Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-23 18:20:48

ﻣﺎﻗﺎﻝ- ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ (5)

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
( ﺋﺎﭺ ﯞﻩ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

= = = = =
ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺯﺍﻥ ﺋﺎﺳﺘﯘﺭﻣﺎ،
ﻣﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ، ﺋﺎﭼﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﻳﺎﻳﺎﻕ ﻣﺎﯕﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ( ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ )
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻗﯧﺘﯩﻖ ﺋﯘﻳﯩﻤﺎﺱ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ -- ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﭘﯩﻴﺎﺯ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ﺳﯚﺯ ﻳﺎﻗﻤﺎﺱ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﺴﺎﯓ ﻗﺎﻝ، ﻛﻪﭺ ﻗﺎﻟﻤﺎ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ ﺗﻮﻗﺘﻪﻙ ﺑﻮﻝ،
ﻏﻪﻡ-ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻰ ﻳﻮﻗﺘﻪﻙ ﺑﻮﻝ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﺋﺎﺷﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ، ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﻪﺭ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪ، ﺗﻮﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭ،
ﻗﯩﺶ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪ، ﻳﺎﺯ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭ.
= = = = =
ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ،
ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ "ﻣﻪ" ﺩﯦﻤﻪﺱ.
ﻳﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ،
ﺋﯜﭺ ﻗﯩﺸﻘﺎﺭﻣﺎﻱ، "ﮬﻪ" ﺩﯦﻤﻪﺱ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﻛﯚﺯ ﻻﭼﯩﻦ ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﺭ.
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺵ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﺱ،
ﻗﺎﻏﺪﺍﻟﻤﺎ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﺵ ( ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﺱ ).
= = = = =
ﺋﺎﭺ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺩﯦﯖﯩﺰ -- ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﻼﻡ.
= = = = =
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﭼﺎﯕﻨﻰ،
ﺗﻮﻗﻠﯘﻗﯩﯖﺪﺍ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎ.
= = = = =
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﻧﺎﻧﻨﯩﯔ،
ﺗﻮﻗﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﻪﻣﻰ ﻛﻪﺗﻤﻪﺱ.
= = = = =
ﺋﺎﭼﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﻰ -- ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻧﺎﻥ.
= = = = =
ﺋﺎﭼﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻧﺎﻧﺪﺍ،
ﺗﻮﻗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻛﺎﯕﺪﺍ.
= = = = =
ﺋﺎﭼﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﻕ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
= = = = =

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
( ﺋﻪﻗﯩﻞ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺕ،
ﻧﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻝ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﺱ،
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭼﯩﺮﯨﻤﺎﺱ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﺎﺷﺘﺎ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻞ -- ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ،
ﺋﻪﺩﻩﭖ -- ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ -- ﻧﻪﻗﯩﻞ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﺋﻪﺩﻩﭖ ﻗﻮﺵ ﻛﯧﺰﻩﻙ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﺎﺭﻣﺎﺱ،
ﺑﯧﻠﯩﻜﻰ ﺗﺎﻟﻤﺎﺱ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺭ،
ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻰ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﯦﺴﻪﯓ ﺋﺎﺧﻤﺎﻗﻨﻰ،
ﺑﯧﺸﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﺭﺍﺭ ﺗﻮﻗﻤﺎﻗﻨﻰ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ،
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﭼﯜﺷﯩﮕﻪ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﻰ ﮬﺎﺭﻣﺎﺱ،
ﺗﻮﻧﻰ ﺗﻮﺯﻣﺎﺱ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﻯ-- ﺋﺎﺧﻤﺎﻕ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ
ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺭ،
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺋﻪﺗﯩﻨﻰ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺵ ﻳﯩﮕﯩﭽﻪ،
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺵ ﺗﻮﺷﻰ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﺭ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﺎﺵ -- ﺋﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ.
^ ^ ^ ^ ^
ﺋﻪﻗﯩﻠﯩﯖﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﻮﺵ،
ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﯞﯨﺮ.
^ ^ ^ ^ ^


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<< ﺋﺎﻟﻤﺎﺱ ﺯﻩﺭﺭﯨﻠﻪﺭ -- ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﯞﻩ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ >>
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ : ﻧﺎﺯﯨﻤﻰ

yawax يوللانغان ۋاقتى 2006-8-24 17:01:38

ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻼﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﻤﺎﺱ.
ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻱ ، ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪ.
ﻣﯩﯔ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﻛﯚﭘﻠﯜﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ ،ﺑﯩﺮ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ (ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ).
ﭘﯘﻟﯘﯓ ﻣﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ،ﺩﻭﺳﺘﯘﯓ ﻣﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺗﺴﯘﻥ .
ﻧﺎﻣﻪﺭﺗﻨﻰ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎﯓ ،ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ.
بەت: [1]
: ﻣﺎﻗﺎﻝ- ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ (5)