺷﺎﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﻣﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﻣﯩﯖﯩﻠﯩﯟﻩﺭﺩﯨﻢ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﻜﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﻮﺭﯗﻧﻘﻰ ﺑﺎﺷﺎﻕ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪﯗﻕ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﺷﺎﻗﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻤﻪﻥ،ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻥ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﻩﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.

ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﯩﻼﺗﻮ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﺪﯨﻦ ﻧﯩﻜﺎﻫﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ،ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ،ﺋﻪﯓ ﺑﯜﻙ-ﺑﺎﺭﺍﻗﺴﺎﻥ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻳﺮﯗﭘﺘﯘ،ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺘﯩﻤﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮﻻ ﺗﯜﭖ،ﺑﯘﻟﯘﺵ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﯩﻼ ﻣﯩﯖﯩﺶ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘﻗﯩﺘﯩﻢ ﭘﯩﻼﺗﻮ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﻼ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ،ﺑﯘ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ.ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﻰ ﻛﻪﺳﻠﻪﭖ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯩﻠﻪﺗﻮ:ﻣﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﯩﺪﻯ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺘﯩﻤﻘﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﯟﯨﺪﻯ،ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﻗﺎﻳﯩﺘﻤﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﻛﯩﺴﯩﭙﻼ ﻛﯩﻠﯩﯟﻩﺭﺩﯨﻢ ﺩﻩﭘﺘﯘ
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻥ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﻜﺎﻫ ﺩﻩﻝ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.

elzatjan2007 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 10:26:27

ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟﻯ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻛﻪﻥ .ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﻗﺘﻰ.
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 10:42:17

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 12:26:22

http://www.izdinix.com/munbar/forum.php?mod=viewthread&tid=16560

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 12:41:11

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ


Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 17:28:54

ﻳﻪﻧﻪ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯩﻐﯘ ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ؟
بەت: [1]
: ﭘﯩﻼﺗﻮﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﻧﯩﻜﺎﻫ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪ