kuyaxkizi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-18 11:44:24

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﯩﺸﻰ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻪﺭﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﺎﺭ ﻗﻪﺭﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﺘﺎ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﺎﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯ،ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺑﻪﺧﺖ-ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﻪ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﯦﯧﮭﻨﯩﻲ ﻗﯘﯞﯞﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﺍ،ﺗﻮﻗﺴﻪﻥ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﺍ.
ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﻎ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ،ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻠﯩﻖ،ﮬﯧﺴﺎﭘﻼﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 10:52:20

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-9-4 21:11:33

ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﺭﻛﺎﻟﻼ!

bujahan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-26 23:26:27

ﻛﯧﺸﻠﯧﻚ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯘﺯﻧﯧﯔ ﻛﺎﻳﺴﯥ ﺧﯧﻞ ﺋﻪﻛﯧﺪﯦﮕﻪﺋﻪﮔﺸﯧﯟﺍﺕ  ﻛﺎﻥ ﻟﯧﻚ ﻧﯥ ﺑﯧﻠﻤﻪﻱ ﻳﯘﺭﯗﺵ ﺗﯧﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻙ ﺧﺎﺭﻟﯧﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﯘ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

lokqak يوللانغان ۋاقتى 2006-9-29 21:10:56

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ

kixtikigul يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 16:17:04

[
بەت: [1]
: ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ