suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 09:41:11

ﮔﯧﺮﯨﻢ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ : ﺋﺎﻗﻘﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻠﮕ

ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ، ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﭘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ . ﻛﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﮔﯜﻟﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﭖ ﺋﻪﺗﺘﯩﺮﮔﯜﻝ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺑﯘ ﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺩﻩﻙ ﺋﺎﭘﺎﻕ ﺋﯧﭽﯩﻠﺴﺎ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭘﻰ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﻘﯩﺰ ﯞﻩ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮔﯜﻝ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺗﺘﯩﺮﮔﯜﻟﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .


ﺋﺎﭼﺎ - ﺳﯩﯖﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﯩﺮﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺋﺎﻗﻘﯩﺰ ﻫﻪﻣﯩﺸﻪ :" ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ " ﺩﯦﺴﻪ ، ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜﻝ :" ﺋﯚﻟﻤﯩﺴﻪﻛﻼ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ " ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﭘﻼ :" ﺟﺎﭘﺎﺩﯨﻤﯘ - ﻫﺎﻻﯞﻩﺗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ " ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.


ﺋﯘﻻﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﻘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻳﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ - ﺯﻩﺧﻤﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ، ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺑﯚﺟﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﺴﯩﯟﯨﻠﻪﻙ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺴﻪ ، ﺑﯘﻏﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﺕ ﭼﯚﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺗﺎﻳﭽﺎﻗﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﻗﻠﯩﺴﺎ ، ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﻧﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .


ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﻪﭺ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ ، ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﺴﺎ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﺪﻩﻙ ، ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﺳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ . ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯧﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﮔﺴﯩﺰ ﻫﺎﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺘﯘﻕ .
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺩﻩﭘﺘﯘ

.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﺎﺭﺍﻣﺨﯘﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻠﯩﭙﺘﯘ . ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜﻝ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﭺ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭘﺘﯘ .

ﺋﯧﻴﯩﻖ "ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯕﻼﺭ، ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻳﻤﻪﻥ، ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺗﯘﯕﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ. ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﻳﯜﯕﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﺴﻨﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻣﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ "-، ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺳﯜﭘﯜﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﻘﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ- ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﯧﻘﯩﭗ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ.


ﻛﯚﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭽﻪﻛﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﭙﺘﯘ. ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.


ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ، ﻫﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯧﻴﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.ﺑﺎﻫﺎﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﺩﺍﻟﯩﻼﺭ ﻳﯩﺸﯩﻠﻠﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜﭘﺘﯘ. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯧﻴﻖ ﺋﺎﻗﻘﯩﺰﻏﺎ :ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺑﻪﺗﺒﻪﺷﯩﺮﻩ ﭘﺎﭘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ-، ﺩﻩﭘﺘﯘ.


ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺋﺎﭼﺎ- ﺳﯩﯖﯩﻞ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﭘﺎﭘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ، ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭘﺎﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﻛﯚﺗﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.


ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﭽﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ، ﭘﺎﭘﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﻛﯩﺴﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ. ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﭘﺎ، ﺋﺎﭼﺎ- ﺳﯩﯖﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﺎ ﻳﻮﻕ، ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ، " ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﯔ" ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯜﺩﯛﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.


ﻛﯚﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ، ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯜﺭﻛﯜﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻣﻘﻰ ﭘﺎﭘﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﭘﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭙﺘﯘ-،ﺩﻩ ﺑﯜﺭﻛﯜﺗﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻏﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ. ﭘﺎﭘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﺎ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ" ﻛﯩﻴﻤﯩﻤﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﯔ " ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.


ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﭘﺘﯘ-، ﺩﻩ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﭘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ.


ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭖ، ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﭘﺘﯘ. ﻳﯩﮕﯩﺖ " ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﯨﻤﻪﻥ، ﺑﯘ ﭘﺎﭘﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯚﻫﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﯟﯦﻠﯩﭗ، ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯧﺪﻯ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﯩﻢ" ﺩﻩﭘﺘﯘ.


ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻗﻘﯩﺰ ﺑﯘ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﯨﮕﻪ ، ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﺎﺩ- ﺧﻮﺭﺍﻡ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ. ﭼﯚﭼﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 12:01:38

ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ.

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 12:08:10

ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻻ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ

ﻳﺎ ﻣﻪﻥ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ؟

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 13:08:25

ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭼﯚﭼﯩﻜﻰ. ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﻣﺎ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺗﻰ، ﭼﯩﻘﻤﺎﭘﺘﯘ

QUYASH يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 13:59:57

ﭼﯚﭼﯩﻜﯩﻢ ﭼﯚﭼﻪﻙ ،
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﻰ ﺩﯛﻣﺒﻪﭼﻪﻙ ،
ﺳﯘ ﻗﯘﻳﺴﺎﻡ ﺗﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،
ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .....

ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﯩﺮﯨﻢ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﺴﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻻﺭ

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 14:02:46

ﺑﻪﻙ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯩﻠﻰ ﻛﻪﭼﻜﯜﺯ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ. ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯘﻛﺎ ﮔﺮﯨﻤﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯘﻛﺎ ﻗﯩﺮﯨﻤﻤﯘ؟

QUYASH يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 14:17:12

ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻤﺪﻩ<< ﻗﯩﺮﯨﻢ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﻯ>> ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻗﯩﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 16:09:04

مەنمۇ شۇنداقراق  ئاڭلىغان ........
بەت: [1]
: ﮔﯧﺮﯨﻢ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ : ﺋﺎﻗﻘﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜﻝ