jewlan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-12 23:47:52

(ﺟﻪﯞﻻﻥ) ﻧﯧﺸﻪ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎﻣﯘ؟


ﻧﯧﺸﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ :

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ، ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﺩﻩﻝ ﻧﯧﺸﯩﺪﯗﺭ ،
ﻧﯧﺸﻪ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﻪﻧﺪﯨﺮ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯜﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﻳﯘﭘﯘﺭﻣﺎﻕ ، ﻏﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻱ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﻴﯩﺶ ، ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﭼﯧﻜﯩﺶ ، ﻣﻮﺧﯘﺭﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﯕﻴﯘ ، ﺋﺎﻟﻤﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯩﯟﻩ ﭼﯩﯟﯨﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻳﯘﭖ "ﺗﺎﻧﻜﺎ" ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺷﻨﻰ ﻗﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺵ ، ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ، ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺳﯧﺰﯨﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ، ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ( ﻣﻮﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﻪﻳﯩﭗ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ) ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ  ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺶ ، ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺶ ، ﻏﻪﻡ ﻳﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ، ﺑﻪﻏﻪﺭﻩﺯﻟﯩﻚ ، ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﯩﺴﺨﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ، ﺧﯩﻠﯩﺖ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ، ﺩﯨﻤﻪﻙ ﻧﯧﺸﻪ ﺳﯧﭙﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯘﻳﯘﻡ !


ﺧﻮﺵ ، ﻧﯧﺸﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﯧﭙﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯞﺍﻟﺪﻯ ، ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ، ﭼﻦ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ ،  ﺋﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺳﺮﺍﭖ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ ، ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ (ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻣﺎﻱ) ﺳﯧﺴﺘﯩﺮﺍ ﺋﺎﻏﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﻝ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ﻧﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻱ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺧﯩﺮﻭﺋﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ، ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺕ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﻪ ﺋﯩﺸﻪﻙ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﭘﺎﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻧﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ، ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺩﻭﺭﯨﺴﯘﻥ ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﯘﻥ ، ﺑﺎﺭﺍ ﺑﺎﺭﺍ ﭼﯧﻜﯩﺸﻜﻪ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ

ﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﺱ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻨﻮﺭﻣﺎﻝ ﮬﺎﺩﯨﺴﻪ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﮬﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ.

ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﮬﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ، ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﮬﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ( ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ، ﺷﻪﮬﯟﺍﻧﻰ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﯩﺸﯩﺶ )

ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻧﯧﺸﻪ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﻛﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺭ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﯧﺸﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ، ﻛﯚﭖ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﻳﻮﻕ ، ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺷﻪﺧﺲ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﺩﻩ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﺴﯩﻼ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺷﯘﻧﻰ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﮔﺎﺭﺍﯓ - ﮔﯘﺭﯗﯕﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﻳﯩﭗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗﻛﻰ ، ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯧﺮﯞﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﺠﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻧﯧﺮﯞﯨﻼﺭﻻ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ، ﻧﯧﺸﻪ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﺎﻟﻼ ﺋﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻖ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻙ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ، ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻨﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ، ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﯧﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ.

ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﺠﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﭖ ﻧﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﻩﮬﯩﺮﻯ ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﻩ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﻳﻪﻧﻰ ﻛﻪﻳﭙﻰ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩ "ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ" ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﺩﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ " ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﻳﻮﻟﯟﯨﺴﻰ" ﺩﻩﭖ ﻧﺎﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻧﯧﺸﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﻜﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺯﻯ ﻧﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ، ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﻪﺵ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ، ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ،  k ﺋﯘﻧﻰ ،  ﺑﺎﺵ ﺗﻮﻟﻐﺎﺵ ﻛﯘﻣﯩﻠﯩﭽﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮬﯧﭽﮕﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،  ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﻧﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ، ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ "ﺑﻮﻻﻗﭽﻰ" ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﺪﯗ ، ﺑﯘ ﺑﻮﻻﻗﭽﯩﻼﺭ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻧﯧﺸﻪ (ﺳﺎﭖ ﻧﯧﺸﻪ) ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﻳﻮﻟﯟﯨﺴﻰ ﻧﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺳﺎﺗﯩﺪﯗ ، ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻧﯧﺸﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﺸﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﭼﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﻮﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﻳﻮﻟﯟﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﺪﯗ ، ﮬﯘﺩﯗﻗﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺩﯨﻴﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﺘﯩﺪﻩ %60 ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﺸﻪ ﭼﯧﻜﯩﺪﯗ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ %70 ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﻳﻮﻟﯟﯨﺴﻰ ﭼﯧﻜﯩﺪﯗ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ %90 ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﻕ ﭼﯧﻜﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﺠﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﺎﻕ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﻳﻮﻟﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ، ﻛﻪﻳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ "ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ" ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﻪﻳﯩﭙﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺮﻭﺋﯩﻨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ﺩﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺟﺎﻥ ﺟﻪﮬﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺧﯩﺮﻭﺋﯩﻨﻤﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﺪﻩ ﻟﻪﺯﺯﻩﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﻩﮬﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ، ﺧﯘﻣﺎﺭﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ، ﭘﯘﻟﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﺪﻩ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺕ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺋﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻮﺭﺍﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﺷﻮﺭﺍﭖ ﭼﯧﻜﯩﺪﯗ ، ﭘﯘﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﭼﯧﻜﻪﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﮬﯘﺯﯗﺭ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﻮﻣﯘﺭﻏﺎ ﺋ.ﯘﺭﯨﺪﯗ ،  ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯩﺮﻭﺋﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﺸﻪﻳﺪﯗﻛﻰ ﺳﯘ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻛﻪﻳﯩﭗ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺧﯩﺮﻭﺋﯩﻨﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺳﯘ ﺋﺎﺯ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺧﯩﺮﻭﺋﯩﻦ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﺩﺍ ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺩﻩﻝ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺟﻪﮬﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .

ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﺠﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ
.....................

(ﺗﻪﻟﯩﻴﻰ ﻛﺎﺝ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭙﻤﯘ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ)

ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﯩﭙﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻳﯚﮔﻪﭖ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﺘﺪﻩ ﻧﯧﺸﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺑﻪﺯﻯ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﺑﻮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﻜﻪﻧﯩﻜﻪﻥ ، ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻧﯧﺸﻪ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯩﻘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﻛﻪﻳﯩﭗ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ ﺧﯩﺮﻭﺋﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﮬﻪﭘﯩﻠﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻛﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﻕ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ ، ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻜﻰ ﺋﯘ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ "ﺋﻪﻻﭼﻰ" ﺑﻮﻟﯘﭖ "ﺋﻪﺟﻪﻝ" ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ ، ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ، ﻳﯧﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻛﯚﭖ ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯜﻧﯜﻙ ، ﺋﯩﺶ ﺧﻮﺷﻴﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺧﯘﻣﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺟﯩﻤﻐﯘﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻮﺕ ﻛﻮﺕ ، ﻏﻪﺭﻩﺯ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯞﻻﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﮬﯧﻠﯩﮭﻪﻡ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﯞﺍﺩﯨﻦ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ، ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻻﻱ ﻻﺗﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﭼﯧﭙﯩﺶ ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﺵ ، ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺧﺎﻻﺱ .
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ؟!؟!؟!
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ،  ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ  ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﺘﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ،  ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﺩﻩ ، ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﺑﺎﺭ ، ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ (ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭﻏﯘ ﺩﯨﻤﻪﯓ) ، ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﺴﻰ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺷﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ !

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 00:16:35

ﻧﻪﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯘﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﺴﻪ؟؟

Erktekin يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 07:34:38

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ 60% ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺷﻪ ﭼﯧﻜﯩﺪﯗ ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ 60% ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻜﯩﻦ،60%ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﭼﯧﻜﯩﺪﯗ ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺟﻪﯞﻻﻧﺒﺎﻱ .................
............................................................................................
ﺑﯘ ﻧﻪﺷﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﭼﻪﻛﺴﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﯧﻴﯩﭗ ،ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻛﻪﻳﭗ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،ﻳﺎﺵ ﯞﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﯞﻩ \"ﻛﻪﻳﭗ\" ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻧﻪﺷﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ .

zimistan15 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 07:51:24

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻳﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﻛﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ  ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯧﺮﯨﻘﻤﯘ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﮕﯜﺩﻩﻙ ﺑﻮﭖ  ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .
ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺟﻪﯞﻻﻧﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ،ﻧﯧﺸﻪ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

nijatak يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 08:10:44

ﺑﯩﺰﻣﯘ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﭘﺎﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﯩﻐﻪﻡ،ﮔﺎﻟﯟﺍﯓ،ﺗﯘﺗﺎﻣﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺟﻪﯞﻻﻧﻨﻨﯩﯔ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ،ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ 80%ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﭘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ،ﺷﯘ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﺩﻩ!

tavakkul يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 08:17:32

ﺋﻮﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ %60 ﻳﺎﺵ ﻧﯧﺸﻪ ﭼﯩﻜﯩﺪﯗ . ﺩﯨﻴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﯧﺸﻪ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﻮﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻛﻮﭖ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺮﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ .

musajan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 08:24:04

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻧﯧﺸﻪ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻣﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﻛﯜﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ  ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭ.
ﻟﯩﻜﯩﻦ << ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﺘﯩﺪﻩ 60% ﻳﺎﺵ ﻧﯧﺸﻪ ﭼﯩﻜﯩﺪﯗ ﺩﯨﻴﯩﺶ ﺗﯘﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻣﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

joshua يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 08:40:33

ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻟﻪﻗﯩﻤﯩﻢ \"ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ\" ﺋﯩﺪﻯ، ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ، ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﺎﺳﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﺍ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﻰ ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺷﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ، ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪﯕﻼﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﻕ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 09:02:43

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﺮﭘﯩﻤﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﻪﺷﯩﺨﻮﺭ ﺑﯩﺮﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭ . ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜﺷﯜﻣﭽﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻐﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﯗ . ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺧﯧﻠﻪ ﭼﯧﭽﯩﻼﯕﻐﯘ .
ﺑﯘﻻﺭﺩﺍ ﺑﯩﻜﺎﺭﺗﻪﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ، ﻛﻮﭼﺎ ﭼﯩﯖﺪﺍﺵ ، ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﻪﻳﺸﻰ ﺋﯩﺸﺮﻩﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯨﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ . ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻧﻪﺷﺨﻮﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .

tiger-ks يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 09:37:47

ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﯩﻤﺪﻩﻙ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﭘﯩﻨﻪﻙ ﻳﯚﮔﻴﻤﯘ؟......

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 10:09:41

60%ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﻡ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ.........
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ-ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻤﯩﺴﻪ ﺋﯩﺸﻪﻛﺘﯩﻦ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 10:53:32

ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ 60 % ﺗﯩﻦ ﻛﺎﻡ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ ، ﺋﯧﻐﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯘﻣﻼﺭﻣﯘ ﭼﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻏﻼﭖ ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯗ ﮬﺎﺯﯨﺮ ، ﻗﯩﺰﻻﺭﭼﯘ ﺗﯧﺨﻰ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﻪ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﭘﻪﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻱ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﯩﻼﺭﻏﺎ

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 11:00:42

ﻣﻪﻥ ﺗﯘﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﯩﻼ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﻧﻪﺷﻪ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ...60%ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﻛﯚﭖ....ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺷﺴﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ.
ﻣﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩﻤﻪﻥ،ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ.ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻼ ﻗﺎﭘﺘﯘ،ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻱ ﺩﺍﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.

YIXIL*YAPRAK يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 11:03:28

ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻙ، ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺩﻩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ،
-------------------------------------------
ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

umed يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 11:11:22

zimistan15:
ﺋﯧﺮﯨﻘﻤﯘ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﮕﯜﺩﻩﻙ ﺑﻮﭖ ﻛﯧﺘﻪﻣﺪﯨﻜﻪﻥ؟!!!!!

Erktekin يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 12:30:14

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺷﯩﻜﻪﺵ ﻧﻪﺷﯩﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺗﯘﻣﯘﺭﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ ،ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ،ﺑﯩﺮﮬﺎﺯﺍﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ : ﺋﻮﮬﻮﻱ ،ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺷﻮﺗﺎ ﻣﺎﯞﯗ،ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﺰ ......
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﻮﭘﯘﭖ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ :ﻣﺎﯕﺎﯞﻩ ،ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻗﺎﺷﺎ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰﻏﯘ،ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﮬﻮﻳﻼ ﺑﯘ ........................
...................................................................................................

yulghunjan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 12:54:54

60% ﺭﺍﺳﻼ  ﺋﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ، ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ 60% ﺗﻰ ﭼﻪﻛﺴﻪ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
~~~~~~~~~~~~~~~
ﻧﻪﺷﻪ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺭ. ﻧﻪﺷﻪ ﭼﯩﻜﯩﺸﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻨﯩﻖ.

astana1 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 13:13:58

ﺟﻪﯞﻻﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮﺍﺩﻩﻳﺴﯩﺰ،ﮬﺎﺯﯨﺮﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﯩﭙﻜﻪﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﺎﺭﺍﻣﺎﻳﻠﯩﻖ ،ﺷﻪﺧﺴﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﻴﯩﺘﺴﺎﻡ ،ﺩﻩﺭﯨﺴﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ
ﮬﺎﺟﺎﺗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺳﻪﻡ ﺑﺎﻟﻼﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﺎﺗﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﯧﺸﻪ،ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﻪﻳﯩﭙﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺟﯩﻖ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﻣﺎﻳﺪﯨﻐﯘ ،ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ،
ﮬﻪﻱ ...ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ..............

aral2008 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 13:29:44

ﻧﯩﺸﻪ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﻧﻮﭼﯩﻤﯘ!

Estami يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 13:31:19

ﻳﯧﺰﺍ ﺋﯩﮕﻠﻚ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﯩﯔ  ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﺮﻯ  70% ﭼﯩﻜﻪﻣﺪﯨﻜﯩﻦ . ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .  ﺗﯚﺕ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﻰ .
بەت: [1] 2 3 4
: (ﺟﻪﯞﻻﻥ) ﻧﯧﺸﻪ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎﻣﯘ؟