Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 15:20:26

ﻣﻮﻣﺎﻣﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﻠﻠﯩﺮﻯ(ﻛﺎﻣﺎﻝ ﮬﯩﺴﺎﻣﯩﺪﯨﻨﻮﻑ)

ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺭﻭﻟﻰ:
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﯕﺴﺎ،ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﯩﯔ ﺳﯧﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﻏﻪﺯﮔﻪ ﺗﯜﻛﯜﭖ،ﻧﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﻠﻪﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﯖﯩﺴﻰ ﭼﺎﻳﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ.ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﭙﻪﺭﯞﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ﺗﯚﻛﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ،ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺋﯧﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ،ﺳﯧﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳﯜﺭﻛﻪﯓ.ﺋﮭﻐﺮﯨﻖ ﭼﺎﭘﺴﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﭼﺎﭘﺴﺎﻥ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﯩﯔ ﺳﯧﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻻﺗﯩﻐﺎ ﺳﯘﯞﺍﭖ ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﯕﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﯖﯩﺰ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺰ.
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻙ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺳﯧﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ.ﻗﺎﺭﺍﻣﯘﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺳﻪﻝ،ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺋﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﺋﯜﻧﯩﻤﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ؛ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺳﯧﺮﯨﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻣﯘﭺ(ﭼﻮﯓ ﻗﯘﺷﻘﺘﺎ ﺳﯩﻴﭙﺎﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﯘﻕ )،ﮬﻪﺳﻪﻝ(ﺋﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﯘﻕ) ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯚﺕ ﻗﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﻳﻼﭖ،ﺑﻪﻟﻨﯩﯔ ﺩﻩﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﻳﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯘﺳﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﺎﻏﻠﯩﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ.ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﻛﯩﭽﯩﺴﻰ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯩﺰ.ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚ ﺯﯨﺪﯨﻼ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﺗﯩﺘﯩﻚ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ.ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺗﯘﺧﯘﻡ ﻳﯧﻐﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺗﯘﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﭘﯘﺷﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﺳﯧﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﺳﯧﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯚﻳﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺋﯩﺮﯨﭗ ﻣﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ، ﮬﯚﻝ ﺗﻪﻣﺮﻩﺗﻜﯩﮕﻪ ﺩﺍﯞﺍ.
ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺗﺴﯩﻘﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ،ﺋﯩﭽﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ،ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﻯ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎﭼﻪ ﻛﯩﮕﯩﺰﮔﻪ(ﺗﯘﻟﯩﺮﯨﻖ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﻛﯩﮕﯩﺰﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻪﺗﺘﻰ)ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﭗ،ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﻧﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﺷﻜﯜﺯﯛﭖ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﺳﺎ،10-15 ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎ ﺋﯧﻘﻰ ﻳﺎ ﺳﯧﺮﯨﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺳﻮﻏﻮﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺷﯘﻧﻰ ﺳﯜﻣﯩﺮﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﺴﺎ ﺋﯧﻘﯩﻨﻰ ﺳﯜﻣﯜﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ.ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﮔﯩﻤﺮﻭﻱ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﺴﺎ،ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﯘﺩﺍ ،ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ(ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻢ)،ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻﺗﯩﻐﻪ ﻗﯘﻳﯘﯓ-ﺩﻩ،ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﻩ 10-15 ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯓ.ﻳﺎﺭﺍ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ.ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﻮﺧﯘ ﻳﯧﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻥ ﺗﺎﻣﭙﻮﻥ ﺋﯧﻠﯧﯔ.
ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ:
ﻣﺎﻝ ﻳﯩﻤﻪﺱ(ﻣﯩﻠﯩﺴﺴﺎ)ﭼﯚﭘﯖﺪﯨﻦ 15 ﮔﯩﺮﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘﺩﺍ ﺩﻩﻣﻠﻪﯓ.ﺩﻩﻣﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﻗﺎﭼﯩﻨﻰ ﻟﯜﯕﮕﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻛﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﺍﭖ ﻗﯘﻳﯘﯓ،ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﯞﻩ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺩﻩﻣﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.30 ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯜﺯﯛﭖ ﺗﯧﺮﯨﭙﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭗ،ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯔ.ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﻪﺵ-ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ،ﺑﻪﻙ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﯘﻕ،ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﭼﻮﯓ ﻗﯘﺷﯘﻗﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺷﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﯔ.ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ.ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯜﺭﻩﻙ ،ﺑﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ،ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻗﻘﺎﻧﺪﺍ،ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ،ﻛﯩﻨﺪﯨﻚ ﻣﯘﺟﯘﻏﺎﻧﺪﺍ،ﺋﯘﭼﻪﻱ ﻛﻮﭘﻜﻪﻧﺪﻩ،ﺑﯚﺭﻩﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ،ﺑﺎﺵ ﻗﺎﻳﻐﺎﻧﺪﺍ،ﻗﯘﻻﻕ ﻏﻮﯕﯘﻟﺪﯨﻐﺎﻧﺪﺍ،ﻗﺎﻥ ﺋﺎﺯﻟﯩﻘﻘﺎ،ﺋﻪﺳﻪﺑﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﻣﺎﯕﺎ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﭼﯜﭼﯜﻛﺒﯘﻳﺎ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﺩﻩﻣﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﻣﻴﺎ ﺯﯨﻘﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﻤﯩﺶ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ 500 ﻣﯩﻠﻠﯩﮕﯩﺮﺍﻡ ﭼﯜﭼﯜﻛﺒﻮﻳﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻤﯩﺴﯩﺪﺍ 0.5 ﮔﯩﺮﺍﻡ ﻣﯘﻣﻴﺎﻧﻰ ﺩﻩﻣﻠﻪﺵ ﻻﺯﯨﻢ. ﺑﯘ ﺩﻩﻣﻠﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻼﺭ 200 ﻣﯩﻠﻠﯩﮕﯩﺮﺍﻡ(ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭ،ﻣﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ) ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ. ﺩﻩﻣﻠﻪﻧﻤﻪ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﭘﻮﻗﺎﻕ:
ﭘﻮﻗﺎﻗﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺭﻛﯩﯟﯨﺪﻩ ﻳﻮﺩ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﮔﯩﻴﺎﮬﻼﺭ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻣﻜﺎﭖ،ﻗﻮﻱ ﺑﻮﻟﺠﯜﺭﮔﯩﻨﻰ،ﻗﺎﺭﺍ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰ،ﭼﯩﭽﯩﺖ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻰ،ﺯﯨﺮﻩ،ﮔﺮﯦﻚ ﻳﺎﯕﯩﻘﻰ ﻳﯘﭘﯘﺭﻣﯩﻘﻰ،ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﺟﻪﻣﺒﯩﻞ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﻮﻛﺘﺎﺗﻼﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺩﻭﺭﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ ﯘﺳﯘﻟﻰ:ﮬﻪﺭ ﮔﯩﻴﺎﮬﺘﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﻗﯘﺷﯘﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻟﯩﺘﯩﺮ ﺳﻮﻏﻮﻕ ﺳﯘﺩﺍ 4-5 ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﺎﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻤﺎ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻳﯧﭙﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﯘﯞﯗﺗﯘﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺳﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺑﯘﺭﺍﭖ ﺋﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.ﺋﯩﭽﯩﺶ ﻧﻮﺭﻣﯩﺴﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﻧﻮﺭﻣﯩﺴﻰ 30 ﮔﯩﺮﺍﻡ.ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺰ.
ﭼﺎﭼﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﺸﻰ:
ﭼﻮﻏﻠﯘﻕ ﮔﯜﻟﻰ،ﻗﯧﺮﯨﻘﯩﺰ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ،ﻳﯚﺗﻪﻟﺌﻮﺕ،ﭼﺎﻗﻘﺎﻕ ﯞﻩ ﺋﯩﮕﯩﺮ ﻳﯩﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻟﯩﺘﯩﺮ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻤﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ،ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ 75 ﮔﯩﺮﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﭖ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻪﻝ ﺋﯩﻠﯩﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﺎﭼﻨﻰ ﻣﺎﻳﻼﻳﻤﯩﺰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺴﺎﻕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﻭﺭﺍ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ:ﻗﯧﺮﯨﻘﯩﺰ،ﺋﯩﮕﯩﺮ،ﭼﻮﻏﻠﯘﻕ ﮔﯘﻝ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ(ﻗﯘﺭﯗﺗﯘﭖ ﺋﯘﯞﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻮﯓ ﻗﯘﺷﯘﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﯘﻕ)،ﭼﺎﻗﻘﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﺗﻪﻟﺌﻮﺗﺘﯩﻦ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻤﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻟﯩﺘﯩﺮﺩﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﻛﻮﺭﺭﻩﻙ ﺳﯘﺩﺍ 6-7 ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻳﯧﭙﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﯘﯞﯗﺗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺳﯜﺯﯨﻠﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺑﯘﺭﺍﭖ ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ:ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﻢ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﻮﺧﻼﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ 75 ﮔﺮﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻤﺎ ﺋﯩﻠﻠﯩﺘﯩﭗ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﻨﻤﻪﻱ ﭼﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯧﮕﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﺩﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺟﻪﯞﮬﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗﺋﯘﻗﯘﭖ ﻗﯘﻳﯘﯕﻼﺭ.ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺗﻪﮔﺴﻪ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 15:40:08

\"ﻛﺎﻣﺎﻝ ﮬﯩﺴﺎﻣﯩﺪﯨﻨﻮﻑ\" ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 16:11:22

ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﺍ. ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ~

Erktekin يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 18:04:49

ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻤﺎ ؟

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 18:41:00

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﮬﻪﻣﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺴﺎﻕﺑﻮﻻﺗﺘﻰ !

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 20:53:40

\"ﻣﯩﺮﺍﺱ\" ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﻐﯩﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ، ﺑﯚﻟﯜﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ.

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 22:18:25

ﻣﯘﻣﺎﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﺎﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ!

Yolochi يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 23:12:55

ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭﺩﺍﺵ ﻛﻮﻧﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻐﯘ؟ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.

Darqin يوللانغان ۋاقتى 2006-10-31 18:27:26

ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻧﻪﺷﯩﺮﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ !!ﻏﺎﻟﯩﺒﯩﻴﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ، 10 ﻛﻮﻱ ، ﺷﺎﭘﺎﻕ ﻧﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ ... ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﺳﻮﻏﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻤﺎﻳﻼ~~~

bujahan يوللانغان ۋاقتى 2006-11-1 22:54:09

مەن بۇ ئارقىلىق ئىسلامنىڭ ئاياللارنىڭ ھوقوقى ھەققىدە شەخىس ۋە جەمئىيەتتىن تەلەپ قىلىدىغانلىرىنى تەكىتلىمەكچىمەن.


1.سىز گۆھەرنى كۆرگەنمۇ؟ كىشىلەر نېمە ئۈچۈن شۇنداق ئاددى بىر پارچە تاشنى شۇنچىلىك ياخشى كۆرىدۇ (ئەتىۋارلايدۇ)؟ چۈنكى ئۇنى كۆرۈش ئۇنچىۋالا ئاسان ئەمەس، ئۇنىڭغا ئىنتايىن يۇقىرى باھا چىقارماي تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئېرىشكىلى بولمايدۇ. ئاياللارنىڭ ئەھۋالى بۇنىڭغا ئوخشاش، قىز- ئاياللارنىڭ ئىززەت- ھۆرمىتىنى قوغداش يۈزىسىدىن ، ئەركىشىنىڭ ئۇنىڭغا قارىشى ۋە ئۇنىڭغا چىقىلىشى چەكلەنگەن. ئاياللار كىشى تۇتۇپ باقمىغان گۆھەرگە ئوخشاش ( پاك).
2.گۈلىنىڭ قانداق سولىشىپ، قۇرۇپ قالىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى تولا تۇتۇپ قول تەگكۈزسەك جۇلاسى ۋە گۈزەللىكىنى يوقاتقانلىقىنى كۆرگەنمىدىڭىز؟ خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش، ئاياللارنىڭ ئۆزىنىڭ نىكاھلانغان ھالال جۈپتىدىن باشقىلارنىڭ قول تەگكۈزىشى چەكلەنگەن. كىمىكى نىكاھسىز ئۇنىڭغا چىقىلىشقا ئۇرۇنىدىكەن ئۇنىڭ ئېرىشىدىغىنى قاتتىق ئازاپ ۋە ياكى ئۆلۈمدۇر.
3.نىكاھقا يات بولغان ھالدا ئايالىغا خىيانەت قىلغان كىشىنىڭ جازاسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسىز؟ ئۇنىڭ جازاسى دەل ئۆلۈمدۇر، چۈنكى ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان گۆھەرنىڭ ھەققىگە خىيانەت قىلدى.
4.سىز گۆھەرنىڭ ئادەم ئىزدىگىنىنى كۆرگەنمۇ؟ ئاياللارمۇ خۇددى گۆھەردەك ئىزدىگۈچى ئەمەس بەلكى باشقىلار تەرىپىدىن ئىزدەنگۈچىدۇر. ئاياللارنىڭ ماقۇللىقىنى ئىزدەش ئەرلەرنىڭ ۋەزىپىسىدۇر، ئەگەر ئاياللار توي قىلىشقا قوشۇلسا، ئەر ئايالغا سوۋغا سۈپىتىدە ئۆز مال مۈلكىدىن تويلۇق بېرىدۇ.
5.مەلۇم دۆلەت ياكى شاھلىقنىڭ ئەڭ چوڭ ھۆكۈمرانىنى تەسەۋۋۇر قىلىڭ، شۇنىڭغا ئوخشاش ئورۇن مەرتىۋىگە ئېرىشمەي، ئۇنىڭغا ھۆرمەت بىلدۈرمەي تۇرۇپ، ئۇنىڭ بىلەن بىۋاستە كۆرۈشۈشكە ۋە ياكى ئۇنىڭ بىلەن بىر يەردە ئولتۇرۇشقا ئېرىشەلەمدۇ؟ خۇددى شۇنىڭدەك، ئاياللار يۇقىرى مەرتىۋىلىك ئايال شاھلارغا ئوخشايدۇ، ئۇنىڭ بىلەن بىۋاستە كۆرۈشۈش ۋە ئۇنىڭ خانسىدە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولۇش پەقەت شۇنداق ھوقۇق بېرىلگەن كىشىگىلا مەنسۇپ بولۇپ خالىغان كىشى بۇ خىل ئىمتىيازغا ئېرىشەلمەيدۇ.
6. ئۇلۇغ ياراتقۇچى ئاللاھ ئەرلەرنىڭ مەيلى سىرتقى مۇھىتنىڭ قانچىلىك جاپالىق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئائىلە تۇرمۇشىنى قامدىشى ئۈچۈن تەن قۇرۇلۇشىنى كۈچلۈك قىلىپ ياراتقان. بۇ ئۇنىڭ ئايالى ۋە بالا-چاقىلىرىنى ياخشى بېقىشى ئۈچۈندۇر. ئاياللار يۇمشاق، مۇلايىم ۋە ھىسسياتقا باي قىلىپ يارىتىلغان، ئۇ كېيىنكى ئەۋلاتلارنى ياخشى تەربىلىيەلەيدۇ. شۇڭا ئەرلەر سىرتقى مۇھىتىتكى ئامىللار بىلەن ئىشلىسە، ئاياللار بالىلارنى تەربىيلەش ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلىدۇ.
7.بىر شىر بىلەن پاقلان بىر يەردە تۇرسا قانداق ئىشلارنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلالامسىز؟ ئۇلارنىڭ بىللە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى مۇمكىنمۇ؟ ئىنتايىن روشەنكى بۇ مۇمكىن ئەمەس. خۇددى شۇنىڭدەك ئاياللارنى كۆزدە تۇتۇپ ئەرلەرنىڭ ئاياللاردىن يىراق تۇرۇشى ئىنتايىن زۆرۈر، ئاياللار گۈزەل، جەلىپ قىلارلىق ۋە جىسمانىي جەھەتتە ئاجىز، شۇنداق بولغاچقا ئەرلەر ئاسانلا ئۇلارغا زىيانكەشكلىك قىلالايدۇ، ئۇلارنىڭ ئىپپىتىگە ھۇجۇم قىلالايدۇ (گەرچە ئاياللار ئۆزى خالىمىسمۇ.)
8.ئەرلەرگە ئوخشاش خىزمەت قىلىدىغان ئاياللارنىڭ ئوخشاش ئىش ھەققى ئېلىش ھوقوقى بار.
9.ئاياللار ئۆزىنىڭ فىزىئولوگىيە جەھەتتىكى نازۇكلىقىغا ماس ھالدا، ئىقتىدارىغا يارىشا خىزمەتلەرنى قىلسا بولىدۇ.
10.ئاياللار قىلغان ئەمەللىرىگە يارىشا ساۋاپ ۋە ياكى جازاغا ئېرىشىش جەھەتتە ئەرلەر بىلەن باراۋەردۇر.
11.ئاياللار تۇغۇت ۋە ھەيىز مەزگىلىدە بەزى دىنى ئەھكاملارغا ئۆزرىسى بار، چۈنكى بۇ خىل ئەھۋاللار ئۇلارنىڭ ئاجىزلىقىنىڭ سەۋەبى بولۇپ، ئۇلار ئارام ئېلىشقا، كۆڭۈل ئازادىلىككە مۇھتاج.
12.ئەگەر بىر ئايال تۇغۇت جەريانىدا ۋاپات بولسا، ئۇ جەننەتتە يۇقىرى مەرتىۋە بىلەن مۇكاپاتلىندۇ.
13.ئاپىسىنى، ئايالىنى، قىزى ۋە ئاچا- سىڭىللىرىنى قوغداش يولىدا قۇربان بولسا ئۇ جەننەتتە يۇقىرى مەرتىۋىگە ئېرىشىدۇ.
14.ئەگەر ئېرى ئايالىنىڭ نىكاھتىن ھاسىل بولغان ھوقوقىنى كاپالەتكە ئىگە قىلمىسا، ئايالىنىڭ ئېرىدىن ئايرىلىپ تۇرۇشىغا يول قويۇلغان.
15.ئىنساننىڭ ھاياتىدىنمۇ قىممەتلىك بولغىنى نېمە؟ ئەلۋەتتە ئاياللارنىڭ ئىززەت -ھۆرمىتى مۇسۇلماننىڭ ھاياتىدىنمۇ قىممەتلىك ۋە مۇھىمدۇر.
16.ئەگەر ئايال كىشى تۇل قالسا ۋە ياكى ئېرى بىلەن ئاجرىشىپ كەتكەن بولسا، ئۇنىڭ ئۆزى خالىغان ئەركىشى بىلەن قايتا توي قىلىش ھوقوقى بار.
17.ئەگەر ئايال كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ مال- مۈلكى بولسا، ئۇنى ھەرقانداق بىرسىنىڭ رۇخسىتىسىز (مەيلى ئۇ دادىسى، ئېرى ۋە ياكى باشقا بىرسى بولۇشىدىن) قەتئينەزەر ھالال يولغا سەرىپ قىلىش جەھەتتە ئەركىنلىكى بار.
18.ئايال كىشىنىڭ ئەر تۇققانلىرى مەيلى ئۇنىڭغا مىراس بېرىشنى خالىمغان بولسىمۇ ئۇنىڭ بىر تۇققان قېرىنداشلىرىنىڭ مىراسخورى بولۇش ھوقوقى بار.
19.ئائىلە تۇرمۇشىنى قامداش ،ئاپىسى، ئايالى ۋە قىزىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئەرنىڭ مەسئۇلىيتى.(گەرچە ئۇ خالىمىسمۇ)
20.ئانىنىڭ مېھرىبانلىقى ۋە مۇلايىملىقىدىن بالىغا نىسبەتەن ياخشى مۇئامىلە قىلىنىشقا تىگىشلىك ئادەم دەپ دادىدىن بۇرۇن 3قېتىم ئىمتىياز بېرىلگەن.
21.جەننەتنى ئۈمىد قىلىدىغانلار ئۈچۈن، ئانىنى رازى قىلسا جەننەت ئانىنىڭ ئاياغ ئاستىدا.
22.قىزلىرى بارلار قىزلىرىغا ياخشى مۇئامىلىدە بولسا، قىزلىرى ئۇلارنى دوزاق ئازابىغا دۇچار بولۇشتىن ئامان قىلىدۇ.
23.ئەگەر بىر ئەر كىشى بىر ئايالنى مەقسەتلىك ئۆلتۈرسە، ئۇ ئۆلتۈرۈلۈپ ياشاشتىن مەھرۇم قىلىندۇ، ھەتتا زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى ئۇنىڭ ئايالى بولسىمۇ.
24.ئاللاھنىڭ رەسۇلى مۇھەممەد سەللەللاھى ئەلەيھى ۋەسسەللەم ئاياللارنى كۆزدە تۇتۇپ: ئاياللارغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇڭلار. دېگەن. ئۇ يەنە: سىلەرنىڭ ئاراڭلاردىكى ياخشىلىرىڭلار ئايالىغان ياخشى مۇئامىلىدە بولغانلاردۇر. يەنە: پەقەت ھۆرمەتلەشكە تىگىشلىك ئەرلەرلا ئاياللارنى ھۆرمەتلەيدۇ، پەقەت رەزىل، نۇمۇسسىز، زەھەرخەندە ۋە زەئىپلەشكەن ئەرلەرلا ئاياللارنى خورلايدۇ دېگەن.
يۇقارقىلار بىلەن مەن شۇنداق ئېيتالايمەنكى:
                                                                      بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق شەرەپ بارمۇ؟

Islam wayتور بېكىتىدىن تەرجىمە قىلىندى. مۇسلىمە تەرجىمە قىلغان   

 

 
2006-ﻳﯩﻠﻰ 9-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 15-ﻛﯜﻧﻰ  

بەت: [1]
: ﻣﻮﻣﺎﻣﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﻠﻠﯩﺮﻯ(ﻛﺎﻣﺎﻝ ﮬﯩﺴﺎﻣﯩﺪﯨﻨﻮﻑ)