ajir يوللانغان ۋاقتى 2006-10-28 17:55:43

ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﺴﻰ

ﺋﯜﻛﯜﻧﻤﻪ ﻗﯩﺰ ﺳﯚﻳﮕﯩﻨﯩﯖﮕﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪ ﺳﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﻤﯩﺴﻪ ،
          ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﺴﺎﯓ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯚﯕﯘﻝ ﺑﯚﻟﻤﯩﺴﻪ .
          ﺳﻪﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜﮔﻪ ،
          ﺷﯘ ﺳﯚﻳﮕﯜﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻳﺮﯨﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯚﻳﻤﯩﺴﻪ .

         
          ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﯘ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ ﻳﺎﻳﺮﯨﯖﻤﯘ ،
          ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯚﻳﮕﯜﯕﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ ﺟﺎﻧﯩﯖﻤﯘ .
          ﺳﻪﺑﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ﺋﯘﺯﯗﯕﮕﻪ ﺳﯚﻳﮕﯜﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﻏﯘﺳﻰ .
          ﺳﯚﻳﮕﯜ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﺴﺎ ﻛﯜﻟﻪﺭ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﯖﻤﯘ .

xaytan731 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-29 15:25:42

ﮬﻪﻱ ﮬﻪﻱ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﻗﺎﺭﻏﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘﻣﯘ؟!!
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺗﯩﯟﯨﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺴﯘﻥ .

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-30 13:10:09

ﻻﭼﯩﻨﻨﯩﻼ  ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﻠﻰ ، ﺳﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺩﯗﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯟﻩﺗﺴﯘﻥ ..

ak~gul يوللانغان ۋاقتى 2006-11-4 20:14:55

ﮬﻪﻱ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺑﺎﺭﻏﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﻪﻟﮕﻪ ﺗﯩﯟﯨﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﻛﺎﺭﻏﺎ  ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .

AZAP24 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 10:19:14

ﮬﻪﻱ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻻﺭ..................................

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 13:27:11

ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺩﺍﯞﺍﻻﺗﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟؟؟؟

wahxi يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 09:26:49

ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﯞﺍﺗﯩﺪﯗ...
بەت: [1]
: ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﺴﻰ