nargiz-guli يوللانغان ۋاقتى 2006-10-12 19:40:05

ﻛﯧﻠﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ (ﻧﻪﺭﮔﯩﺰﮔﯜﻟﻰ)

             ﻛﯧﻠﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ
    ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﺎﻻ ، ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻛﯜﭺ . ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯧﻠﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ-ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻗﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﭖ ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﺪﻩ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ .
   ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻗﯧﻴﻨﺎﻧﺎ ، ﻗﯧﻴﻨﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ، ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ، ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ- ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
   ﺳﻪﯞﺭ ﺗﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﭼﯩﻨﻪ ﻗﺎﭼﯩﻼﺭﻣﯘ <<ﺗﺎﺭﺍﻕ - ﺗﯘﺭﯗﻕ>> ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯧﻴﻨﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺋﻮﺗﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ، ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺋﺎﯨﻠﯩﺪﻩ ﻛﯧﻠﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﻴﻨﺎﻧﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻧﯩﺰﺍ ﯞﻩ ﺟﯧﺪﻩﻝ - ﻣﺎﺟﺮﺍﻧﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺳﻪﯞﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺳﻪﯞﺭ ﺗﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﺎﻱ ﺑﻪﺭﺳﻪ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﯞﻩ ﺟﯧﺪﻩﻝ - ﻣﺎﺟﺮﺍﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
   ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﻰ ﻏﻪﻳﯟﻩﺗﺨﻮﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ﻏﻪﻳﯟﻩﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻛﯧﻠﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻐﺎ ﻧﯘﻗﺴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯘﺭ .
   ﻗﻮﻟﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ، ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ، ﺋﯩﺶ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﺋﺎﺵ - ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﺶ ، ﻛﯩﺮ ﻗﺎﺕ ﻳﯘﻳﯘﺵ ، ﺋﯚﻱ ﺳﻪﺭﻩﻣﻘﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ، ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ، ﻧﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﺶ ، ﭼﺎﻱ ﻣﻪﺯﺯﻩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ ﻣﯩﮭﻤﺎﻥ ﻛﯜﺗﯜﺵ ، ﺑﺎﻻ ﺑﯧﻘﯩﺶ ... ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﮬﯜﻧﻪﺭ ، ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﯜﻧﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﯩﻠﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﯧﻴﻨﺎﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﯓ .
   ﺷﻪﺭﯨﻢ-ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﺷﻪﺭﯨﻢ-ﮬﺎﻳﺎ ﯞﻩ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ، ﻳﯘﺭﺕ -ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻣﻠﯜﻙ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﯘﺭ . ﻗﯧﻴﻨﺎﻧﺎ، ﻗﯧﻴﻨﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﻮﭘﺎﻝ ، ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ ، ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ ، ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﯓ . ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﺎﻗﺎﻗﻼﭖ ﻛﯜﻟﻤﻪﯓ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﯓ ، ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎﺭ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ- ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺭﻩﺗﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭼﯩﻘﻤﺎﯓ ، ﻛﯧﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ، ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ، ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﯓ .
   ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻤﺎﻱ ﻛﯩﻴﯩﻢ- ﻛﯧﭽﻪﻙ ، ﺯﯨﺒﯘﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﻨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎﯓ ، ﻣﻮﺩﺍ ﻗﻮﻏﻼﺷﻤﺎﯓ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺳﻠﻪﺷﻤﻪﯓ .
   ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﯔ . ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻖ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯗﺭ. ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺗﯧﻨﻰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ، ﺋﯚﻣﺮﻯ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﯟﺍﺷﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ، ﺋﯚﻱ، ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ، ﮬﻮﻳﻼ ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰ، ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﯔ .

        < ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ> ﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2006-10-12 22:10:49

ﭼﺎﻱ ﻗﺎﻳﻨﻨﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺟﯘﻣﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ!

hakikat يوللانغان ۋاقتى 2006-10-12 22:37:34

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ.
.................................................................................
nankipi
ﭼﺎﻱ ﻗﺎﻳﻨﻨﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺟﯘﻣﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ!
....................................................................................
ﻧﺎﻧﻘﯩﭙﻰ ﻧﺎﻧﻘﯩﭙﯩﻼﺭﻧﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﮬﻪ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-13 06:33:16

ﭼﺎﻱ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﻝ ﺗﺎﺗﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎ...

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-13 07:42:17

ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﻪ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ، ﭼﺎﻳﻨﻰ ﺋﻮﯕﻼﭖ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺗﺎﺭﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﯗﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ............

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-13 17:01:30

ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎﺭ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ- ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺭﻩﺗﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭼﯩﻘﻤﺎﯓ ، ﻛﯧﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ، ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ، ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﯓ .
---------------------------------------
ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﻣﯘ ﺟﯩﻖ ﺟﯘﻣﺎ!

bujahan يوللانغان ۋاقتى 2006-11-1 22:09:04

1. ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﻨﭽﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﻟﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﺎ ﺳﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ. (ﺷﻪﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﯘﺑﻪﻳﺮﯨﻦ )


2. ﺗﻮﻱ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﺍﭖ ﭼﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ. 1- ﭼﯧﻠﯩﻨﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺩﯗﻣﺒﺎﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﺍﭖ ﺑﻮﻟﯘﺵ . 2- ﺷﻪﮬﯟﺍﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ. 3- ﭘﯩﺘﻨﻪ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﺎﯞﺍﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ. 4- ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ. (ﺷﻪﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ )

patmiquk يوللانغان ۋاقتى 2006-11-6 12:02:43

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﺱ ﺩﯦﺴﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺩﯦﺴﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﻛﯩﭽﭽﯩﻜﯩﻨﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯩﻼ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ . ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﻠﯩﻨﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻛﯩﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻠﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﻟﯘﻕ ~!~

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-9 20:19:40

ﻧﺎﻧﻘﯧﭙﻰ، ﺳﯩﺰ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2006-12-10 12:07:11

ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻐﯘ ﻳﻮﻕ...ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺟﯘﻣﯘ...6 ﻛﯜﻧﺪﯨﻼ ﭘﯘﻝ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯞﯨﺘﯩﻤﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-12 18:08:23

ﻧﺎﻧﻘﯧﭙﻰ....
ﺳﯩﺰ 6ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯘﺕ-ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯞﻩﺗﺴﯖﯩﺰ...
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟؟؟؟
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﻪﯞﯨﺮﭼﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ...
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ....
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ-ﻛﯩﺸﻰ؟؟!!!
بەت: [1]
: ﻛﯧﻠﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ (ﻧﻪﺭﮔﯩﺰﮔﯜﻟﻰ)