zulal يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 10:04:47

ﭼﯚﭼﻪﻙ : ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺋﯚﻣﻠﯜﻛﺘﻪ

ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺋﯚﻣﻠﯜﻛﺘﻪ
( ﭼﯚﭼﻪﻙ )

( << ﻣﺎﻳﺒﯘﻻﻕ >> ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ 2006 - ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3 - ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ )

ﺑﯘﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ، ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﻧﯧﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ، ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ . ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻏﺮﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﮬﺎﺟﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﯩﻜﻪﻥ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ، ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ . ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ، ﺋﺎﻕ ﺋﯧﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﺗﯘﻥ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﻧﺒﻮﻳﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ، ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪﻩ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ ، ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻗﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ، ﻛﯜﻧﺴﯧﺮﻯ ﻳﯧﯖﯩﻼﻧﻤﺎﭘﺘﯘ . ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ . ﺋﻜﻤﯜﺭ ﺑﻮﻳﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﻳﻪﭖ ، ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯘ ، ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﻳﺎﺗﻘﯘﺩﻩﻙ ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯘ .
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻘﺘﯩﻼ ﺋﯚﺗﯜﯞﯦﺮﯨﭙﺘﯘ . ﺟﺎﭘﺎ - ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺩﻩﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﺗﯘﻧﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ . ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻼﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ، ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﺍﻟﻠﯩﺪﻩ ﻳﻮﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ - ﺩﻩ ، ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭼﺎﭺ - ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻗﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﭘﺘﯘ . ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﭗ : ﺗﻪﻟﻪﭖ - ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎﻟﯩﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﻴﺖ ، ﺷﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ، ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﯖﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺍﻻﻳﻤﻪﻥ ، ﻗﯧﻨﻰ ، ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻞ ! - ﺩﻩﭘﺘﯘ .
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﻪﯞﺭ - ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﻧﮕﻪﻥ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﭖ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﭘﺘﯘ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﯕﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪ - ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﻪﺱ - ﮬﯘﺷﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﯞﺍﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺠﺎﺯﻩﺕ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ .
ﺋﯘ ﭼﻮﯓ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ، ﭼﻮﯓ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ : ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﻛﯧﺘﻪﻣﺪﯗ ، ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﭘﻪ ، ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭼﻮﯓ ﻗﻮﺭﯗ ﺟﺎﻱ ، ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﮬﻮﻳﻼ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﯔ ، ﺩﻩﭘﺘﯘ .
ﭼﻮﯓ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻳﻐﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯘ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﻍ - ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﯗ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ، ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ، ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ، ﻛﯜﻣﯜﺵ ، ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭘﺘﯘ . ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻏﻪﺵ ﺑﻮﭘﺘﯘ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻏﺎ ﮬﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .
ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﻯ ، ﺧﯘﺷﮭﺎﻟﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ، ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﺯﯗ - ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻏﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﭙﺘﯘ . ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﺪﺍ ، ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ - ﭼﯜﺷﺸﻪﻙ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .
ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﯩﻤﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ ، ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ، ﺋﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ، ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﺎﻥ ، ﺋﯘﻳﺎﺗﭽﺎﻥ . ﺋﯘ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻱ ﻛﯧﭽﯩﭙﺘﯘ - ﺩﻩ ، ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ . ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻡ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭼﯚﻛﯜﭖ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﭙﺘﯘ :
_ ﺋﻰ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺵ ، ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﺗﺎ ، ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﺑﺎﺭﺳﯘﻥ ، ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺋﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻰ ﻳﻮﻕ ، ﺋﻪﻗﻠﻰ - ﮬﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ، ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺯﺍﻳﯩﻤﯩﺰ ﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ، ﮬﺎﻝ - ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺘﺎ - ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﻮﯕﺸﯩﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ . ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﺰﯨﺘﻘﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮﻱ - ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ، ﺳﯚﺯ - ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ . ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ، ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﺴﺎﻗﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ ، ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻕ ، ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﯘﻕ . ﻣﺎﻧﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻧﻪﭖ - ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﻛﺎﻟﻠﯩﻐﺎ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻴﺎﻝ ، ﮬﻪﺭ ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﻯ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ، ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﺴﯩﺰﻣﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .
ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ، ﮬﻪﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﻰ ﺋﯚﺯﺭﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯦﺘﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻳﯧﯖﯩﺒﺎﺷﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭ ﺗﯚﻛﯜﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﻗﯩﺰﻯ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﮬﺎﻝ - ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﯕﺸﯩﻠﯩﭗ ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺕ ، ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ، ﺗﯩﻨﭻ ، ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ . ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﻗﺎﻗﺎﺱ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ، ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻗﻮﺭﯗ ﺟﺎﻱ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 10:49:22

ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﭼﯚﭼﻪﻙ ﺋﯘﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻪﻙ ﮬﯧﺮﯨﺲ ﺋﯩﺪﯨﻢ

YIXIL*YAPRAK يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 12:08:53

ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯚﭼﻪﻛﻜﻪﻥ.

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 13:07:20

ﭼﯚﭼﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ﮬﻪ

Estami يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 13:26:29

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯦﺪﯨﯖﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﻠﭙﺘﯩﺎ  ....

TAXLAGLAK يوللانغان ۋاقتى 2006-9-24 22:26:48

ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ ، ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻐﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.
بەت: [1]
: ﭼﯚﭼﻪﻙ : ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺋﯚﻣﻠﯜﻛﺘﻪ