Aybanum يوللانغان ۋاقتى 2006-8-24 00:48:47

ﻛﻮﻧﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻦ: ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ 3

ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﺑﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻛﻮﻧﺎ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ.


ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ: ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﯓ


ﺋﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﻥ 16 ﻳﺎﺷﺘﺎ، ﺑﯩﺮ ﺭﻩﺧﺖ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﺪﺍ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﯞﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ. ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺭﻩﺧﺖ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ، ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺗﯩﻜﻪﺗﺘﻰ. ﺭﻩﺧﺖ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﻙ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ. ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺭﻩﺧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯦﺮﯨﻜﻤﻪﻱ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﯩﻢ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺭﻩﺧﺘﻨﯩﯔ ﭘﯧﺘﯩﻨﻰ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮔﯜﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺘﺘﻰ ، ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﺎﻟﻼﭖ ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﮬﺎ ﺗﺎﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ، ﺳﻮﺩﺍ ﻳﻮﻕ، ﻣﻪﻥ ﭘﻪﺷﺘﺎﺧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ، ﻳﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻯ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺋﯘ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ:
- ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻩﺧﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻻﻱ ﺩﯦﯟﯨﺪﯨﻢ ، - ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ.
- ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻩﺧﺖ ؟ - ﻣﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﯨﻢ. ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:
- ﮬﻪ، ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ، ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﻰ ﺗﯩﻜﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﯩﺪﯨﻢ ، ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ < ﺷﺎﺭﺕ - ﺷﯘﺭﺕ > ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ ، ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭﯨﮕﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﻩﺧﺖ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ. ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻑ ﺭﻩﺧﺘﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺭﻩﺧﺘﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ. ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺗﺎﻑ ﺭﻩﺧﺘﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ، ﭘﻪﺷﺘﺎﺧﺘﯩﻐﺎ ﻳﺎﻳﺪﯨﻢ ، ﺋﯘ ﺭﻩﺧﺘﻨﻰ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ، ﺋﯘﻳﺎﻥ -ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ:
-ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
-ﮬﻪﺋﻪ، - ﺩﯦﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ ،- ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ، ﺋﯘ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺭﻩﺧﺘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﻪﻙ ، ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﯕﻠﻪﻙ ، ﺋﯜﭺ ﻛﻮﭘﺘﺎ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﺘﻰ. ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﻛﯩﻴﯩﻢ ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩﺭﯦﺲ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ، ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﮔﯜﻟﻠﯜﻛﺘﻪ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺩﯗﻡ ، ﺋﯘ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ، ﻗﻪﯞﻩﺗﻼ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﯗﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ، ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﻛﻮﺭﯗﭘﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ، ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ، ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯞﺍﻳﻼﭖ ﺳﯩﻠﯩﺪﻯ. ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ:
-ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﯔ ، ﺑﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ ، -ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﭗ ، ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﮬﯘﺟﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ . ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ، ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﻛﯚﯕﻠﻪﻛﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﯞﺍﮬ، ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻐﯘ! ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺗﻮﯞﻟﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ، ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﻨﭽﻪﻙ ﺑﯘ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﯘﺭﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ﻛﯧﺘﻪﺭ -ﮬﻪ!
ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ، ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﯕﻠﻪﻛﺘﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ، ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ ، ﺋﯘﺩﯗﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﭘﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻛﯚﯕﻠﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ، ﺋﯘ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ، ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺭﯛﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ، ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﻪﻧﺪﻯ. ﻗﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ، ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ، ﻛﯧﭙﯩﻨﻪﻛﺘﻪﻙ ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﯨﺪﻯ. ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﻛﯜﻧﯜﭖ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﭖ ، ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ:
-ﻛﺮﯦﺲ ، ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻪ، ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ؟ - ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ. ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﯩﺪﻯ. ﻗﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ، ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ، ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ ،- ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻢ ، ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻪﻥ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺳﯩﺰ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻤﯩﻨﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺴﯩﺰ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﯘ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ؟ ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯨﻢ!
ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﻯ ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ، ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﻪﻧﺪﻯ. ﺋﯘ ﻗﻮﻟﯘﻣﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﻗﯩﺴﯩﭗ ، ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ:
-ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺭﻩﺧﺘﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺪﻩ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ، ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﻣﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯚﯕﻠﻪﻛﻨﻰ ﻛﯩﻴﺴﻪﻡ ، ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯗ،-ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯨﻢ ، ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ، ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ، ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯩﻜﻪﻥ ... ... ... ...

bidar يوللانغان ۋاقتى 2006-8-24 13:29:53

ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻱ. ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.

xamxad96 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-24 14:24:48

ﺑﻪﺧﯩﺖ،،،،،،،

Aybanum يوللانغان ۋاقتى 2006-8-24 18:45:58

ﺑﯘ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻢ( ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﻯ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯨﻢ، ﺷﯘﯕﺎ ﻛﻮﻧﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ، ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ).

YELKEN يوللانغان ۋاقتى 2006-8-24 19:11:29

ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻣﺎ؟

YELKEN يوللانغان ۋاقتى 2006-8-24 19:36:07

ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻜﻜﯩﻨﻪ!

Aybanum يوللانغان ۋاقتى 2006-8-25 14:16:58

ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.
YELKEN، ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ( ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ).
ﺑﯘ ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ \" ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ؟\" ﺩﻩﭘﻼ ﮬﺎﯓ - ﺗﺎﯓ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺘﯩﻢ( ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ)، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﯩﻢ( ﻣﺎﯞﯗ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭖ).

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 10:47:54

ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ

YELKEN يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 13:07:09

ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺗﯜﺭﻙ!

Menshu يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 18:01:24

ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ . ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-9-6 18:18:55

ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ \"ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ\" ﻧﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ، ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﭼﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯘﻕ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ، \" ﺩﻩﯞﯨﺮ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺩﻯ\" ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ \" ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺷﯜﺑﯩﮭﻪ \" ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﭼﯩﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ، ﻣﺎﯕﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ، ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﻛﺎﻟﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ \" ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ\" ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ.

babor يوللانغان ۋاقتى 2006-9-13 02:37:18

ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪﻥ ،. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻮﻱ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ﻗﯘﺳﻘﯘﻡ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ.

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 16:03:36

ﺑﻪﻙ  ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ، ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ  ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . . .

volcane يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 13:07:22

ﺋﯧﺴﯩﻞ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻜﻪﻥ.

qocluk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-16 16:57:00

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻜﻪﻥ
بەت: [1]
: ﻛﻮﻧﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻦ: ﺗﻮﻱ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﯓ