Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-9-21 18:04:17

ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ (8)

ﺯﯦﮭﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﻛﯚﺭﯛﯕﭽﯘ ﻗﯧﻨﻰ:
ﻗﺎﺯﻧﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﻙ ﭼﯩﺮﺍﻕ
ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﻗﺎﺯﻧﺎﻕ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺋﯜﭺ ﺗﻮﻙ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﺑﺎﺭﯨﻜﻪﻥ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺯﻧﺎﻗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ-ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﻗﻠﯘﻕ، ﻗﺎﻳﺴﻰ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﻛﻠﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ: ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺯﻧﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ، ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻮﻙ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯖﻜﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ (ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ) ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻣﺴﯩﺰ ؟؟؟  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ:
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻳﯩﺘﻰ، ﺷﯘﯕﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ:
1. "ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺋﯚﻳﻰ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ "ﻗﺎﺯﻧﺎﻕ" ﻳﺎﻛﻰ "ﻗﺎﺯﻧﺎﻕ ﺋﯚﻱ" ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
2. ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ "ﻻﻣﭙﻮﺷﻜﺎ"، "ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﭼﯩﺮﯨﻘﻰ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ "ﺗﻮﻙ ﭼﯩﺮﺍﻕ" ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟!
3. "ﯞﯨﻜﻠﻴﯘﭼﺎﺗﯧﻞ" ﻳﺎﻛﻰ "ﻛﻪﻳﮕﯜﻩﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ "ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭺ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻳﺎﺳﯩﺴﺎﻗﻤﯘ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ: ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﯖﻼﺭ ﻧﺎﺯﯨﻤﻰ

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-9-21 21:24:39

ﻣﻪﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻜﻪﻥ ، ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ IBM ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ.....

armanim111 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-22 07:36:35

ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺯﻧﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻳﻤﻪﻥ!!!

mejnun يوللانغان ۋاقتى 2006-9-22 07:59:57

ﺭﻩﺕ ﺗﻪﺭﺗﯩﯟﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ

kudmix2 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-22 17:48:33

ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻏﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻏﻨﻰ ﺋﯚﭼﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻏﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﺎﺯﻧﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﯞﺍﻝ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺑﯘﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﭼﯩﺮﺍﻏﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ .ﻳﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﺍﻏﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﻤﺰ .
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭺ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ.

bozkir يوللانغان ۋاقتى 2006-9-22 18:45:11

ﺗﯩﻤﭙﯘﺭﺍﺗﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ  ﻗﺎﺭﺍﭖ  ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ؟؟؟؟

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-9-22 19:17:26

ﺗﻮﻏﺮﺍ ، ﺗﯧﻤﭙﯩﺮﺍﺗﻮﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ، ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ، ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ

Yoluchi7 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-22 20:01:09

  ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻢ ....

Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-9-24 21:25:51

kudmix2 ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ، ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ!!
ﺧﯘﺩﺩﻯ kudmix2 ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﺶ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ.
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﯞﻩ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:

ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻤﯩﺰ (ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺰ)، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻗﻤﺎﻳﻤﯩﺰ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺳﺎﻗﻼﭖ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻘﻠﯩﻖ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﭙﻼ، ﻗﺎﺯﻧﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
1. ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﻮﻙ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻐﻠﯩﻖ (ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ) ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻘﺎ؛
2. ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﻛﻠﯜﻙ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺳﯧﺰﯨﻠﮕﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻘﺎ؛
3. ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﻛﻠﯜﻙ ﺗﻮﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯧﺰﯨﻠﮕﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻳﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ (ﺑﺎﺳﻤﯩﻐﺎﻥ) ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻘﺎ ﺗﻪﯞﻩ.
بەت: [1]
: ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ (8)