kuyaxkizi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-22 13:28:50

ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﻠﻰ

1.ﺳﯚﻳﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ﺋﯚﻟﯩﯟﺍﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺯﻭﺭﻟﯘﻗﭽﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯦﺮﯨﯖﻜﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﺳﯩﺰ،ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭖ ﻣﯜﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﯸﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﻰ ﺗﯜﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﭖ ﺩﯦﯖﯩﺰﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩﺋﯚﺗﯩﺪﯗ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ،ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﭼﺎﭼﯩﺪﯗ.
2.ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﯓ.ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯘﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯩﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ،ﺋﯩﭽﯩﯖﯩﺰ ﭘﯘﺷﯘﺷﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ.ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﯬﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ،ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻨﯩﻢ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﯩﺰﺩﺍ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﯔ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯔ.
3.ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺳﯚﻳﻤﻪﯓ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﺷﻪﺧﺲ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ.ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯘﻥ،ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﻤﯩﺴﯘﻥ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻣﯩﺴﯘﻥ،ﺳﯩﺰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘﺧﺎﺗﺎ ﻗﻪﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﺎﺳﻤﺎﯓ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺴﻪﯕﻼﺭ،ﺋﯘ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﯓ،ﺑﯘﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﭘﺘﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ.
  ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﯓ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﯓ.
ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﯓ،ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭﻗﯩﻠﻤﺎﯓ.

khuldar يوللانغان ۋاقتى 2006-8-22 15:39:08

ﺋﻪﻟﯟﯨﺪﺍ ،ﺳﯚﻳﮕﯜ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-8-22 18:51:30

ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﮬﺎﺯﯨﺮ...

arslan2 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-22 19:20:53

ﺋﯚﺩﻩﻛﻜﻪ  ﺳﯘ ﻳﯘﻗﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻼ ...

kuqkaq يوللانغان ۋاقتى 2006-8-22 19:40:35

ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯﮔﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ .

Oyghan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-23 05:36:19

ﻣﺎﯞﯗ ﻗﯘﭼﻘﺎﭺ ﺑﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﻳﻮﻏﺎﻧﻜﻪﻥ

Menshu يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 18:32:37

ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ . ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯩﯟﻩﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .
بەت: [1]
: ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﻠﻰ