kuyaxkizi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-16 18:36:13

ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ


ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﯞﻩ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ﺗﻮﺯﯗﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯩﻦ
ﺗﻮﺯﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﯕﺸﺎﻟﻤﯩﻘﻰ ﺗﻪﺱ
  *  *  *  *  *   *  *
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﻩ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺗﯘﻣﺎﻧﻰ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ
ﺋﻪﭖ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﻨﻰ ﺷﺎﻣﺎﻝ
ﺧﯩﻴﺎﻝ ﭘﯧﺘﻰ ﻣﻪﻳﻠﯩﻤﮕﻪ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ
***************************
ﺋﯚﻣﯜﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ
ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻕ،ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺭﻣﯘ ﺋﯚﻣﯜﺭﮔﻪ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ

karwan0997 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-16 21:40:34

hankeliq يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 09:59:06

ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 10:04:53

ﮔﯘﮔﯘﻡ ﭘﻪﻳﺘﻰ ﻗﯩﺰ ﯞﻩ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ،
ﺩﺍﻟﺪﺍ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺨﻰ.
ﻛﻪﻣﭙﯜﺕ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ،
ﺋﺎﺟﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻟﯧﯟﻯ.
............
ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺑﯩﺨﻼﺭ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺷﺎﺥ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎﻡ،
ﭘﯜﺭﻛﯩﯟﻩﺗﺴﻪﻡ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ.
ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﯕﺰﯨﻢ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ،
ﺋﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯜﺷﺴﻪﻡ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻳﺎﻳﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ.

.....ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ  ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ  ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺴﯩﺰﻟﻪﺭ.

obzor يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 12:47:45

ﭘﺎﮬ..ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜﻝ..ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺷﯧﺌﺮﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ...

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 12:54:06

ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ؟

@PAD يوللانغان ۋاقتى 2006-8-17 17:45:50

ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﻣﯘ؟~~~~~~

Tawghaq يوللانغان ۋاقتى 2006-9-5 23:04:49

kizil-gul
ﺷﯩﺌﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﺎ~~~

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2006-9-6 19:52:10

ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

pilatoo يوللانغان ۋاقتى 2006-10-28 20:56:57

ﺩﻩﺭﯞﻩﻗﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﯩﺌﯧﺮﻻﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﯖﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﻩﺭﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﯘﻥ
بەت: [1]
: ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ