Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-30 08:19:09

ﻣﺎﻗﺎﻝ- ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ (7)

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
( ﺋﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

* * * * *
ﺋﻪﺭ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﺭ،
ﻗﯘﺵ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺭﻏﺎ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﺩﺍﻧﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ،
ﺋﻪﻝ ﺩﺍﻧﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﻣﯩﯔ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺋﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﺭ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ -- ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻗﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ،
ﺋﻪﻝ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻗﻰ -- ﺩﯦﯖﯩﺰ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﻧﻮﻣﯘﺳﻰ -- ﺋﻪﻝ ﻧﻮﻣﯘﺳﻰ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﻗﯧﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻝ ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﺱ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﺳﯚﺯﻯ -- ﺑﯩﺮ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﻗﯩﻞ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ ﭼﯩﺮﯨﻤﺎﺱ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ - ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ،
ﻧﯧﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﻧﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪﺱ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻮﻣﯘﺱ، ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﯜﻡ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ - ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺳﯩﻨﯩﻼﺭ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ - ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﯧﭙﯩﻼﺭ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ - ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺩﻩﭖ ﻛﯩﻢ ﻣﺎﺧﺘﺎﺭ،
ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ،
ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻐﯩﯔ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﻗﻼﺭ،
ﺩﺍﺩﯨﻞ ﺋﯜﻧﯜﯓ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ - ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﺑﺎﺭ،
ﮬﻪﺯﻩﺭ ﻗﯩﻞ.
* * * * *
ﺋﻪﺭ - ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻪﻝ ﻏﯧﻤﯩﺪﻩ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﻙ ﺑﺎﺭ،
ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﻙ ﻳﻮﻕ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺑﺎﺭ،
ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ ﺧﻮﺗﯘﻥ،
ﻳﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ ﺧﻮﺗﯘﻥ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﻰ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻩﺭ،
ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻣﯘﺵ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﭘﺎﺗﯩﺪﯗ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﻪﯞﺭﯨﺸﯩﻢ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺭ،
ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﯘﻥ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻰ -- ﺳﺎﻗﺎﻝ،
ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻰ -- ﻣﺎﻗﺎﻝ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﻗﻤﺎ، ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﻕ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯚﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺳﯚﺯﻯ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ -- ﻳﻪﺭﺩﻩ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯩﻨﻰ -- ﺋﯚﻟﮕﯩﻨﻰ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﺘﻘﯘﺳﻰ -- ﺋﺎﻳﺎﻝ.
* * * * *
ﺋﻪﺭﺳﯩﺰ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﯞﺍﻱ،
ﺳﯜﺭ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﻐﺎ.
* * * * *

(((((((((((((((())))))))))))))))

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
( ﺑﺎﻍ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

* * * * *
ﺑﺎﻍ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﺕ ﺳﯚﻳﻪﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﻍ ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
* * * * *
ﺑﺎﻍ ﺟﺎﻣﺎﻟﻰ -- ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﺪﯨﻦ.
* * * * *
ﺑﺎﻍ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﺋﯜﺯﮔﯩﻦ ﮔﯜﻟﯜﯕﺪﯨﻦ،
ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ.
* * * * *
ﺑﺎﻍ - ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻞ،
ﺋﯧﻠﯩﯔ ﻳﺎﻳﺮﺍﭖ ﻳﯜﺭﮔﯩﺪﻩﻙ.
* * * * *
ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﭽﯩﻠﯩﻚ -- ﻣﻪﻣﯘﺭﭼﯩﻠﯩﻚ.
* * * * *
ﺑﺎﻏﺪﺍ ﮔﯜﻟﯜﯓ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺱ.
* * * * *
ﺑﺎﻏﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﮔﯩﺮﺩﻩ ﻳﻪﭘﺘﯘ،
ﻛﻪﺗﻤﻪﻥ ﭼﺎﭘﻘﺎﻥ ﺯﺍﻏﺮﺍ.
* * * * *
ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ -- ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﺎﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﻏﻨﻰ ﺑﺎﻗﺴﺎﯓ، ﺑﺎﻍ ﺑﻮﻟﯘﺭ،
ﭘﺎﺗﻤﺎﻥ-ﭘﺎﺗﻤﺎﻥ ﻳﺎﻍ ﺑﻮﻟﯘﺭ،
ﺑﯧﻘﯩﻤﺴﯩﺰ ﺑﺎﻍ ﺗﺎﻍ ﺑﻮﻟﯘﺭ،
ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﺎﻏﺮﯨﯔ ﺩﺍﻍ ﺑﻮﻟﯘﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﻏﻨﻰ ﻗﯩﺸﺘﺎ ﻛﯚﻝ ﻗﯩﻞ،
ﻳﺎﺯﺩﺍ ﭼﯚﻝ ( ﻗﯩﻞ )
* * * * *
ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﮔﯜﻝ-ﭼﯧﭽﻪﻙ،
ﮬﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﻪﮬﺮﻯ -- ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ.
* * * * *
ﺑﺎﻏﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﯘﻣﺮﯨﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ،
ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮔﯜﻝ ﺗﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ.
* * * * *
ﺑﺎﻏﻘﺎ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎﺭ
* * * * *
ﺑﺎﻏﻘﺎ ﺋﻪﺟﺮﺭﯨﯔ ﺳﯩﯖﺴﻪ،
ﺋﻪﻟﺪﻩ ﻗﻪﺩﺭﯨﯔ ﺋﺎﺭﺗﺎﺭ.
* * * * *
ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ،
ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﻰ.
* * * * *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<< ﺋﺎﻟﻤﺎﺱ ﺯﻩﺭﺭﯨﻠﻪﺭ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﯞﻩ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ >>
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ : ﻧﺎﺯﯨﻤﻰ

VIP يوللانغان ۋاقتى 2006-8-30 16:38:54

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ، ﮬﺎﺭﻣﺎﯓ!

UqBulung يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 19:02:23

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ. ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺩﯗﺭﺩﺍﻧﯩﻠﻪﺭ...

yanar_tag يوللانغان ۋاقتى 2007-2-4 17:10:48

ﺋﯩﺴﯩﻞ!!!!!!!!!!!!!!!
بەت: [1]
: ﻣﺎﻗﺎﻝ- ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ (7)