Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-9-16 09:30:05

ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ (11)

ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
( "ﺑﯩﺮ" ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ )


= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺍﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﮬﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺧﻤﺎﻕ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﺴﺎ،
ﺋﻮﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﺍﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﺱ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻠﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍ،
ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﻩﻛﻜﻪ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺗﻤﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﯘﯓ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ،
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﭘﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﻮﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﺎﺭ،
ﺋﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﺎﻟﻤﺎﺱ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻣﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻝ،
ﻣﯩﯔ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻜﺎﺭﭼﻰ ﻣﯩﯖﻨﻰ ﺑﯧﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ -- ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻧﯚﯞﻩﺕ،
ﺑﯩﺮ -- ﻳﻪﺭﮔﻪ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺸﯩﻢ -- ﻳﯧﺘﻪﺭ ﺋﯧﺸﯩﻢ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻣﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯚﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻛﻰ،
ﻣﯩﯔ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﺎﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺵ -- ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﺎﺵ،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﺵ -- ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﯧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﯕﮕﻪ،
ﺑﺎﻳﺘﺎﻝ ﺑﺎﻗﻤﺎﻕ ﺋﺎﺳﺎﻧﻤﯘ؟
ﺋﻮﻥ ﺟﯩﯔ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﻳﯜﺯ ﺗﻪﯕﮕﻪ،
ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﺎﻗﻤﺎﻕ ﺋﺎﺳﺎﻧﻤﯘ؟
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺗﻪﺭﺳﻪﯓ،
ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻥ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺋﻮﺭﺍﺭﺳﻪﻥ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ،
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻞ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻏﺎﻧﺪﯨﻦ،
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎ!
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯚﻛﯜﺯ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﺱ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ -- ﺗﻮﻧﯘﺵ،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ -- ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﯜﻡ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﮬﯜﻧﻪﺭ ﺋﺎﺯ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻳﮕﯩﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﺎﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺯﯛﯕﺪﻩ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﭖ،
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﯩﻦ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺭ ﺳﯩﻐﻤﺎﺱ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﮔﯜﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺯ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﻟﯩﻐﺎﭺ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯜﺟﻤﻪ ﺗﯩﻜﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ،
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯩﻞ ﮔﯚﮬﻪﺭ ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯗ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺳﻪ،
ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯧﻜﯩﻦ ﺋﯧﻜﻪﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﯕﯜﻟﭽﻪﻙ ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ،
ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺮﯨﻨﭽﻪﻙ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﭼﻜﻪﻥ ﻣﯩﯔ ﺗﺎﻟﯩﻨﺎﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭖ ﻳﺎﯕﺎﻗﻘﺎ ﻣﯘﺷﺘﻪﻙ ﺗﺎﺵ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻨﯩﯔ،
ﻣﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻴﺘﻘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﻰ -- ﺟﺎ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﯧﺪﻩﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ،
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ ﺳﯘ ﻛﯩﺮﺳﻪ،
ﻣﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﻩ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻚ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﻘﺎﻝ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻙ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻣﯩﯔ ﻣﯩﺴﻘﺎﻝ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﯞﯗﺷﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﺎﯞﯗﺵ ﺑﺎﺳﺎﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﯘﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﺭﻩﻟﻰ ﻳﻮﻕ،
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﻐﯩﻨﯩﯔ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺧﯘﻏﯩﻤﯘ ﺩﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﭘﯧﻠﻪﻛﺘﻪ ﻣﯩﯔ ﺧﻪﻣﻪﻙ
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﯞﺍﻕ ﺋﺎﺵ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ،
ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﻯ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﺎﭘﺎﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ،
ﺗﯜﯞﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯕﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮ،
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻜﻨﯩﯔ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﻜﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﭼﯜﺷﻜﯜﺭﻩﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻟﻤﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺧﺘﻪﻙ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﺎﯞﺍﻗﺘﺎ ﻧﺎﻥ ﺑﯧﺮﻩﺭ،
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﺩﯨﺪﯨﻦ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﺮﻩﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ،
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻳﯩﯟﻯ ﺑﺎﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﻯ ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺴﻪ،
ﺑﯩﺮﻯ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻪﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺭﺍ ﻛﻮﻟﯩﺴﺎﯓ،
ﺋﯚﺯﯛﯓ ﭼﯜﺷﯩﺴﻪﻥ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻻﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ،
ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﻛﯧﻠﻪﺭ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﯧﺸﯩﻢ،
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﺑﮕﺎ ﺑﯧﺸﯩﻢ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﻪﻣﺎ،
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﺘﺎ،
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺩﯗﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻮﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﻏﯩﺴﺎﯓ،
ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻰ (ﺋﯚﻛﯜﺯﻯ) ﺋﯚﻟﻪﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺟﺎﻣﯩﺪﯨﻦ،
ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧﯘﻕ ﺳﺎﭘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺧﻮﭖ،
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﻏﻮﺟﯩﺴﻰ -- ﺋﯩﻜﻜﻰ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﺎﺳﺎﭘﯩﺘﻰ -- ﻣﯩﯖﻐﺎ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ،
ﻣﯩﯖﻨﻰ ﻣﯧﮭﻨﻪﺕ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﻰ -- ﺑﯩﺮ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﻪﺳﺴﻪﯓ ﻣﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻚ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﯟﯨﮕﻪ ﻛﯜﻟﻤﯩﮕﯩﻦ ﺯﯨﻨﮭﺎﺭ،
ﺳﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﺪﯨﻦ ﻛﯜﻟﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﯜﺯﻩﺭ،
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯘﺯﺍﺭ.
= = = = =
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ،
ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﻧﻮﮔﯩﻴﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
= = = = =

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<< ﺋﺎﻟﻤﺎﺱ ﺯﻩﺭﺭﯨﻠﻪﺭ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﯞﻩ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ >> ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ
( ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﺎ <<ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ>> ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ، 1990-ﻳﯩﻞ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﻼﯞﻳﺎﻧﭽﻪ ﻧﻪﺷﺮﻯ)
ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ: ﻧﺎﺯﯨﻤﻰ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YIXIL*YAPRAK يوللانغان ۋاقتى 2006-9-16 12:37:46

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ، < ﺑﯩﺮ > ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﻜﻪﻥ ﮬﻪ؟

UqBulung يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 18:59:10

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.
بەت: [1]
: ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ (11)