Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 14:54:38

ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ(10)

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
( ﺑﺎﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

* * * * *
ﺑﺎﺵ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﭘﯜﺗﻪﺭ،
ﺩﯨﻞ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﭘﯜﺗﻤﻪﺱ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺩﻭﭘﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﻼﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻳﯩﯟﯨﻨﻰ ﺑﯚﻙ ﻳﺎﭘﺎﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ ﺋﺎﺭﻣﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﻣﯩﻨﻰ ﻧﻪ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ -- ﺑﺎﺷﻘﺎ،
ﻳﺎﻏﯩﻨﭽﺎﻕ -- ﺗﺎﺷﻘﺎ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ ﻳﯧﺮﯨﻠﺴﺎ، ﺑﯚﻙ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ،
ﻗﻮﻝ ﺳﯘﻧﺴﺎ، ﻳﻪﯓ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ،
ﺋﺎﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﺧﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭺ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ ﺋﯧﻐﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ ﭘﺎﻧﺎﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺋﯚﺗﻤﻪﺱ،
ﺋﻪﻝ - ﻳﯘﺭﺗﯘﯓ ﺋﯧﻨﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺧﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻪﺗﻤﻪﺱ.
* * * * *
ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﮔﺴﻪ،
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﻪﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﻛﯚﺭﻩﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﺋﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺗﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ.
* * * * *
ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ،
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻐﺎ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﻰ ﻗﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﻰ ﺑﺎﺭﻧﯩﯔ ﺑﯚﻛﻰ ﺑﺎﺭ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﻰ ﺗﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻧﺎﺯﯗﻙ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﻰ ﻛﻪﺗﻜﻪﭺ، ﭼﺎﭼﻘﺎ ﮬﺎﺯﺍ ﻳﻮﻕ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻧﯩﯔ، ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﯩﯔ ﭘﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ،
ﺋﯚﺯﯛﯓ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺗﺎﺭﺳﻪﻥ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﯩﯔ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ؟
ﺗﯩﻠﯩﯖﺪﯨﻦ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ،
ﻣﯧﻠﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﯩﯖﻐﺎ ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻘﺎﻥ -- ﺩﻭﺳﺖ.
* * * * *
ﺑﯧﺸﯩﯖﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬﻮﺵ،
ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯘﯓ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪﻡ ﺑﻮﺵ.
* * * * *

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
( ﺑﯩﻠﯩﻢ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻢ -- ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭼﯩﺮﯨﻘﻰ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﯘﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﺭ،
ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﺟﯘﺕ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯩﻜﻤﻪﺕ -- ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻢ -- ﻧﯘﺭ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ،
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﭼﯧﻘﯩﭗ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ -- ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺗﯩﺮﻩﻙ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ -- ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻧﯘﺭﻯ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﺧﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻡ -- ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯘﺵ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚﺗﻪﺭ،
ﮬﯜﻧﻪﺭﯞﻩﻧﻨﻰ ﻛﯚﻙ ﺗﺎﺷﻘﺎ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺋﻮﯓ،
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺗﻮﯓ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﻳﺎﻏﺪﯗ،
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﯨﻤﯩﺴﺘﺎﻥ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﮔﻪ ﮬﺎﻝ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﻪ،
ﺳﯩﺮﯨﯔ ﺋﯩﭽﯩﯖﺪﻩ ﺳﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﻪﻥ،
ﺳﻮﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﺗﻪﭖ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﺱ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﻟﯩﭗ --
ﭼﻮﯓ ﺳﻮﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﻛﯩﺮﻯ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻱ-ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻯ ﺗﻮﻻ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﻝ ﺳﺎﻟﻤﺎ،
ﺋﻪﻟﺴﯩﺰ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﻮﻝ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﺳﺘﯩﻢ ﺗﯩﻜﻪﻧﻨﻰ،
ﺩﻩﺭﺩﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﭽﻪ ﺑﺎﺭ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ،
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺯﯗﯞﺍﻥ ﺳﯜﺭﻣﻪﺱ،
ﮬﺎﻣﺎﻗﻪﺕ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ،
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﭗ.
* * * * *
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﯩﺸﺎﺭﻩ،
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﻧﻪ ﭼﺎﺭﻩ؟
* * * * *
ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎ!
* * * * *
ﺑﯧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎ، ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍ.
ﺑﻪﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎ، ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍ.
* * * * *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<< ﺋﺎﻟﻤﺎﺱ ﺯﻩﺭﺭﯨﻠﻪﺭ: ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﯞﻩ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ >> ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ
( ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﺎ << ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ>> ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ، 1990- ﻳﯩﻞ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﻼﯞﻳﺎﻧﭽﻪ ﻧﻪﺷﺮﻯ )
ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ : ﻧﺎﺯﯨﻤﻰ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 17:35:44

ﺑﯘ ﻳﯩﯖﻰ ﭼﯩﻘﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻝ -ﺗﻪﻣﺴﻠﻤﯘ ؟ﺑﯘﭘﻤﯘ ﺑﯩﺮﭼﺴﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﭙﺘﯘ
بەت: [1]
: ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ(10)