muzappar يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 14:24:23

ﮬﺎﻳﺎ ﯞﻩ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ

ﮬﺎﻳﺎ ﯞﻩ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ. ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻛﯚﺭﻧﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯗﺭ. ﺋﻪﺩﻩﭘﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﻳﯜﺭﯗﺵ_ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺭ_ﻧﯘﻣﯘﺳﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻧﯘﻣﯘﺳﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺨﻼﺳﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺳﻮﯞﯗﭖ، ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ﭼﯘﻧﻜﻰ، ﻧﯘﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﮬ ﻏﯩﻤﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﮬﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ، ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯘﻥ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﻧﯘﻣﯘﺳﭽﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﯨﺪﺍ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻟﯩﻜﯩﻦ، ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ _ﻧﯘﻣﯘﺳﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻱ، ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﺷﻪﺭﻡ_ﮬﺎﻳﺎ ﺋﺴﻼﻡ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺨﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﺪﯗﺭ. ﺑﯘ ﺷﺎﺧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﭙﯩﺸﻘﺎﻥ ﺯﺍﺕ
ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻠﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﯘ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯘﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﭼﺎﭼﯩﺪﯗ. ﻏﻪﻳﯟﻩﺕ_ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ، ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ، ﺋﯚﺳﻪﻙ ﺗﯧﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻪﻙ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﻪﺭ ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯘﺭ. ﺗﻪﺭﺑﻴﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻴﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ، ﮔﯘﻧﺎﮬﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺗﺎ_ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ،
ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ، ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ، ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﮬﻪﻡ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺗﯜﮔﯜﻝ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺱ.

ﻣﻪﻧﺒﻪ: ''ﺳﻮﯞﻏﺎﺕ''

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 16:51:01

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 19:28:59

jam يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 19:59:02

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-9 20:16:50

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ

A.A.TANHA يوللانغان ۋاقتى 2006-12-19 11:50:35

ﮬﺎﻳﺎ - ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ  ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ...

Estami يوللانغان ۋاقتى 2006-12-19 12:21:45

ﮬﺎﻳﺎ - ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻜﺘﻤﯘ ؟

ﺑﺎﺳﯩﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺳﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﺍﻣﺪﯗ ؟ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯘ ؟

RGB يوللانغان ۋاقتى 2006-12-27 22:47:37

uygur0998 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-2 21:06:15

ﭘﺎﮬ.....ﺋﯩﺴﺘﻪﻣﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯘﻧﯘﺷﻘﺎ  ﺗﯩﻪﯨﺸﻠﯩﻚ......
بەت: [1]
: ﮬﺎﻳﺎ ﯞﻩ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ