ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 13:54:59

( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻕ

ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺴﺎ ﮬﻪﻣﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﺶ، ﻧﯩﻜﺎﮬﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﯩﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ( ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭﻟﯘﻕ )، ﮬﻪﺩﺩﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﮬﻪﻣﺠﯩﻨﯩﺴﻼﺭ ﺋﯚﺯ - ﺋﺎﺭﺍ ﺑﻮﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺑﻪﺩﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺗﯘﻳﯘﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﯩﻘﯩﭽﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ. ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺶ، ﮬﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻛﯚﺯﯨﺪﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺶ، ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮﺩﯨﺸﯩﭗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﺐ ﺗﯩﯟﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺗﯜﮔﯜﻝ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﺎﭼﯩﻤﯩﺰ، ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﮬﻪﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ، ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﻤﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ، ﺋﯚﻟﻤﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﭘﻤﻪﻙ ﻗﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ.
ﻛﺎﻟﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﻟﮕﯩﻨﻪ ﺳﯩﻠﻜﯩﯟﯦﺘﯩﭗ، ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﯩﺮﻩﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﯧﺴﻴﺎﺕ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍﯞﺭﯗﺱ ﺗﺎﻗﺎﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯖﻼ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﺶ، ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﯘ ﺟﺎﻧﺌﺎﻟﻐﯘﭺ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯘﻗﯘﺵ، ﻗﺎﻥ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ، ﻛﯚﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺯﻩﺧﯩﻤﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﯦﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻜﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ. ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺳﯩﻨﭽﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻣﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻧﻰ  - ﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ، ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﮕﻪ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺳﺎﺩﯨﻖ، ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﯜﭘﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ، ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻧﯧﺮﻯ ﺳﯩﻠﺠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ، ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ؛ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺋﯧﭽﯩﭗ، ﮬﯧﭽﯩﺒﯩﺮ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﻟﮕﯩﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ،  ﺳﻪﺑﯩﻲ ﮔﯜﺩﻩﻙ ﻧﺎﺭﯨﺴﯩﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ؛ ﺋﻪﻗﻠﯩﺴﯩﺰ، ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﻱ - ﭘﯧﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯚﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﭖ ﺑﯘ ﻣﻪﺭﻩﺯﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺵ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﻣﯩﺰ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ، ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﺷﻪﺭﯨﻤﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟! ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻥ - ﻣﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﯩﻐﯘ؟! ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﺎﺯﺍﻱ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ....؟!!
ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﺰﻣﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺒﺎﺭﻩﺕ ﺧﺎﻻﺱ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯘﻗﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺷﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ، ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ - ﺋﻪﺗﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼﭖ ، ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﯩﺴﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ. ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪﻩ ﻛﯧﺘﯩﯟﻩﺭﺳﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﻤﻪﻛﺘﻪ ﻳﻮﻕ، ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﻪﯞﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﯞﻩ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭘﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ، ﭼﯩﮕﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺪﯗ. ﺟﻪﻣﯩﺌﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻗﻤﯘ، ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،  ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ، ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺳﻪﯞﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﯞﺍﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ.

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ،

ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﺧﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ. ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ، ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯘﭖ، ﻣﯧﮭﺮﻯ- ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻰ، ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻠﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯩﺸﻰ، ﻣﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﯞﯗﺟﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.

zulal يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 16:02:55

ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺑﻮﭘﺘﯘ ، ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ، ﮬﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻳﺴﯩﺰ .
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

@TuranTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 16:48:06

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﯞﻩﻥ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ، ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ، ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺗﯘﺗﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ.

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 19:02:11

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ - ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ  ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ . ﺑﯘ  ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﺎﻧﺘﯩﺘﯧﻼﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ؛ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯞﯦﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ . ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﭺ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻤﻪﺳﻠﯩﻚ - ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ . ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﭽﯩﻼﺭﺩﯗﺭ ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯜﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 19:04:27

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯦﺮﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ - ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ .


---------------
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ؟!

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 19:06:55

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﻛﯚﻳﻨﯩﮕﯩﻢ ﻳﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻤﯘ ؟ ﺋﺎﻣﯘ ؟ ﻣﺎﻣﯘ ؟ﺩﻩﭖ ........
ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﺗﻮﻏﯘﺭﻻﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ .

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 19:22:35

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ، ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻪﮬﯩﺮﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮬﻮﻗﻮﻗﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ، ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﺸﻰ ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ - ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺷﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺸﯘﻧﯘﺵ ، ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ، ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﺎ ، ﺋﻪﺯﺍ ، ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﯞﻩ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻳﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ .
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻧﯩﯖﻤﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ، ﺋﯩﺠﯩﺘﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ  ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ، ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺟﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﮕﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺟﺎﯞﺍﭘﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯗ .

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 20:21:24

ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﺋﯩﻤﻼﻏﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ - ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻠﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ! ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﯩﻼ !

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 20:21:44

ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﺋﯩﻤﻼﻏﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ - ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻠﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ! ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﯩﻼ !

Koktikin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 23:23:30

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﻛﯚﯕﻠﯘﻡ ﯸﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 07:41:34

ﻛﯚﯕﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ﺩﻩﭘﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯩﻜﻰ ﯞﻭﻟﻤﯩﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ! ﻣﯩﯖﻼﭖ ، ﺗﯜﻣﻪﻧﻠﻪﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻳﺎﻟﻤﺎﯞﯗﺯﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﺮﻟﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟!! ﺋﻪﯓ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﯖﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻦ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻘﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ!
بەت: [1]
: ( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻕ