Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-19 10:41:24

ﻣﺎﻗﺎﻝ- ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ (2)

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣسىللىرىدىن
( ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

~~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻳﻮﻏﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺳﯩﻨﺎ،
ﻧﻪﭘﺴﻰ ﻳﻮﻏﺎﻧﻨﻰ -- ﺗﻮﻳﺪﺍ.
~~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﻣﺎ ﺋﻮﺭﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﺎﻕ ﺗﯧﺮﻩﺭ.
~~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻗﯘﻻﻕ ﺋﺎﺵ ﻳﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺷﺎﻟﻼﻕ -- ﺗﺎﺵ.
~~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﻰ ﺗﯜﯞﻟﻪﭖ ﺋﯩﭽﻪﺭ.
~~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻗﺎﻳﻤﺎﻕ، ﺩﯨﻠﻰ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ.
~~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﮬﻪﺳﻪﻝ،  ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺯﻩﮬﻪﺭ
~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ،
ﻳﻮﻟﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ -- ﻛﻪﭺ.
~~~~
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻣﻮﺯﺍﻱ،
ﻗﻮﺵ ﺋﻪﻣﭽﻪﻙ ﺋﯧﻤﻪﺭ.
~~~~
ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺩﯦﻤﻪ،
ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻳﯧﻤﻪ.
~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ،
ﻳﺎﻗﺎﻣﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﺷﺘﻰ.
~~~~
ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻐﺎ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ، ﺗﯜﻛۈﺭﻣﻪ.
~~~~~~
ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻐﺎ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﻮﻝ،
ﭼﯩﺸﯩﯔ ﺳﯘﻧﻤﯩﺴﯘﻥ.
~~~~~

((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮىدىن
( ﺋﺎﻕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

= = =
ﺋﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﭼﺎﭺ ﺑﻮﻟﺴﯩﯘﻥ.
= = =
ﺋﺎﻕ ﻛﯩﮕﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻱ،
ﻻﻳﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﺗﯟﺍﻱ.
= = =
ﺋﺎﻕ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﺎﺭ.
= = =
ﺋﺎﻕ ﺋﯩﺖ، ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯩﺖ ﺑﻪﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ.
= = =
ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ،
ﻗﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ.
= = =
ﺋﺎﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
= = =
ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﻰ ﮬﺎﺭﻣﺎﺱ،
ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﺗﻮﺯﻣﺎﺱ.
= = =
ﺋﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﻮﻕ،
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ -- ﭼﺎﺭﻩ.
= = =

)))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ -ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
( ﺋﺎﻱ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

" " " " "
ﺋﺎﻱ ﻗﻮﺗﺎﻧﻠﯩﺴﺎ،ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻳﺎﻏﺎﺭ،
ﻛﯘﻥ ﻗﻮﺗﺎﻧﻠﯩﺴﺎ،ﻛﯜﻧﺪﻩ.
" " " " "
ﺋﺎﻱ ﭼﻮﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯓ،
ﺗﺎﯞﯨﻐﯩﻨﯩﯔ -- ﺗﯧﺸﯩﻨﻰ.
" " " " "
ﺋﺎﻱ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﻪﺭ ﻳﯩﮕﯩﺖ -- ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ.
" " " " "
ﺋﺎﻱ -- ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ،
ﻳﯩﮕﯩﺖ -- ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ.
" " " " "
ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﺗﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﻳﯩﻠﺪﺍ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
" " " " "
ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ -- ﺋﺎﻳﺎﻕ،
ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ -- ﺗﺎﻳﺎﻕ.
" " " " "
ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﭽﻰ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﭽﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﺱ.
" " " " "
ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯧﺘﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
" " " " "
ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ.
" " " " "
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ،
ﺑﻪﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻕ.
" " " " "
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ،
ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ.
" " " " "
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺷﻮﻟﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﯜﺭﮔﯩﭽﻪ،
ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻝ.
" " " " "

(((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮىدىن
( ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ )

~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭼﻮﻛﺎ ﺳﯘﻧﺴﯩﻤﯘ،
ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﭼﯜﺷﻤﻪﺱ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭼﯩﺮﯨﻤﺎﺱ،
ﺩﺍﯞﺍ ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﺱ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ،
ﺋﺎﺩﻩﻡ -- ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﺘﻪ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪ،  ﮬﯜﻧﻪﺭ ﺋﯩﺰﺩﻩ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺗﻤﺎﺱ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻏﻼﻥ ﭼﯚﻟﺪﻩ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ -- ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﺗﺎﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﻐﯩﭽﻪ،
ﭘﺎﺧﭙﺎﻕ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻧﺎﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻝ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺑﯧﺸﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﺎﻳﺎﻗﺘﺎ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺴﻪﻥ
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ-ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ،
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ -- ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺌﺎﻳﺎﻗﺘﺎ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻜﯩﭽﻪ،
ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺗﺎﯞﺍﻗﺘﺎ ﻗﯧﺘﯩﻖ ﺋﯩﭻ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯜﺯﯛﻛﻜﻪ -- ﻳﺎﻗﯘﺕ ﻛﯚﺯ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎ،
ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ ﺋﺎﻝ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺯﯨﺮﻩﻙ --
ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﻠﻪﻙ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ،
ﺑﺎﺗﯘﺭ -- ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻐﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﻳﯘﻗﻤﺎﺱ،
ﻧﺎﺩﺍﻧﻐﺎ -- ﺋﯩﻠﯩﻢ.
~ ~ ~ ~
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺯﻩﺭﮔﻪﺭ ﺑﯩﻠﯘﺭ.
~ ~ ~ ~

------------------------
<< ﺋﺎﻟﻤﺎﺱ ﺯﻩﺭﺭﯨﻠﻪﺭ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﯞﻩ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ >>
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ  ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ : Nazimi

yultuz01 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-19 16:48:07

ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻛﻪﻥ .ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺟﻪﯞﮬﻪﺭ ﺩﯨﺴﻪﻙ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﻪﺗﻤﻪﺱ.

Haktayur يوللانغان ۋاقتى 2006-8-19 22:06:46

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ !!!
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺷﺎﻕ ﺋﯧﻴﻴﺘﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﯘ :

ﺑﺎﺭﺍﺗﯟﺍﻱ ﺑﺎﺭﺍﺗﯟﺍﻱ ،
ﺋﯩﺴﯩﻖ ﻛﺎﯕﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻱ ،
ﺋﻮﻗﯘﺭﺩﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﺗﯟﺍﻱ

ﺋﯩﺴﯩﺖ ، ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﭼﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ، ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺑﻪﻛﻼ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ، ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺑﯘﯞﺍﻱ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ، ﺭﻩﮬﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ !

ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ ، ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰﻻ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ \"ﺋﺎﻕ ﻛﯩﮕﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻱ ، ﻻﻳﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﺗﯟﺍﻱ \" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﯘﻣﻠﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ !!!
بەت: [1]
: ﻣﺎﻗﺎﻝ- ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ (2)