kuyaxkizi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 10:38:59

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﻪ؟؟؟؟

ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﻤﻪﻱ،ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺘﯩﻢ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﺪﻯ؛ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ،ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﻪ؟ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﮬﻪﻡ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺩﯦﺴﻪ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺩﯦﺴﻪ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﺑﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻛﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ!ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﻳﯧﻘﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﺯﯗﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻗﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﯩﯖﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﭼﯜﻧﻜﻰ،ﺋﯘ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺑﺎﺭﺩﻩﻙ،ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻳﻮﻗﺘﻪﻙ،ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ،ﻗﻮﻝ ﭘﯘﻻﯕﻠﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯨﯟﻩﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؛ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﭼﯧﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ،ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ؛ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﻳﻮﻕ،ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﻳﻮﻕ،ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ،ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺑﻪﺭﺳﻪﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ........ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻛﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؛ﺋﯘ ﻏﯧﺮﯨﭙﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺑﺎﺳﺎﺭﻯ،ﻳﯜﺭﻩﻛﻜﻪ ﻣﯩﻘﺘﻪﻙ ﺋﻮﺭﻧﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ؛ﺋﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ ﺋﺎﭼﻘﯩﭽﻪ ﻳﻮﻗﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ،ﺑﯘﻧﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ،ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﻩﻙ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪﻩ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
  ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ،ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ،ﭼﯜﻧﻜﻰ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯩﻼﮬﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻰ،ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ.
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ،ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﺮﻣﺎﭺ ﭼﯩﺮﻣﺎﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻴﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ ﺭﻩﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﻣﻪﺷﯘﻗﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﻟﯘﺵ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﻚ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪﻩﻙ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﺎﺭﺍﯕﺪﻩﻙ ﻛﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،ﻳﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜﻣﯜﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻙ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺱ............
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﯓ،ﺋﺎﺳﺮﺍﯓ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﻴﯩﻨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﺭ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ---------ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﻪ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

dil يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 14:10:19

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﺑﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.

umakkulke يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 15:20:51

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭ...ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺯﯗﻣﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯘﺷﻜﻪﻥ ﻳﺎﺵ...ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ <ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ >ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﯘﺭ...ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﯔ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ <ﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ>ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﯘﺭ...ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ <ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﯓ>ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﯘﺭ...ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ......

kuspurush يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 16:13:21

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ -ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ <ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺖ> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﺟﻪﭖ ﻣﻮﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻐﯘ ﺗﺎﯓ

baturkorxat يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 16:50:12

ﻣﻪﻧﻐﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺳﻪﻝ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ ﺑﯘﻻ ﺩﻩﻳﻤﻪﻧﺎ

maxkawul يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 17:11:53

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ ﺗﯩﻤﺎ .
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺷﺘﯩﻦ ﺧﻮﺗﻪﻧﮕﻪ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻗﺎﺧﺸﺎﭖ ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻳﻮﻕ ، ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻨﻮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﺭ . ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻨﻮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ . ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ....

togrul يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 17:37:25

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﻢ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻥ  ؟
ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻮﻕ  . ﮬﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﻪﯓ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﺴﻪ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺯﻯ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ  ،

bughday يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 18:03:49

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘ...

VIP يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 19:54:28

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻘﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ!ﮬﻪﻡ ﺋﯩﻨﻘﻠﯩﻤﺎ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ!ﺋﯘ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ، ﻳﯜﺭﻩﻛﺘﻪ....

uyhurbag يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 20:51:34


stallone يوللانغان ۋاقتى 2006-8-29 00:09:50

ﻧﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ﺗﺎﯓ ؟

9bore يوللانغان ۋاقتى 2006-8-29 05:29:04

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﺎﺯﺍﭖ ....

nijatak يوللانغان ۋاقتى 2006-8-29 09:18:16

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻮﺭﻣﯘﻥ.

Oyghan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-29 11:54:05

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﺘﯩﺪﻩ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ

katil731 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-29 15:41:49

ﺑﯩﺮ

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 16:11:43

Menshu يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 18:16:39

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻧﯧﻤﻪ ؟
ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ . ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯩﻜﯩﻦ .

burkut916 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-18 09:38:40

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﺑﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!
ﺗﻪﺑﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!

zapar729 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-22 13:16:14

ﻳﺎﻕ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ.............
ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﻮﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ...........
ﯞﺍﻱ ﻛﺎﺳﺎﭘﻪﺕ ﺳﯧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯗ.............؟
ﮬﻪﻱ........................ﺷﯘ ﻛﺎﺳﺎﭘﻪﺗﻨﻰ.........................................
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﭗ..................

TAXLAGLAK يوللانغان ۋاقتى 2006-9-24 22:58:00

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻤﺎ؟ '
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ.
بەت: [1] 2 3
: ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﻪ؟؟؟؟