Class.Vida يوللانغان ۋاقتى 2006-11-4 21:56:04

ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﻐﺎ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻳﯧﺰﯨﺶ

http://www.nokia.com/BaseProject/Sites/NOKIA_MAIN_18022/CDA/Categories/Phones/_Content/_Static_Files/7610_534x150_v2.jpg

ﻳﺎﻧﻔﯘﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﻮﻣﻮﻣﻠﯩﺸﯩﺶ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﯓ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰ ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﻪ ﺋﻮﻣﻮﻣﻠﯩﺸﯩﺶ ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﻰ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ. ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﻼﺭ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﺕ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺶ-ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻳﻮﻟﻼﺵ، ﻛﯚﭖ ﯞﺍﺳﺘﻪ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ. ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻧﻔﯘﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﻣﺎﻫﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺯﻭﺭ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻳﺎﻧﻔﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻣﻮﻫﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ. ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ Sun Microsystem ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ J2ME ﺳﯘﭘﯩﺴﻰ، ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻚ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻣﻮﻫﯩﺘﻰ BREWﯞﻩ Symbian ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻳﺎﻧﻔﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﻣﻮﻫﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ. ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ uCLinux ﯞﻩ ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ Windows CE ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ SmartPhone ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﻣﻮﻫﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ. ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺭﯦﻘﺎﺑﻪﺗﻤﯘ ﻛﯜﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺟﺎﯞﺍ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﺍ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻣﯩﻜﺮﻭ ﻛﯚﭼﻤﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﺷﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯜﺯﯛﺵ ﻣﻮﻫﯩﺘﻰ J2ME ﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ. ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، Sun Microsystem ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺟﺎﯞﺍ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻮﺋﺎﻙ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻻﻳﯩﻬﯩﻠﻪﺵ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯩﺪﺭﺍﻛﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻣﯩﻜﺮﻭ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪﺭ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﺟﺎﯞﺍ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻧﻪﺷﺮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻤﯩﺶ. ﺷﯘﯕﺎ J2ME ﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ J2ME ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ (ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺟﺎﯞﺍ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻧﻔﯘﻥ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ). ﺷﯘﯕﺎ J2ME ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻛﯚﭖ. ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺟﺎﯞﺍ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ، ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺗﯩﻞ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺳﺎﻫﻪﮔﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺮﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮﻭ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻛﯚﭼﻤﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻚ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻣﻮﻫﯩﺘﻰBREWﯞﻩ Symbian ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﻙ ﻳﺎﻛﻰ ++ ﻙ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ. ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻣﻮﻫﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻫﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻪﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
uCLinux ﯞﻩ SmartPhone ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﻼﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺑﯘ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﻣﻮﻫﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﺎ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺑﯘ ﺳﺎﻫﻪﮔﻪ ﻛﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ J2ME ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﻪﯓ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﯩﻴﻨﻪﺯﻩﺭ، ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻣﻮﻫﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﻳﺎﻧﻔﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻝ، ﺋﻮﻳﯘﻥ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ J2ME ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.BREW ﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؛ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻝ، ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﺎﻣﺒﺎﺭ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﺎBREW ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ؛ ﺋﻪﮔﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﺭﺍﻛﻠﯩﻚ ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ   Symbian ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ. ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ SmartPhone ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﻮﻣﻮﻣﻪﻥ، ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ uCLinux   ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ؛

YIXIL*YAPRAK يوللانغان ۋاقتى 2006-11-5 09:10:46

ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻜﻪﻥ.

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-11-5 10:57:41

ﺟﻪﯞﮬﻪﺭﻟﻪﻧﺪﻯ !!

tarimi يوللانغان ۋاقتى 2006-11-5 12:44:16

ﯞﻭﻱ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺩﻩ ﻛﯩﻼﺱ ﯞﯨﺪﺍ ...

adil621 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-5 20:32:55

ﺧﯧﻠﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ﺟﯘﻣﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯩﻠﻰ

uygur0998 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-14 11:09:46

ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰﻗﺎﺭﺷﻰﺋﺎﻟﻤﯩﺰ،،،،

turkex يوللانغان ۋاقتى 2007-2-4 20:39:20

ﻛﯩﻼﺱ ﯞﯨﺪﺍ..........ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻢ....ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ ... ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯩﻠﻰ

SADAKAT0903 يوللانغان ۋاقتى 2008-7-22 11:08:19

URHUN يوللانغان ۋاقتى 2008-7-24 13:05:01

رەھمەت. بۇ جەھەتتە بىلگەنلىرىڭىزنى ئايىماي يوللاپ تۇرسىڭىز. مەنمۇ مۇشۇ ساھەدە ئىزدىنىشنى باشلىدىم.
بەت: [1]
: ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﻐﺎ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻳﯧﺰﯨﺶ