mayor يوللانغان ۋاقتى 2006-10-22 17:48:05

Script ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ

1.ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ Scriptﺩﯨﻦ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ ، ﺷﯘﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﺴﯩﺪﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ ،ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﺩﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺳﯩﺰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺭﯦﺲ ﻳﯧﺰﯨﻘﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﻳﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﻘﻼﺭ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ، ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :
http://www.izdinix.com/munbar/forum.php?mod=viewthread&tid=20738 ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯔ ﯞﻩ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺩﺭﯦﺲ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﺴﯩﻼﭖ ، ﺋﯧﻨﺘﯧﺮ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺳﯩﺰﺩﻩ ukij tuz tom ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .

2. Script ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﺩﻧﯩﯔ 2 - ﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ http://www.izdinix.com/munbar/forum.php?mod=viewthread&tid=20738 ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﺎﺩﺭﯦﺲ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻓﻮﻧﺘﻰ Ukij tuz tomﻏﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﻩﻳﺪﯗ ! ﺑﯘ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﻓﻮﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ !

javascript:var i=document.body.innerText;i=i.replace(/\r\n/g,"<br>");document.write("<style>body{font-family:ukij tuz tom;}</style><body dir=rtl>" + i);


javascript:document.write("<body dir=rtl><Link href='http://www.xjunet.com/mayor/a.css' rel=stylesheet><base href="+document.URL+">"+document.body.innerHTML);

DELL يوللانغان ۋاقتى 2006-10-22 21:09:02

ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﻣﺎﻳﻮﺭ ﺳﯩﺰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻣﻪﺗﺘﻮﺧﺘﻰ ﺷﯘﻣﯘ ﻳﺎ؟

Jasor110 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-23 16:34:20

ﮬﺎ...ﮬﺎ...uighur                ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ؟
ﻣﻪﻣﻪﺗﺘﯘﺧﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺴﯩﺰ؟    ﺋﯘ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻐﯘ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺧﯩﻠﻰ ﺑﺎﺗﺘﻰ!
بەت: [1]
: Script ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ