kuyaxkizi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 11:17:42

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﻣﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻚ(1)

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ-ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯚﻣﺮﻯ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯘﻗﺘﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﻤﯩﻘﺎﻧﯩﻠﯩﻖ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯩﺴﻘﺎ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯧﺴﯩﯖﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭼﯘﺷﯘﻧﯘﺷﻜﻪ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻘﻤﯩﺰ.

(2)
ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ-ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯘﺭ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﻧﺘﺎﻕ-ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﻤﯩﺰ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ-ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻟﯘﻡ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﻧﺘﺎﻕ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ.ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻕ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﻮﺕ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺗﺘﯩﻦ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺩﻩﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯘﺭ.

ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ :ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻗﯩﺰﻯ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ-ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﻮﻟﻼﭘﺘﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ،ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ.ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﻳﻮﻟﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ.

arkinshawut يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 13:24:58

ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﻛﯚﭖ ﺋﻠﮭﺎﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ...........ﺗﯧﻤﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﭘﺘﯩﻦ-ﻛﯚﭖ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-31 16:42:43

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 13:14:51

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ.....

wahxi يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 09:29:07

ﻳﺎﺧﺸﻰ !!ﻳﺎﺧﺸﻰ
بەت: [1]
: ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﻣﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻚ(1)