ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-8-25 18:49:29

( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﮬﺎﻻﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺯﻯ

ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ، ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ - ﺟﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻤﯩﺰ، ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ - ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ  ﺑﯘ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺮﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻟﻤﯩﺴﺎﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﯩﻲ ﺩﻩﻗﯩﻘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ، ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻛﯩﺸﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻣﯚﺟﯩﺰﻩ ﻛﻪﺑﯩﻲ ﮬﺎﺩﯨﺴﻪ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ  ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ، ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ، ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪﯓ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ - ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.  ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﺘﻪ، ﺩﯗﻧﻴﺎ ﯞﻩ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻜﻪ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﺎﻏﻼﭖ، ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ، ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﻕ.
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﯞﺍﺯﯨﻨﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ << ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﻣﯘﻏﺎﻟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪﯗ. ﺋﻪﺷﯘ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ، ﭘﺎﮬﯩﺸﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ، ﮬﻪﻣﺠﯩﻨﺴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﻤﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ . >> ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ  ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﻰ .  ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﺎﻻﭘﻪﺕ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﻪﻣﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ  ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺧﻪﯞﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻕ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﻜﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
1980- ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻟﻮﺱ ﺋﺎﻧﺠﯩﻠﯩﺲ ﺷﻪﮬﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﺠﯩﻨﯩﺴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻨﯩﺪﻩ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﻠﯩﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺶ، ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺵ، ﻟﯧﻨﺒﺎ ﺑﻪﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﻮﻏﯩﻨﺎﺵ، ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﻏﺎﺯ ﺋﯧﻐﺰﻯ ﺷﻪﻛﻠﻠﯩﻚ ﭼﺎﻗﺎ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ. 70 - ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻜﺮﯗﭖ ﯞﻩ ﯞﯨﺮﯗﺱ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﯩﻜﺮﻭ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯜﭺ - ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ. 1982- ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ << ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ >> ﺩﻩﭖ ﻧﺎﻣﻼﻧﺪﻯ. 1983- ﻳﯩﻠﻰ ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻦ   HIV      ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ 17 ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ 2000- ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ 5000 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻟﯩﻢ ، ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺲ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﺎﻛﺎﺭﻧﺎﻣﯩﺪﻩ،  HIV      ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﮬﺎﻻﻛﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭﻩﭖ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻰ ﻣﻪﻟﺌﯘﻥ ﻳﺎﻟﻤﺎﯞﯗﺯﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﮬﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺟﺠﺎﻟﺪﻩﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﺐ ﻛﯚﻛﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﻤﯘ - ﻗﺎﺕ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭ ﻣﯘﺩﯨﮭﯧﺶ ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﺑﯘﻟﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﺍﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. 1987- ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻠﯩﻨﯩﻜﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪﻯ. ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ  ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺑﺎﻳﻘﻰ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﯞﯨﻠﯩﻘﻼﭖ ﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﻮﻳﺎﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩﻙ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﻣﯩﺪ - ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﻠﯩﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺳﻪﻝ - ﭘﻪﻝ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﺎﻣﺴﻠﯩﻘﻰ، ﮬﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﺩﺍ ﺩﻭﺭﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﺪﺍﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﻠﻘﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ - ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﻳﻮﻏﺎﻧﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﻏﺎ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺗﯩﻘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭼﯚﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯟﯗﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺋﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ، ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺋﻪﻟﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻛﯚﺭﻩﺷﺘﻪ ﮬﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ.
ﮬﺎﻻﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﺎﻣﺮﺍﭖ، ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺩﯦﮭﻘﺎﻥ ﻗﻮﻧﺎﻕ ﺷﯧﺨﻰ ﺋﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ. ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﻰ، ﻗﻪﺩﯨﺮ - ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﻟﻤﻪﻛﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺷﯘﻛﻰ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭘﺎﻻﺳﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺳﺎﻗﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﭖ، ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﺳﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﯞﻩ ﺋﯚﻛﯩﻨﯩﺶ، ﻧﺎﻗﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﺵ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻗﺎﻟﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﯞﻩ ﻛﯜﺗﯜﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻧﻰ ﻧﯚﻝ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﻪﻟﻠﻪﭖ ﺭﻭﮬﺴﯩﺰﻻﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ -ﺳﯧﺴﺘﺮﺍ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻖ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ، ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭘﺎﻻﺱ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺳﯘﯞﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﻮﺭﻗﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ  - ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﻟﻪﭺ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻰ، ﺋﻪﻗﻠﯩﻴﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﺘﯘﺭ.  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻳﻮﻟﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺟﻪﺩﺩﺍﻟﻨﯩﯔ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﺎﯕﺮﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﭙﻤﯘ ﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ ﻳﯜﺭﯛﺷﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜﭺ - ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯘﻡ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﯨﻤﻨﻰ ﻳﺎﻟﻤﺎﭖ ﻳﯘﺗﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﻟﯩﮕﯜﺩﻩﻙ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺗﯘﺷﻤﯘ - ﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺭﺍﺵ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯩﻤﺎﻥ ، ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ، ﭘﺎﻛﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯧﺒﺎﺭﺩﻩ ﺩﯗﺑﯘﻟﻐﺎﻥ - ﺳﺎﯞﯗﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﻩﺧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﯩﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺘﻰ........

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-8-28 09:42:46

ﺳﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻠﯩﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﻝ - ﭘﻪﻝ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻟﻠﯩﻤﺎﺯﺍ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ، ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻛﺎﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻏﯘﭖ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.


ﻣﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﺘﻦ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﺮﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻢ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.  ﺧﻴﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﺭﯨﯟﻩﺭﺩﯨﻢ. ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯘﯞﺍﻟﭽﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻱ.

shahrizad يوللانغان ۋاقتى 2006-8-25 23:07:40

ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﯞﺍﺗﯩﺪﯗ،ﺳﯚﻳﯜﻧﯜﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰﺭﻩﻙ ﺋﯚﻟﺴﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻤﯘ ﭼﯚﭼﯜﻳﺘﺘﻰ. ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﻤﯩﺴﻪ ﺧﻪﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻱ ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﭼﺎﺭﯞﯨﻼﺭﺩﺍ 5-ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﺭ. ﭼﺎﺭﯞﺍ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﭼﺎ ﺗﯘﻳﺎﻗﻠﯩﻖ ﻣﯧﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨﻰ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯘﺭﺳﺎ 2ﻛﻮﻱ،ﻗﻮﻳﻐﺎ ﺋﯘﺭﺳﺎ 1ﻛﻮﻱ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ. ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻼﺭ ﺷﯘ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﭖ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨﻰ ﺋﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ...ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﯩﺴﻰ 3ﻛﺎﻟﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺩﻩﭖ ﮔﯘﻣﻤﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﺘﻰ-ﺩﻩ،ﺋﺎﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻼﺭ ﭼﺎﺭﯞﺍ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ \"ﯞﺍﻱ ﻣﯧﻨﯩﯔ 4ﻛﺎﻻﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،ﯞﺍﻱ ﺋﻮﻥ ﻗﻮﻳﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﺠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﻼ\" ﺩﻩﭖ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺷﺘﻰ...
ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﻟﻮﻙ-ﭘﻮﻟﻮﻙ ﺋﯚﻟﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺳﻪﻝ ﭼﯚﭼﯜﻳﺘﺘﻰ ﺧﻪﻕ. ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭼﯩﯟﯨﻨﻨﯩﯔ ﭘﻮﻗﯩﻨﻰ ﻗﯘﻳﯘﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﺎﻣﺎﺭﻏﺎ ﺗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

YELKEN يوللانغان ۋاقتى 2006-8-26 00:28:58

\"ﮬﻪﻣﺠﯩﻨﯩﺲ\"' ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺭﯨﺪﻯ! ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﭘﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ.............

ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﻠﻘﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ - ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﻳﻮﻏﺎﻧﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﻏﺎ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺗﯩﻘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭼﯚﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯟﯗﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺋﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.

ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻣﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ...................

ahmad يوللانغان ۋاقتى 2006-8-26 12:51:04

ﺳﺰﮔﻪ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ   ،
      ﺑﯩﺮﺍﻕ  ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺶ  ﺳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﻛﻜﯚﭖ  ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﺴﯖﺰ  .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
            ﺋﺴﺘﺎﺳﺘﯩﻜﺎ  ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ....ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ   .

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-8-26 17:52:02

ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﻜﺎ،ﺋﻪﺟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ،ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ
ﺑﯘ ﻳﯩﻞ 2ﭼﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ،ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪﻣﯘ ﺑﯩﺮﻳﻪﺭﺩﻩ (ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ،ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺧﯧﻠﻰ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺋﯩﺪﻯ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﭙﯩﺘﻰ ﺗﯜﯞﻩﻥ.

wapadartikin يوللانغان ۋاقتى 2006-9-2 18:24:20

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺮﯨﭙﺴﯩﺰ.ﺩﻩﺭﺕ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﯘﻥ.ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ 72ﺧﯩﻞ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ،ﺋﯩﺸﻪﻛﻜﻪ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﯘﺳﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﻼﭘﻼ ﻗﻮﻳﺴﺎ،ﻳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﻐﯜﺯﯛﭖ ﺩﻭﺯﯨﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭙﻼﺱ -ﺟﺎﺩﯗﮔﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ،-ﮬﻪ!
ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ،ﺩﯨﮕﯩﻦ.

ﻳﯧﯖﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ:-ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺗﯩﭙﯩﻠﺪﻯ،-ﺩﻩﻳﺪﯗ. ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﯕﻼﺭ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﻪﻛﻼ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺩﻩﻳﺪﯗ.
--------------------------------
ﺑﯘﯞﺍﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﮬﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ <ﺑﺎﮬﺎﺭ،ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻣﯚﺗﯜﺳﯜﭖ>ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﺎﺗﺘﻰ.ﻣﻪﻥ ﺑﯘﯞﺍﻣﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ.
------------------------------
ﺑﻮﻳﺪﯗﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻝ ﺋﯚﺯﻩﯕﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ.

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-9-2 18:40:29

ﺑﯘ ﻳﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ  ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺧﺎﯕﺠﯘ ،ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﻛﯜﺗﯜﺭﯨﯟﯦﻠﯩﭗ،ﻳﯩﯖﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻥ،ﮬﯜﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﻭﺭﺍ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ،ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺳﺎﻧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﻮﻗﻤﺎﻳﻤﯩﺶ.
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻛﻮﭼﺎ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ،ﺗﯩﻴﻪﻧﺠﯩﻦ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﺎﻧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯩﯖﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﮬﯜﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﯧﻨﯩﭽﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ....
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﯩﺴﻰ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺑﯩﻤﺎﺭﻏﺎ ﺳﺎﻧﭽﯩﻠﯩﭙﻼ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺳﺎﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺳﺎﻧﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ....ﺑﯘﻣﯘ ﺋﻪﻻﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺋﯩﻜﻪﻥ....

wapadartikin يوللانغان ۋاقتى 2006-9-2 18:50:23

ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺑﺎﺭ.ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﺳﯘﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯩﻤﯩﺰ.ﺟﺎﺩﻳﮕﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﺱ،ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ.ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮﻩ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭﻛﻪﻧﺪﻩ.
ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ،ﺩﯦﮕﯩﻦ.------------------------------
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻝ ﺋﯚﺯﯛﯕﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ.

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-9-4 15:40:20

ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﭘﻘﺎﭼﺘﻰ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﻳﯩﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﭘﺴﯩﺨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺲ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ . ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ - ﺋﺎﺭﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ، ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺭﺍﯞﺍﺟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
بەت: [1]
: ( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﮬﺎﻻﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺯﻯ