khuldar يوللانغان ۋاقتى 2006-8-16 21:40:08

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ!~~ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎ

ﺳﻪﮬﯩﻴﻪ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ 60ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ
      ﺷﯩﻨﺨﯘﺍ ﺋﺎﮔﯩﻨﺘﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ .16-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﺗﯧﻠﮕﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ .ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﻮﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺳﻪﮬﯩﻴﻪ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ،ﺑﯘﻳﯩﻞ 6-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 16ﻣﯩﯔ 35ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺳﺎﻥ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ 4-ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻻﭖ ،ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ 60ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ .
ﺳﻪﮬﯩﻴﻪ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﺮﻯ ﺟﺎﯓ ﻳﯘﯓ ﺟﯘﯓ 15-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ،16ﻣﯩﯔ 35ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 560ﻯ ﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 105ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺋﯧﺸﯩﺶ ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ .
ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ 1995-ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﻳﯘﻗﯘﻡ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﯸﺸﯩﭗ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ 15ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ(ﺋﻮﺑﻼﺳﺖ،ﺷﻪﮬﻪﺭ)ﻧﯩﯔ 83ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ (ﺷﻪﮬﻪﺭ،ﺭﺍﻳﻮﻥ)ﻧﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ.ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻏﯘﻟﺠﺎ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ،ﺳﺎﻧﺠﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ .
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ،ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ،15ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ (ﺋﻮﺑﻼﺳﺖ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ)ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﻡ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﻟﯩﻨﯩﺶ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺧﻪﻟﯩﻘﺌﺎﺭﺍ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻣﯘ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﭖ ،ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﻟﯩﻨﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻥ .
ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﺪﯨﻦ

gulquxi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-16 23:38:48

ﯞﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻐﯘ؟

火心男孩 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 07:48:05

muzappar يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 18:45:58

ﺧﻮﺩﺍﻳﯩﻢ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ

wapadartikin يوللانغان ۋاقتى 2006-9-2 16:52:01

khuldar
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ.ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﯩﺰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ.
ﺗﻮﯞﺍ،ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﯖﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ،ﺋﺎﻣﯩﻦ.-------------------------
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻝ ﺋﯚﺯﻩﯕﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ.

sarkarda1 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-24 00:23:41

ﮬﻪﻗﯩﻘﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بەت: [1]
: ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ!~~ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻰ